Asiakaspalvelumme on auki heinäkuussa arkisin klo 10-14.

Käyttöehdot

Kasvurahoituksen käyttöehdot ovat voimassa 10.8.2020 alkaen. Pävitetty viimeksi 29.5.2024

1. Yleiset rahoitus- ja palveluehdot

1.1 Hyväksyessään tarjouksen Kasvurahoitus.fi -lainan, limiitin (jatkossa ´laina´) tai laskurahoituksen (jatkossa ´laskurahoitus´) kasvurahoitus.fi -verkkopalvelussa lainanottaja sitoutuu näihin Käyttöehtoihin. Tarjouksen hyväksyntä käsittää Lainan ja Laskurahoituksen (ks kohta 2. Termien määritelmät) tarkemmat sopimusehdot.

Kasvurahoitus.fi-palvelussa Lainanhakijan henkilöllisyys todennetaan sähköisellä tunnistusmenetelmällä, joka edellyttää pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen voimassaoloa. Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (444/2017) säädetään.

2. Termien määritelmät

VERKKOPALVELU: www.kasvurahoitus.fi

YHTIÖ: Suomen Kasvurahoitus Oy, y-tunnus: 2321467-7, Pohjoisesplanadi 35 B, 00100, Helsinki. Kasvurahoitus.fi on Vertaislaina Oy:n verkkopalvelu yritysluottotoiminnassa. Yhtiö on rekisteröity Etelä-Suomen aluehallintoviraston pitämään luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin ja se noudattaa toiminnassaan lakia eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (186/2023) sekä kuluttajaluottoja koskevaa kuluttajansuojalain (38/1978) 7 lukua. Toimintaa valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

LAINA: Lainanottajalle myönnetty luotto tai jatkuva luotto eli limiitti (jatkossa ´laina´). Lainaa myönnettäessä lainanottajalle suoritetaan lainasummana lainapääoman (tai limiitin) osa, josta on vähennetty järjestelypalkkio. Lainan todellinen vuosikorko ja lyhennyserät määräytyvät kokonaislainapääoman (lainanottajalle suoritettu lainasumma lisättynä merkintäpalkkiolla) mukaan.

LASKURAHOITUS: Asiakkaalle laskusaatavien rahoittamista varten myönnetty luotto. Osapuolten välisten sopimusehtojen mukaisesti, siirretyt laskusaatavat ja niistä kertyvät varat ovat Kasvurahoituksen Asiakkaalle myöntämän luoton ja muiden saatavien vakuutena.

LAINANHAKIJA: Edellytetään olevan Suomeen rekisteröity oikeyshenkilö, jolla on kiinteä osoite ja pankkitili ja edustajalla on verkkopankkitunnukset Suomessa. Lainaa hakevan yrityksen edustajalla on säännölliset tulot, vakinainen asuinpaikka Suomessa ja jolla ei ole julkisia maksuhäiriöitä.

LAINANOTTAJA: Lainanhakija, joka on hyväksynyt esitetyt lainaehdot.

LAINASOPIMUS: Sopimus, jonka Lainanottaja ja Yhtiö ovat allekirjoittaneet sähköisesti lainanhakijan hyväksyttyä lainaehdot. Sopimus sisältää lainasumman, takaisinmaksuajan ja muut maksuehdot.

ASIAKKUUSTILI: Lainanottajan henkilökohtainen asiakkuustili Kasvurahoitus.fi-verkkopalvelussa, josta ilmenee lainaan liittyvät tiedot.

LUOTTOTIEDOT: Jokaiselta lainanhakijalta tarkistetaan yritys- ja henkilöluottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:lta tai Dun & Bradstreet Finland Oy:lta. Yrityksen ja yrityksen edustajan luottokelpoisuuden tarkastamiseen hyödynnetään Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteripalveluita, mukaanlukien luotonantajien kyselyjärjestelmä yrityksen luotoista ja taloudellisesta asemasta, sekä muita yleisesti saatavilla olevia tietoja ja rekistereitä.

LUOTTOPÄÄTÖS: Hakijan saama päätös lainahakemuksen perusteella. Lainahakemusta ei oteta käsittelyyn mikäli hakijalla tai hakijan edustajalla on maksuhäiriömerkintä. Yhtiö käyttää lainapäätöksissään osittain automatisoitua päätöksentekojärjestelmää, johon liittyvä tietosuojaseloste on nähtävillä verkkopalvelussa.

