Asiakaspalvelun puhelujen ja keskusteluiden tallenteiden tietosuojaseloste | Front Kasvurahoitus

Puhelujen ja chat-keskustelujen tallenteiden tietosuojaseloste


Asiakaspalvelun puhelujen ja chat-keskustelujen tallenteiden tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Vertaislaina Oy 
Postiosoite: Joukahaisenkatu 1, 20520 Turku
Puh. +358 9 6829 8003 

Rekisterinpitäjän edustaja

Tietosuojavastaava

Tietohallinto
asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi
Puh. +358 9 6829 8003 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on

  • Vertaislaina Oy:n ja Front Kasvurahoituksen asiakaspalvelun laadun varmistaminen ja asiakaspalvelun kehittäminen
  • asiakkaan tunnistaminen, kun asiakkaan tunnistamista edellyttäviä liiketoimia hoidetaan puhelimitse
  • toimeksiantojen ja sopimusten todentaminen ristiriitatilanteissa

Asiakaspalvelun kehittämiseksi tallenteita voidaan käyttää asiakaspalveluhenkilöstön koulutuksessa sekä ohjeistuksen kehittämisessä.

Asiakaspalveluun puhelimitse yhteyttä ottaneille voidaan lähettää tekstiviestillä kyselyjä mm. asiakkaiden tyytyväisyyden selvittämiseksi

Asiakkaan tunnistaminen perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteiseen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi.

Rekisterin sisältämät henkilötiedot ja rekisteröityjen ryhmät

Puheluista rekisteröityvät seuraavat tunnistetiedot:

  • Puhelun aloitus- ja lopetusaika
  • Soittajan numero
  • Palvelunumero, johon on soitettu

Palvelunumeroihin sekä yrityksen edustajille soitetut (ja soittamat) puhelut tallennetaan yritysten välisissä keskusteluissa. Tallentaminen alkaa puheluun vastaamisesta ja päättyy lopettamismerkkiin.

Chat-keskusteluista rekisteröityvät seuraavat tiedot:

  • Keskustelun aloitus- ja lopetusaika
  • Asiakkaan ilmoittama nimimerkki tai muut tiedot
  • Asiakaspalveluhenkilön nimi

Keskustelujen sisältö tallennetaan.

Tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaan puhelinsoiton tai asiakkaan Prh.fi -sivujen kautta käynnistämän Chat-keskustelun perusteella.

Chatbot-keskusteluiden tiedot saadaan a) joko asiakkaan Prh.fi –sivujen kautta käynnistämän keskustelun perusteella tai b) asiakkaan Verohallinnon ja Maahanmuuttoviraston Chatbot-palvelun kautta PRH:n Chatbotin kanssa käynnistämän keskustelun perusteella.

Asiakkaan tunnistamisen tiedot saadaan Väestörekisterikeskukselta Suomi.fi tunnistuspalvelun kautta.

Henkilötietojen luovuttaminen ulkopuolisille

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

Henkilötietojen siirtäminen EU:n tai ETAn ulkopuolelle tai kansainväliselle järjestölle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETAn ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysajat

Puhelutallenteita ja -tietoja säilytetään 12 kuukautta.

Rekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä profilointiin, eikä tietoihin kohdisteta automaattista päätöksentekoa.