Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Yrittäjä, mietityttääkö yrityksesi vakuutusasiat?

Yritysvakuutusten ollessa keskeinen tekijä yrittäjän liiketoiminnan suojana, halusimme koota tärkeimmät yksityiskohdat onnistuneen vakuutuspaketin rakentamiseen.

Lue Kasvurahoituksen vinkit onnistuneisiin vakuutusratkaisuihin yrityksellesi

Yritystoimintaa harjoittaessaan moni yrittäjä kohtaa yleisen ongelman yritysvakuutuksiin liittyen. Onko yritysvakuutus pakollinen? Millainen vakuutus voisi olla juuri minun yritykselleni parhaiten soveltuva?

Yritysvakuutusten ollessa erittäin keskeinen tekijä yrittäjän liiketoiminnan suojana, halusimme koota keskeisimmät yksityiskohdat onnistuneen vakuutuspaketin rakentamiseen.

Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus eli YEL

Yrittäjän lakisääteinen eläkevakuutus eli YEL on pakollinen suurimmalle osalle yrittäjistä. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata yrittäjän eläke sekä sosiaaliturva.

Milloin YEL sitten on pakollinen? YEL on pakollinen, mikäli

 • asuinpaikkasi on Suomi
 • työskentelet omassa yrityksessäsi
 • olet harjoittanut toimintaa vähintään 4 kuukautta yhtäjaksoisesti
 • olet täysi-ikäinen
 • vuotuinen työtulosi täyttää vähintään 8 063,57 euron rajan

Yrittäjän on myös hyvä muistaa, että YELvakuutusta ei voida korvata muilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla. Myös kevytyrittäjän tulee käyttää YEL-vakuutusta, mikäli edellä esitetyt vaatimukset täyttyvät.

YEL-vakuutusta hankkiessa on hyvä tiedostaa, että vakuutus on samanhintainen sekä -sisältöinen kaikissa työeläkevakuutusyhtiöissä. Yrittäjän on myös syytä huomioida rekrytointien yhteydessä lakisääteinen työeläkevakuutus eli TyEL, jos

 • palkkaat työsuhteeseen 17-67-vuotiaan työntekijän
 • maksat hänelle palkkaa vähintään 61,37 euroa.

Vakuutus on hankittava ennen ensimmäistä palkanmaksua. TyEL ja YEL-vakuutusta voidaan pitää tärkeimpänä yrittäjän huomioitavina vakuutuksina.

Vapaaehtoiset yritysvakuutukset

Vahingonkorvaukset voivat joissakin tapauksissa aiheuttaa erityistä päänvaivaa yritykselle, ja pahimmassa tapauksessa lakkauttaa koko yrityksen liiketoiminnan.

Vahingonkorvauksien välttämiseksi ja erääksi tärkeimmistä vakuutusmuodoista on muodostunut vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle osapuolelle aiheutuneet vahingot. Vastuuvakuutus korvaa myös vahingonkorvausten ohella vahingosta aiheutuneet mahdolliset oikeudenkäyntikulut. Eri toimialoilla saattaa syntyä vahingonkorvauksia hyvin erityyppisistä vahingoista, ja tästä syystä vakuutusyhtiöltä kannattaa tiedustella soveltuvaa vakuutusta juuri sinun yrityksellesi.

Vastuuvakuutus voidaan jaotella toiminnan vastuuvakuutukseen sekä tuotevastuuvakuutukseen. Keskeisenä erona näiden kahden vakuutuksen välillä on, että tuotevastuuvakuutus korvaa luovutetusta tuotteesta aiheutuneet vahingonkorvaukset, ja toiminnan vastuuvakuutus henkilö- ja esinevahingot.

Vastuuvakuutusluokkia löytyy myös toimialakohtaisina, kuten varallisuusvastuuvakuutus kirjanpito-, asianajo- sekä isännöitsijätoimistoihin, konsulttitoiminnan vastuuvakuutus sekä toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutus, joka suojaa toimintaa silloin kun yhtiön omistajat eivät johda yritystä.

Yrittäjän tapaturmavakuutus

Entä jos sairastut tai tapaturmasta johtuen et voisikaan tehdä enää töitä? Ei hätää – tällaisten tilanteiden varalta voit turvautua yrittäjän tapaturmavakuutukseen. Tapaturmavakuutus mahdollistaa yrityksellesi toimeentuloturvan. Tapaturmavakuutuksen hyödyntäminen edellyttää

 • YEL-vakuutusta
 • yli 30 % omistusta osakeyhtiöstä

Mikäli kyseessä ei ole osakeyhtiö, tulee sinun toimia ammatinharjoittajana, yhtiömiehenä avoimessa yhtiössä tai vastuunalaisena yhtiömiehenä kommandiittiyhtiössä. Yrityksesi palkolliset työntekijät eivät siis sisälly tämän vakuutuksen piiriin. Korvausetuuksia tapaturmavakuutuksessa ovat muun muassa

 • kuntoutusraha
 • tapaturmaeläke
 • haittaraha pysyvästä haitasta
 • yrittäjän sairaanhoitokulut

Tapaturmavakuutuksessa on keskeistä huomioida, että ansionmenetyskorvaukset on sidottu YEL-työtuloon, joka onkin syytä pitää työpanoksen todellisen arvon mukaisena.

Oheisten vakuutusmuotojen ohella yrittäjällä on valittavanaan myös muita vakuutusmuotoja, joiden avulla voidaan suojata yrityksen toimintaa. Tällaisia vakuusmuotoja voivat olla esimerkiksi keskeytysvakuutus, joka suoraa yritystä liiketoiminnan keskeytymiseltä tilanteessa, jossa toiminta on keskeytynyt esimerkiksi toimipaikan vahingoittumisen johdosta.

Oikeusturvavakuutus korvaa yrityksen asianajo- sekä oikeudenkäyntiprosesseista johtuvat kustannukset. Keskeinen vakuutusmuoto toiminnan yhteydessä voi olla myös kiinteistövakuutus, joka korvaa asuin-, toimistoja liikekiinteistöille tapahtuneet vahingot. Kiinteistövakuutuksen yhteydessä on hyvä huomioida, että vakuutus voidaan jaotella koskemaan omaisuutta tai toimintaan vaikuttavia vahinkoja.

Yrittäjän on syytä miettiä, että haluaako hän turvata nimenomaisesti omaisuuden, vai myös esimerkiksi kiinteistöistä saatavat vuokratulot, jotka sisältyvät toimintaan vaikuttaviin vahinkoihin.

Kasvurahoituksen ohjeet onnistuneeseen lopputulokseen yrityksesi vakuutusasioissa

 1. Tunnista liiketoimintasi keskeisimmät riskit ja suojaa ne vakuutuksella
 2. Kilpailuta ja tiedustele vakuutusyhtiöltä sopivinta vakuutuspakettia
 3. Valitse sopivin ja kilpailukykyisin vakuutus
 4. Kun liiketoimintasi on turvattu – keskity yrittämiseen!