KÄYTTÄJÄ: Palveluun rekisteröitynyt Lainanhakija tai Lainanottaja, jolla on oma Asiakkuustili käytössään.

MAKSUTILI: Yhtiön pankkitili, jolle Lainanottaja maksaa takaisin lainapääoman ja koron.

Selvennyksenä,

Tässä selvitetyt termit esiintyvät muualla tekstissä isolla alkukirjaimella tässä tarkoitetussa merkityksessä.

3. Asiakkuustili yritysportaalissa

3.1 Käyttäjän velvollisuus on säilyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa salassa ja erillään toisistaan, eikä niitä saa luovuttaa kenenkään ulkopuolisen haltuun. Käyttäjän tulee ilmoittaa Yhtiölle välittömästi, mikäli hän epäilee jonkun ulkopuolisen saaneen haltuunsa hänen salasanansa tai käyttäjätunnuksensa. Ilmoituksen jälkeen Käyttäjä on velvollinen toimimaan Yhtiön antamien ohjeiden mukaan.

3.2 Käyttäjä on vastuussa vahingosta tai menetyksestä, joka kohtaa Yhtiötä, Käyttäjää tai kolmatta osapuolta mikäli jäsen ei täytä kohdan 3.1 mukaisia velvollisuuksiaan. Yhtiö pidättää itselleen oikeuden sulkea käyttäjän tili ilman ennakkoilmoitusta, mikäli sillä havaitaan epäilyttävää toimintaa tai on perusteltu epäily siitä, että salasana ja käyttäjätunnus ovat päätyneet jonkun ulkopuolisen haltuun.

3.3 Käyttäjä on itse vastuussa ajantasaisten raporttien noutamisesta asiakasportaalista sekä niiden hyödyntämisestä kirjanpidossa ja laskelmissaan. Kasvurahoitus tarjoaa asiakkaidensa kirjanpitoon käyttämät aineistot toteutuneista ja avoimista rahoituksista ladattavaksi asiakasportaalista, mutta ei ole missään vastuussa siitä, mikäli asiakas jättää näin tekemättä.

Selvennyksenä,

Rekisteröitymällä sinulle luodaan asiakkuustili kasvurahoitus.fi-verkkopalveluun. Rekisteröitymiseen käytetyistä, henkilöllisyyden todentavista tunnuksista on pidettävä hyvää huolta ja niiden joutumisesta ulkopuolisen haltuun ilmoitettava viivytyksettä Yhtiölle. Tarkkailemme epäilyttäviä toimia tileillä.

4. Lainan hakeminen ja myöntäminen

4.1 Käyttäjän tulee tehdä lainahakemus kasvurahoitus.fi-sivujen ohjeiden mukaisesti, Yhtiö ilmoittaa Lainanhakijalle mikäli hakemuksen tekeminen ei ole mahdollista. Lainanhakijaa pyydetään lopuksi vahvistamaan hakemuksensa ja todentamaan henkilöllisyytensä vahvalla tunnistautumisella.

4.2 Lainasopimus alkaa siitä hetkestä, kun Lainanottaja hyväksyy sähköisesti lainatarjouksen ja lainaehdot.

4.3 Lainan hakemista ja myöntämistä edeltää Yhtiön tekemä luottokelpoisuuden harkinta, jossa yhtiö käyttää osittain automatisoitua päätöksentekojärjestelmää. Yhtiön tulee arvioida, kykeneekö Lainanhakija täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa riittävien tietojen perusteella. Hyväksyessään lainasopimuksen Lainanottaja hyväksyy saaneensa lainan ehtojen ja maksuaikataulun perusteella riittävän ja selkeän selvitykset sen arvioimiseksi, soveltuuko laina hänen tarpeisiin ja taloudelliseen tilanteeseensa.

Yhtiön hallitus vahvistaa yritysluottojen myöntämisessä käytettävät periaatteet. Lainan myöntämisen edellytyksenä on, että luottosopimuksesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täytetään luottosopimuksessa edellytetyllä tavalla. Yhtiöllä on oikeus luottoharkinnan perusteella olla myöntämättä lainaa tai tarjota hakijalle haettua pienempää lainaa.

