Yrityslaina- ja laskurahoitusopas | Front Kasvurahoitus

Yrityslaina- ja laskurahoitusopas


Monen kasvavan ja kannattavankin yrityksen pullonkaulana on kassalikviditeetti ja projektien pitkittyminen voi aiheuttaa kassaongelmia. Kerromme tässä yrityslainaoppaassa Front Kasvurahoituksen yrityslainan ja yritysrahoituksen perusteet ja miten rahoitusta voi hakea verkkopalvelustamme.

Mikäli et löydä kaikkia vastauksia tästä ohjeesta, vastaamme mielellämme kysymyksiin numerossa 09 6829 8003 arkisin 09:00 – 16:00 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi.

Yrityslainaopas

Yrityslainaopas

Mitä Front Kasvurahoitus tarjoaa yrityksille?

 

Front Kasvurahoitus yhdistää rahoitusta tarvitsevat pienet ja keskisuuret yritykset ja markkinaehtoisen rahoituksen aina 100 000 euroon saakka. Tarjoamme helppoa, nopeaa ja kustannustehokasta rahoitusta yritysten kasvuun ja kassanhallintaan. 

Yrityslainapalvelumme on selkeä ja helppokäyttöinen verkkopalvelu rahoituksen hakemiseen. Asiakkaanamme saat tunnukset verkkopalveluumme, jota kautta rahoituksen reaaliaikainen tilanne ja maksuerien seuranta sekä lisärahoituksen hankkiminen on nopeaa ja vaivatonta. Front Kasvurahoituksessa luottopäätös tehdään tyypillisesti jo saman päivän aikana. Kun vaadittavat liitteet on toimitettu, raha on myönteisen luottopäätöksen jälkeen yrityksen käytettävissä usein saman päivän aikana. Rahoitustuote voi olla yrityslaina, laskurahoitus tai näiden yhdistelmä.

Yrityslainan korko määräytyy riskiarvion perusteella ja on kiinteä koko laina-ajalle. Korkoa maksetaan jäljellä olevalle lainasummalle kuukausittain. Yrityslainamme on annuiteettilaina eli asuntolainastakin tuttu samansuuruisin erin ("tasaerä") takaisinmaksettava lainatuote. Emme piilota korkokuluja palkkioiksi tai kuukausimaksuiksi, meillä koron osuutta kutsutaan koroksi ja koron osuus on selvästi esillä myös toimittamissamme kirjanpitokelpoisissa laskuissa. 

Laskurahoituksessa myönnämme rahoitusta laskun eräpäivään saakka. Tyypillinen hinta 30pv laskurahoitukselle on 3%. Laskurahoituksen käyttöönotto edellyttää yrityslainaportaalin käyttöönottoa.

 

Miten Front Kasvurahoitusta haetaan?

 

Front kasvurahoitusta haetaan tekemällä hakemus verkkopalvelussamme. Hakemuksen teko on vaivatonta ja lainatarjous ja lainasopimus on tarkasteltavana portaalista usein jo tunnin sisällä hakemuksesta. Palvelumme ilmoittaa sähköpostitse, kun lainatarjous on käsitelty. Yrityksen edustajan hyväksymä lainatarjous maksetaan yrityksen tilille heti hyväksynnän jälkeen ja raha on yrityksen käytettävissä pankkien maksuliikenneaikatauluista riippuen joko välittömästi tai viimeistään seuraavaksi arkipäiväksi.

 

Yrityslainan vakuudet

 

Front Kasvurahoituksen rahoituksen vakuutena käytetään yrittäjän omavelkaista takausta. Rahoituksen hakeminen on suoraviivaista eikä edellytä yrityksen tai yrittäjän itse asettamaa vakuutta, kuten yrityskiinnityksiä tai reaalivakuuksia. Usein reaalivakuuksia käyttämällä erityisesti suurempien rahoitusten korko on mahdollista neuvotella vakuudetonta luottoa alhaisemmaksi.

