Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Vinkit yrittäjälle yrityksen kausivaihteluiden tasoittamiseksi

Yrityksen tasaisen kassavirran ja hyvän likviditeetin takaamiseksi kausivaihteluihin on hyvä varautua - ja mahdollisuuksien mukaan myös pyrkiä niitä tasoittamaan.

Kesä on toisilla korkeasesongin aikaa, toisilla taas kesäkuukausina vallitsee matalasuhdanne. Yrityksen tasaisen kassavirran ja hyvän likviditeetin takaamiseksi kausivaihteluihin on hyvä varautua - ja mahdollisuuksien mukaan myös pyrkiä niitä tasoittamaan. Kysynnän siirtäminen korkeasesongista matalasesonkiin on myös mahdollista. Yrityksen kausivaihteluita voidaan tasoittaa myös rahoitustuotteilla. Yrityslaina on toimiva ratkaisu matalasesongin käyttöpääoman hallintaan ja investointeihin korkeasesonkiin valmistautuessa.

yritys kausivaihtelut

Listasimme alle keinoja, joilla yrittäjä voi pyrkiä vaikuttamaan kysynnän määrään.

1. Hinnoittelu

Hinnoittelu on yksi tehokkaimmista keinoista ohjata kysyntää ja ostokäyttäytymistä eri aikoina. Alennusten vaikutus myyntikatteeseen tulee kuitenkin muistaa huomioida.

Hiljaisina aikoina yrittäjän kannattaa myöntää erilaisia alennuksia houkutellakseen lisää asiakkaita. Korkeasesongin aikana taas tietyt palvelut ja tuotteet voi hinnoitella hieman korkeammaksi, kun kysyntää riittää.

Suorien alennusten sijasta kannattaa miettiä myös muita alennuksia, kuten lisäpalveluiden tarjoamista tai kaupanpäällisiä. Valokuvaaja voi esimerkiksi tarjota potrettikuvauksen ostaneille perhekuvauksen samaan hintaan. Tämä voi kannustaa ostamaan valokuvauspalveluita myös yleisten juhlapäivien ulkopuolella.

2. Markkinointiviestintä

Asiakkaiden ostokäyttäytymistä voi pyrkiä ohjaamaan myös markkinointiviestinnän keinoin (mainonta, myyntityö, myynninedistäminen & suhde- ja tiedotustoiminta).

Markkinointiviestintäkeinoja mietittäessä on tärkeä ottaa huomioon erityisesti kohderyhmä, kanavat, viestin sisältö ja myös ajoitus.

Esimerkiksi mainoskampanjan avulla voidaan luoda kysyntää korkeasesongin ulkopuolella - ja samalla kasvattaa yrityksen tunnettuutta.

3. Tarjonnan monipuolistaminen

Mikäli mahdollista, tuotteistuksen monipuolistamista kausivaihteluiden tasaamiseksi kannattaa miettiä.

Voisiko hiljaisena sesonkina tarjota asiakkaille esimerkiksi erilaisia elämyksiä kuin korkeasesongin aikaan?

Rahoitusratkaisuilla joustoa

Sen lisäksi, että kausivaihteluihin voi vaikuttaa erinäisin markkinoinnillisin keinoin, kannattaa myös varautua suunnittelemalla mm. henkilöstön tarvetta ja tuotantokapasiteetin käyttöä. Erilaiset rahoitusratkaisut tuovat myös joustoa yrittäjän liiketoiminnan kausivaihteluihin. Esimerkiksi laskurahoitus on kätevä ratkaisu kassanhallintaan ja projektien rahoitukseen.