Lainanhakija hyväksyy, että hänen yritys- ja henkilöluottotietonsa tarkistetaan luottotietorekisteristä ja että lainahakemuksen käsittelyssä käytetään muita Lainanhakijan ilmoittamia tietoja. Tarvittavat luottotiedot hankitaan Suomen Asiakastieto Oy:n tai Dun & Bradstreet Finland Oy:n luottotietorekisteristä sekä muista yleisesti saatavilla olevista rekistereistä ja lähteistä. Lainanhakija hyväksyy, että luottohakemuksen yhteydessä käsitellyt tiedot säilytetään Yhtiön rekisterissä viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan maksettu. Mikäli Lainanhakijan tiedot eivät vastaa hakijan hakemuksessaan ilmoittamia tietoja, Yhtiöllä on oikeus hylätä lainahakemus. Yhtiö noudattaa toiminnassaan Yhtiön hallituksen hyväksymiä tietosuojaperiaatteita ja julkaisee verkkosivuillaan tähän liittyvän tietosuojaselosteen. Lainanhakija ja luoton takaajat sitoutuvat siihen, että heillä ei ole myöntöhetkellä maksuhäiriöitä julkisissa luottotietorekistereissä.

Yhtiö pidättää oikeuden selvittää asiakasyrityksen rahoituskelpoisuutta koko sopimussuhteen aikana. Rahoituskelpoisuus voidaan selvittää sopimussuhteen aikana vastaavalla tavalla, kuin ennen sopimussuhteen syntymistä.

4.4 Velallisen vastuuhenkilöt antavat suostumuksen siihen, että ennen velan nostamista Velkojalla on oikeus tarkastaa Velallisen vastuuhenkilöiden yritysyhteydet. Lisäksi Velkojalla on oikeus tarkistaa vastuuhenkilöiden henkilöluottotiedot samalla tavoin, kuin ne olisivat tarkastettavissa kulutusluottoa myönnettäessä. Vastuuhenkilöitä ovat yrityksen toimitusjohtaja, tosiasialliset edunsaajat sekä hallituksen jäsenet. Velallinen sitoutuu siihen, että kaikille vastuuhenkilöille tiedotetaan tehokkaasti tämän suostumuksen antamisesta.

4.5 Lainanhakija vastaa siitä, että hänen hakemuksessa antamansa tiedot pitävät paikkansa. Hakijan on todistettava pyydettäessä henkilöllisyytensä hakemuksen jättämisen yhteydessä Yhtiön hyväksymällä tavalla sähköisesti. Yhtiöllä on oikeus toimittaa lainapäätös sähköisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakastilille.

4.6 Kun Lainasopimus on tehty, sitoutuu Yhtiö suorittamaan lainasumman lainanottajan talletuspankissa olevalle pankkitilille. Pankkitilin tulee olla suomalaisessa talletuspankissa oleva tili ja siihen liittyvät tiliehdot ja -rajoitukset ovat yksin hakijan vastuulla. Hakija on allekirjoituksellaan antanut Yhtiölle luvan tarkistaa henkilöllisyytensä ja ilmoitetun pankkitilin käyttöoikeuden kuulumisen hakijalle. Yhtiö saa tässä tarkoituksessa luovuttaa hakijan yhteyshenkilön henkilötunnuksen hakijan ilmoittamalle pankille.

4.7 Hakija hyväksyy, että lainahakemus voidaan edelleenvälittää myös muille saman palveluntarjoajan rahoitusta myöntäville tai välittäville palveluille. Lainahakemus voidaan edelleenvälittää myös valituille yritysrahoitusta tarjoaville yhteistyökumppaneille, kun Lainanhakijan voidaan katsoa olevan rahoituskelpoinen mutta rahoituksen olevan hakemushetkellä ristiriidassa Yhtiön vahvistettujen luotonmyöntoperiaatteiden kanssa.

Selvennyksenä,

Lainoille korko on kiinteä.

