ELY-keskus ja Business Finland konsultti | Front Kasvurahoitus

ELY-keskuksen ja Business Finlandin rahoituksen asiantuntija

Yritystukien konsultti PK-yrityksille

Front Kasvurahoitus tarjoaa kattavien yritysrahoituspalveluiden lisäksi vaativia asiantuntijapalveluita yritystukien hakemiseen ja rahoituksen koordinointiin.   

Front Kasvurahoituksen muita rahoituspalveluita ovat verkossa toimiva yrityslaina sekä yritysten myyntilaskujen rahoitus. 

 

 

Yhteystiedot

Tavoitat meidät parhaiten puhelimitse tai sähköpostilla

 • puhelimitse 09 6829 8003 (ark. 09:00-16:00)
 • sähköpostitse asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi

Rahoituksen asiantuntijapalvelut

Yritystukien konsultaatio voi sisältää seuraavia vaiheita:

 • Selvitämme yritykselle soveltuvat yhteiskunnan tarjoamat yritystuet (ml. ELY-keskus ja Business Finland tuet), tuki voi olla myös lainamuotoista TK&I-rahoitusta tai painottua yrityksen kansainvälistymiseen

 • Valmistelemme ja toteutamme asianmukaisen tukihakemuksen asiantuntijatyönä; rahoituksen kokonaisuus voi muodostua myös eri tukien ja rahoituksen yhdistelmästä;

 • Avustamme asiakasyrityksiämme yritystukien loppuraportoinnissa

Eri instituutioiden kattavista ohjeistuksista huolimatta voi olla epäselvää, mihin tukiin yritys on oikeutettu tai minkälaisia kehityshankkeita liiketoiminnan kehitysrahoituksella tai innovaatiotuella on mahdollista rahoittaa.

Käytettävissä ovat kaikki ELY-keskusten ja Business Finlandin rahoitusinstrumentit ja tuet sekä ELY-keskusten tarjoamat yritysten kehittämispalvelut, joiden osalta ovat toistaiseksi voimassa normaalia merkittävästi edullisemmat yritysten omavastuuosuudet. ELY-keskusten myöntämät maaseudun, alkutuotannon ja kalatalouden yritysten koronatuet ovat haettavissa kehittämiseen sidoksissa olevien koronatukien sulkeutumisen jälkeen. 

Tukikonsultin käyttö on järkevää ainakin seuraavissa tilanteissa:

 • yrityksen johto haluaa vapauttaa koronatukihakemuksen valmisteluun ja tekoon kuluvan ajan yrityksen operatiivisen toiminnan hyväksi;

 • yritys haluaa hyötyä tukihakemuksen ammattimaisesta valmistelusta ja kokemuksesta rahoitushankkeiden läpiviennissä;

 • yritys haluaa selvittää ne tukimuodot, joihin yritys on oikeutettu tai joita yritys voi hakea joko koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilasta selviämiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen

Projektin aloitus 

Toimintamallimme tähtää hyväksyttyyn rahoituspäätökseen ja projektin nopeaan läpimenoaikaan.

 1. Ole yhteydessä tiimiimme asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi tai puhelimitse 09 6829 8003 (ark. 09-16). Käymme läpi rahoitushankkeen taustan, tavoitteen ja laajuuden ja nimeämme projektille henkilöstön. Käytettävissämme on Front-ryhmän (www.front.fi) laaja asiantuntijaverkosto.  

 2. Kartoitamme yrityksen edellytykset pitkäjänteiseen ja kannattavaan liiketoimintaan rekisteritietojen ja liiketoiminnan tilinpäätöstietojen perusteella (PRH tilinpäätöstiedot, verovelat).

 3. Lähetämme toimeksiantosopimuksen tutustuttavaksi; voit hyväksyä sopimuksen sähköisesti kun päätät edetä kanssamme. 

 4. Selvitämme yritykselle mitä ja miten tukea on haettavissa ja erittelemme hankkeen rahoituskelpoiset ja ei-rahoitettavat osiot. 
   
 5. Teemme tukiehtojen mukaiset esiselvitystuki- ja/tai liiketoiminnan kehittämistukihakemukset yrittäjän antamalla valtakirjalla tai sähköisin valtuutuksin. Muiden tukimuotojen osalta osallistumme toimeksiantoperusteisesti tukihakemusten valmisteluun.

 6. Komissiomme tulee maksettavaksi myönteisen tukipäätöksen myötä. Laskutamme palveluistamme vain kun yritykselle tehdään positiivinen tukipäätös. Laajemmissa selvitysprojekteissa ja rahoituksen kordinoinnissa palkkiomme on tapauskohtainen ja riippuu mm. käytettävien asiantuntijapalveluiden laajuudesta ja vaaditusta työmäärästä. 

Kasvurahoitus on osa suomalaista Front-ryhmää, johon kuuluu myös joustavia rahoitusratkaisuja tarjoava Vertaislaina Oy.