 

Mitä eroa on yrityslainalla ja joukkorahoituksella

 

Front Kasvurahoituksen myöntämä yrityslaina maksetaan yrityksen tilille heti, kun yritys on hyväksynyt tekemämme lainatarjouksen verkkopalvelussamme. Kun joukkorahoituksessa hakemus ja rahoitustarve on yleensä julkinen ja hakemus voi olla yleisön arvioitavana ja sijoitettavana jopa kuukauden, Front kasvurahoituksen tarjoama rahoitus on aina liikesalaisuuden piirissä oleva sopimusasia ja rahasiirto toteutetaan välittömästi sopimuksen synnyttyä. Luottamus ja yksityisyys on toimintamme kulmakiviä. 

 

Front Kasvurahoitus ja Front Finance Oy

 

Kasvurahoitus toimii yhteistyössä Front Financen kanssa. Yhteistyömme mahdollistaa kattavan ja tehokkaan rahoitusvaihtoehtojen tarjonnan kasvaville yritysasiakkaillemme toiminnan eri vaiheissa. Front Finance tarjoaa mm. kokoluokaltaan suurempia lainoja sekä tilaus- ja laskurahoituksen palveluita. Front Finance-konserni on suomalainen rahoitukseen keskittynyt toimija, jonka henkilöstöllä on pitkä kokemus rahoitusalalta ja erityisesti yritysrahoituksen kehittämisestä ja prosesseista. 

 

Kuka voi hakea yritysrahoitusta?

 

Front Kasvurahoitusta voi hakea Suomessa toimipaikkaansa pitävä yritys, jonka hakijalla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Edellytämme sekä yritykseltä että edustajalta vakituista osoitetta Suomessa, henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksia sekä yrityksen pankkitiliä Suomessa. Edustajan tulee antaa suostumus luottotietojen arviointiin sekä tietojen tarkastamiseen maksuvalmiuden ja luottotietojen tarkastamiseen käytettävissä olevista rekistereistä.

Edellytämme usein, että rahoitusta hakeva yritys on julkaissut ainakin yhden tilinpäätöksen verottajalle sekä tilinpäätös löytyy PRH:lta. Lisäksi pyydämme luottopäätöstä varten usein yrityksen välitilinpäätöksen kuluvalta vuodelta. Mikäli kysymys on uudesta tai aloittavasta yrityksestä, painotamme luottopäätöksessä yrityksen päättäjien tai omistajayrittäjän luottokelpoisuutta. 

 

Yrityslainan kulut

 

Yrityslainan korko-% määräytyy riskiarvion perusteella ja on kiinteä koko laina-ajalle. Korkoa maksetaan jäljellä olevalle lainasummalle kuukausittain ja korko on osa enakkoon tiedossa olevaa kuukausierää. Parhaan luokituksen yhtiöille yritysrahoituksen nimelliskorkomme on alkaen 14%.

Yrityslaina maksetaan takaisin ennalta sovitun maksuaikataulun mukaisesti. Kuukausierä säilyy samansuuruisena koko maksuohjelman, ja erän suuruus on selvillä sopimuksen tekovaiheessa. Perimme yrityslainasta avauspalkkion, jonka suuruus määräytyy haettavan luoton ja yrityksestä tehdyn riskiarvion perusteella. 

Lainamuoto on asuntolainoistakin tuttu annuiteettilaina ("tasaerä"), jossa maksuerän sisältämä korko vähenee ja pääoman määrä suhteellisesti kasvaa maksuohjelman edetessä. Lainatarjouksien vertailussa tulee huomiota kiinnittää erityisesti kuukausimaksuihin, koron määräytymisperusteisiin ja toimituskuluiksi kutsuttuihin korkeisiinkin kuluihin. Pelkkä korko-% vertailu harvoin antaa riittävää kokonaiskuvaa lainan todellisista kustannuksista. Hyväksi havaittu tapa onkin verrata kaikkia lainasta maksettavia kuluja tietylle laina-ajalle eri toimijoiden välillä. 

 

Mistä näen yrityslainan lyhennysten eräpäivät?

 

Eräpäivien tarkastelu ja maksuohjeet löytyvät henkilökohtaisesta verkkopalvelustamme, johon voit kirjautua tästä. Toimitamme kuukausieristä kirjanpitokelpoisen pdf-laskun aina seitsemän päivää ennen eräpäivää sähköpostitse. Lasku on mahdollista toimittaa myös yrityksen käyttämään kirjanpito-ohjelmaan.

Laskussa on eroteltuna selkeästi pääoman lyhennys, korko sekä mahdolliset muut kulut yrityksen kirjanpitoa varten.