5. Lainan takaisinmaksu

5.1 Lainanottaja maksaa lyhennyksen, koron ja tilinhoitomaksun Yhtiön osoittamalle tilille laskun ohjeiden mukaisesti. Lainanottaja sitoutuu maksamaan myönnetyn lainan takaisin lainasopimuksessa mainituin ehdoin kuukausittain. Kuukausierän määrä, sisältäen lainan koron, ilmenee Kasvurahoituksen toimittamasta lainapäätöksestä. Hakijan katsotaan hyväksyneen lyhennysaikataulun ja kuukausierän, kun lainapäätös on hyväksytty verkkopalvelussa.

5.2 Lainan kuukausierä muodostuu lainan lyhennyksestä, korosta, kuluista ja lisäpalveluiden veloituksista sekä palkkioista ja maksuista, jotka on eritelty tarkemmin sopimuksen kohdassa 8. Kuukausierä kohdistetaan ensin lisäpalveluiden, kulujen, palkkioiden, maksujen ja lainan korkojen lyhennykseksi. Jäännöksellä lyhennetään lainan pääomaa.

5.3. Lainanottajalle toimitetaan sähköpostitse, verkkolaskuna ja/tai kasvurahoitus.fi -verkkopalveluun lasku, jonka perusteella hänen tulee suorittaa lainaan liittyvät suorituksensa kuukausittain. Lainasopimuksen kuukausierien määrä perustuu oletukseen, että laina maksetaan sovitun suuruisina kuukausierinä eräpäiväaikataulun mukaisesti. Maksuerä määräytyy valitun lainamäärän ja laina-ajan mukaan.

5.4 Lainan ensimmäinen eräpäivä on sovittu lainasopimuksessa.

5.5 Lainanottaja sitoutuu maksamaan lainaan liittyvät korot, maksut ja lyhennykset kuukausittain sopimuksessa sovittuna eräpäivänä. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä, käytetään eräpäivänä seuraavaa mahdollista pankkipäivää (pankkipäivä = päivä, jona pankit ovat yleisesti Suomessa avoinna). Eräpäivää on saman kalenterikuukauden aikana mahdollista muuttaa sopimalla siitä Yhtiön kanssa. Yhtiöllä on oikeus veloittaa eräpäivän muutoksesta palveluhinnaston mukainen palkkio.

5.6 Laskurahoituksessa mahdollinen rahoitetun eräpäivän siirto voidaan suorittaa palvelumaksua vastaan, mutta siirto vaatii aina hyväksynnän Kasvurahoitukselta. Rahoituksen provisio muuttuu eräpäivän siirron yhteydessä siten, että rahoitukselle lasketaan uuden eräpäivän mukainen provisio käyttäen sopimuksessa määriteltyä hinnastoa. Mikäli hinnastossa ei ole uuden eräpäivän mukaiselle laskulle määriteltyä hintaa laskun eräpäivän ollessa pidemmällä, uusi provisio lasketaan käyttäen asiakaskohtaisen hinnaston pisimmän maksuajan mukaan laskettua päiväkorkoa uudelle maksuajalle.

Kaikki maksujen erääntymiseen liittyvät muutokset ja sopimukset on tehtävä kirjallisesti.

Selvennyksenä,

Lainanottaja on suostunut lainaehtoihin ja takaisinmaksuun, kun hän on verkkopalvelussa hyväksynyt lainasopimuksen.

Lainan kuukausierä tai muu suoritus kohdistetaan ensin kuluihin ja korkoon, jonka jälkeen se lyhentää lainapääomaa.

6. Korko

Yrityslainan korko on kiinteä koko sopimuskauden ajan. Lainanhakijan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun Yhtiö on siirtänyt lainasumman Lainanhakijan ilmoittamalle pankkitilille. Korko lasketaan alenevalle pääomalle annuiteettiperiaatteen mukaisesti todellisten päivien mukaan käyttäen jakajana lukua 365.

Limiittimuotoisessa lainassa kuukausikorko lasketaan laskutusta edeltävän kuukauden korkeimman avoimen lainapääoman perusteella.

Lainanottaja on velvollinen maksamaan tämän kuukausierien viivästymisestä aiheutuvasta huomautuksesta erillisen huomautusmaksun Yhtiölle kaikki kustannukset, jotka aiheutuvat lainan, korkojen ja maksujen perimisestä sekä maksuohjelman muutoksesta.

