Yritysrahoituksen käyttökohteet | Front Kasvurahoitus

PK-yritysten rahoitustarpeet ja yritysrahoituksen käyttökohteet

Kaikki artikkelit

28.1.2019

Syksyllä 2018 julkaistun PK-barometrin mukaan tiukentunut pankkitoiminnan sääntely, normaalia vähäisempi luottojen kysyntä sekä yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta. Barometrin mukaan vain joka kymmenes pk-yritys ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta.

Syksyllä 2018 julkaistun PK-barometrin mukaan tiukentunut pankkitoiminnan sääntely, normaalia vähäisempi luottojen kysyntä sekä yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta.
Joka kymmenes pk-yritys ei ole hakenut barometrin mukaan rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta.

Syyt jättää hakematta rahoitusta

 

Syitä rahoituksen hakematta jättämiseen ovat ensisijaisesti kireät vakuusvaatimukset, korkea oman pääoman vaatimus ja rahan korkea hinta. Pankkikeskeisyys on pk-yritysten rahoituksessa yleistä ja Finnveran rooli lainojen vaihtoehtona ja täydentäjänä on säilynyt ennallaan.

Front Kasvurahoitus kuuluu kategoriaan muut rahoituslaitokset ja mahdollistaa nopean ja joustavan rahoituksen kasvukelpoisille yrityksille, jotka jäävät syystä tai toisesta pankkirahoituksen ulkopuolelle. Emme vaadi reaalivakuuksia mutta edellytämme yrittäjältä ja yritykseltä, että raha-asiat on hoidettu mallikkaasti. Rahoituksemme voi olla esimerkiksi koneinvestointien rahoitusta, projektien ja tilausten rahoittamista tai kohdistua uuden henkilön palkkaamiseen.

Rahoituksen käyttökohteet

 

Rahoituksen saatavuudella on suora yhteys siihen, miten yrityksillä on mahdollisuus toteuttaa hankkeita. Kaikista yrityksistä 23% aikoo ottaa rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana ja suuremmista yrityksistä (yli 50 henkilöä) yli 50% on ilmaissut tarpeensa rahoituksen hakemiselle. Rahoituksen käyttötarkoitukset barometrin mukaan ovat suosituimmuusjärjestyksessä Kone-, laite tai rakennusinvestoinnit, käyttöpääoma kasvuun tai kansainvälistymiseen, kehittämishankkeet, käyttöpääoma (taloudellisten syiden vuoksi), omistusjärjestely ja yrityskaupat sekä tietotekniikkainvestoinnit.

Ulkoisen rahoituksen aiotut lähteet

 

Kaikista yrityksistä valtaosa piti pankkirahoitusta seuraavan rahoituksen lähteenä ja vain 32% kertoi rahoitusyhtiön olevan seuraava rahoituksen lähde. Teollisuudessa jopa 80% yrityksistä koki pankin olevan lähde seuraavalle rahoitukselle. Erityisesti rakentamisessa rahoitusyhtiöiden asema nähtiin todennäköisimpänä kumppanina.

Front Kasvurahoitus tarjoaa kasvukykyisille yrityksille kohtuuhintaista yrityslainaa 2000-50 000 eur nopeasti ja joustavin ehdoin ilman reaalivakuuksia, omistajayrittäjän henkilötakauksella. Kuukausierän suuruuden voi arvioida etusivun lainalaskurilla ja tarjoamamme kuukausierä sisältää aina kaikki luoton maksamiseen liittyvät korot ja kulut. Yrityslainan hakeminen onnistuu helposti verkkopalvelusta ja päätös rahoituksesta tulee tyypillisesti jo samana arkipäivänä.

Front Kasvurahoituksen visiona on tarjota nopeaa, joustavaa ja kustannustehokasta yritysrahoitusta kasvukykyisille yrityksille. Hakemuksen teko on maksutonta ja lainatarjous ei vielä sido rahoituspäätöstä valmistelevaa yritystä. Yrityksen miettiessä tulevia rahoitusratkaisujaan Front Kasvurahoitus on yhä useammin mukana tarjoajana ja osaltaan tukemassa Suomalaisen yrityskentän kasvua ja elinvoimaisuutta.

Syksyn 2018 PK-yritysbarometriin voi tutustua tästä linkistä