Yhtiöllä on oikeus veloittaa lainaan liittyvät hinnastonmukaiset maksut.

Selvennyksenä,

Yhtiö käyttää Suomessa rekisteröityneitä, toimiluvan saaneita perintäyhtiöitä maksujen perimisessä. Yhtiöllä on oikeus välittää erääntyneen velan tai myytävän saatavan ja velallisen tiedot tällaiselle taholle, joka on sitoutunut noudattamaan toimissaan hyvää perintätapaa. Yhtiöllä on oikeus siirtää lainasopimus kaikkine oikeuksineen ja velvollisuuksineen kolmannelle osapuolelle Lainanottajaa kuulematta.

Perinnän kautta saadut varat kohdistetaan Yhtiön Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen kunkin saatavan viivästyskorolle, lainakorolle ja pääomalle. Mikäli lainasaatava myydään perittäväksi, kauppahinta on lainan lopullinen suoritus, joka kohdistuu Yhtiön Käyttöehtojen mukaisten maksujen sekä muistutus- ja perintäkulujen jälkeen lainan pääomaan ja korkoihin.

Yhtiö voi ilmoittaa luottotietolain (527/2007) 14 §:n edellytysten täyttyessä yksityishenkilöiden luottotietorekisteriin maksulaiminlyönnin, joka on kestänyt yli kuusikymmentä (60) päivää.

Yhtiö käyttää asiakasviestinnässään sähköisiä viestintävälineitä, kuten SMS-viestejä, sähköpostia ja Verkkopalvelun sisäistä postia.

Voimme lähettää ajoittain markkinointiviestejä sähköpostitse, tekstiviestillä, ellei vastaanottaja ole sitä kieltänyt. Kasvurahoituksen asiakaspalvelun puhelut voidaan nauhoittaa luotonmyöntöön liittyvien tietojen ja selvitysten todentamiseksi jälkikäteen.

7. Oikeus muutoksiin, muutoksista tiedottaminen ja voimaantulo

Yhtiöllä on oikeus muuttaa tässä lainasopimuksessa sovittuja maksuja tai palkkioita yleisen hintatason tai kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Olemassa olevia lainasopimuksia koskevien maksujen tai palkkioiden muutos tulee voimaan Yhtiön ilmoittamana ajankohtana, kuitenkin aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua tiedottamisesta.

8. Yhteystietojen muutos

Käyttäjän on ilmoitettava Yhtiölle välittömästi nimen, postiosoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron tai muun antamansa yhteystiedon muutoksista. Yhtiöllä on oikeus hankkia käyttäjän puutteelliset tiedot parhaaksi katsomallaan tavalla ja veloittaa näistä aiheutuneet kustannukset jäseneltä palveluhinnaston mukaan, jos tiedot ovat tarpeellisia lainasuhteen hoidon kannalta.

Selvennyksenä,

Käyttäjän tulee viipymättä ilmoittaa Vertaislaina Oy:lle yhteystietojensa muutoksista.

9. Ilmoitusten tiedoksianto

Yhtiön katsotaan tiedottaneen asiakasta asianmukaisesti edellä mainituista laskutositteiden lähetys- ja vastaanottomenetelmistä Lainasopimuksessa sekä Käyttöehdoissa kohdassa 5.3.

Lainanhakija toimittaa Yhtiölle ajantasaiset yhteystiedot laskujen tiedoksiannon takaamiseksi kohdan 8. mukaisesti. Yhtiö ei vastaa sähköisen osoitteen muutoksista johtuvista mahdollisista kuluista.

Kaikki käyttäjälle lähetettävät tiedot katsotaan toimitetuksi käyttäjälle (1) päivän kuluessa lähettämisestä silloin, kun ne on kirjallisesti lähetetty käyttäjän rekisteröimään sähköiseen osoitteeseen.

10. Rahanpesu ja terrorismin estäminen

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, on kanne nostettava Yhtiön kotipaikan yleisessä alioikeudessa.

Sopimukseen ja lainasuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Jäikö sinulla kysyttävää?

Me autamme sinua mielellämme! Tavoitat meidät sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi tai soittamalla numeroon 09 6829 8003.

Ota yhteyttä!