Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Factoring, laskurahoitus vai laskujen myynti? Katso erot

Pienille ja keskisuurille yrityksille on tarjolla monenlaisia laskurahoituspalveluita, jotka eroavat toisistaan merkittävästi palvelun joustavuuden, riskin sekä välittömästi yrityksesi tilille tuloutuvan summan välillä. Jotta kokonaisuuden sekä erilaisten palveluiden hahmottaminen helpottuisi, teimme Kasvurahoituksella tiivistetyn oppaan siitä, mitä juuri sinun kannattaa huomioida valitessasi parhaiten yritystoimintaasi soveltuvaa laskurahoitusratkaisua.

Factoring, ostolaskujen rahoitus, myyntilaskujen rahoitus vai laskujen myynti?

Kun yrittäjä alkaa kartoittamaan mikä laskurahoituspalvelu soveltuisi parhaiten juuri hänen yritykselleen, voi eteen tulla erilaisia termejä kuten factoring, ostolaskujen rahoitus, myyntilaskujen rahoitus sekä laskujen myynti. On ymmärrettävää, että jos yrittäjä harkitsee palvelun käyttöä ensimmäistä kertaa kaikki käsitteet eivät ole täysin yksiselitteisiä. Näin ei ole välttämättä edes toisella tai kolmannella kerralla!

Sukelletaan seuraavaksi erilaisten laskurahoituspalveluiden hyötyihin, haittoihin ja eroavaisuuksiin. Käydään keskeisimmät käsitteet läpi, ja painotetaan käsitteiden avauksessa kolmea meidän mielestämme yrittäjälle keskeistä asiaa palvelun valinnassa: joustavuutta, riskiä ja yrityksesi tilille välittömästi siirtyvää rahamäärää.

Factoring

Factoringilla tarkoitetaan kokonaisvaltaisempaa ratkaisua yrityksesi kassanhallintaan, ja se soveltuu hyvin yrityksille, joille kertyy paljon myyntisaamisia yrityksen taseeseen. Tyypillisesti tässä laskurahoitusmuodossa yrityksesi taseessa olevia myyntisaatavia käytetään vakuutena rahoituksen yhteydessä, ja yrityksellesi myönnetään limiitti, jonka sisällä laskuja voidaan rahoittaa tiettyyn euromäärään asti.

Riski factoringissa on aina asiakasyrityksellä ja riskin realisoituessa rahoittaja ottaa tarvittavan summan sopimukseen sisältyvvistä muista saatavista.

Factoringin yhteydessä laskun rahoitusaste, eli summa, jonka saat tilille laskua vastaan voi vaihdella esimerkiksi 60-80 % välillä riippuen sopimuksesta, jonka olet tehnyt pankin tai rahoitusyhtiön kanssa.

Factoringin hyödyt liittyvätkin sen kokonaisvaltaisuuteen: saat hyvän työkalun yrityksesi kassanhallintaan, mutta se vaatii muita laskurahoitustuotteita laajemman sopimuksen, joten se ei sovellu akuutteihin laskurahoitustarpeisiin. Factoringia tarjoavat tyypillisesti pankit, ja sen edellytyksenä voi olla, että koko laskutuskantasi kierrätetään pankin kautta.

Esimerkki factoringista

Pankki tekee factoring-sopimuksen asiakkaan kanssa, jolloin kaikki asiakkaan myyntilaskut menevät pankin kautta (ei ainoastaan rahoitettavat laskut, vaan kaikki). Yritys voi ilmoittaa, mitkä laskut se haluaa rahoittaa, ja pankki rahoittaa ne jos saatavakannan vakuusarvo riittää laskujen rahoittamiseen. Mikäli asiakkaan myyntisaatavien vakuusarvo on 50 % saatavista, ja saatavia on 100 000 €, voi rahoittaja rahoittaa laskuja 50 000 €.

Myyntilaskujen rahoittaminen

Myyntilaskujen rahoituksella tarkoitetaan yksittäisten laskujen rahoitusta. Yksinkertaisesti kuvattuna olet toteuttanut työsuoritteen tilaajalle, ja tilaajasi kanssa on sovittu maksuehdoksi 45 päivää. Olisit kuitenkin halukas muuttamaan tämän laskun välittömästi rahaksi yrityksesi tilille esimerkiksi palkanmaksua varten. Palvelun avulla voit rahoittaa yksittäisen laskun ilman laajempaa sitoutumista laskurahoituspalvelun käyttöön jatkossa.

Myyntilaskujen rahoitus soveltuu erinomaisesti yrityksesi akuutteihin kassatarpeisiin, ja Kasvurahoituksen laskurahoituspalvelun kautta saat rahat yrityksesi tilille saman päivän aikana, jos toimitat rahoitettavan laskun meille sähköpostitse tai e-laskuna arkisin ennen kello 14.00.

Myyntilaskujen rahoituksen yhteydessä riski on yritykselläsi. Mikäli tilaaja ei siis jostain syystä maksa laskua rahoittajan tilille asianmukaisesti, peritään rahasumma viimekädessä yritykseltäsi takaisin. Positiivisena puolena ostolaskujen rahoituksessa on kuitenkin se, että rahoitusaste on tyypillisesti 90–100 %, jolloin voit saada lähes koko laskun summan yrityksesi tilille välittömästi.

Kokeile Kasvurahoituksen laskurahoitusta lähettämällä yksittäinen laskusi meille

Laskujen myynti

Laskujen myynnillä tarkoitetaan tilannetta, jossa rahoitat yksittäisen laskun, mutta keskeisenä erona myyntilaskujen rahoitukseen on riskin siirtyminen rahoittajalle. Laskujen myynnin yhteydessä rahoittaja ostaa laskun yritykseltäsi, ja vastaa ostotapahtuman jälkeen laskuun liittyvistä riskeistä. Laskujen myynti on siis erinomainen vaihtoehto yrityksellesi, mikäli et halua stressata tilaajasi taloudellista tilannetta tai seuraamuksia, jotka aiheutuvat tilaajasi maksukyvyttömyydestä!

Myyntilaskujen rahoituksen sekä myynnin välillä keskeisenä erona on hinnoittelu. Rahoittajan ottaessa enemmän riskiä sen vastatessa laskun riskeistä aiheuttaa tämä myös rahoituksen hinnoitteluun kasvattavan vaikutuksen. Myyntilaskujen rahoituksen tavoin, on laskujen myynti kuitenkin myös erinomainen vaihtoehto akuutteihin kassatarpeisiin!

Ostolaskujen rahoittaminen

Ostolaskujen rahoituksella tarkoitetaan palvelua, joka mahdollistaa yrityksesi investointien kustannuksen jakamisen paremmin yrityksesi kassavirroille sopivaksi. Mikäli yritykselläsi on tulossa suurempi kalustoinvestointi, voit siis yksittäisen kertasuoritteen sijasta hakea ostolaskulle rahoitusta, ja maksaa investoinnin esimerkiksi 12 erässä. Ostolaskujen rahoituspalvelu voi siis mahdollistaa yrityksellesi investointeja, joita et muuten pystyisi toteuttamaan!

Alapuolelta löytyvästä taulukosta löydät laskurahoituspalveluiden ominaisuudet taulukon muodossa.

Laskurahoituspalveluiden eroavaisuudet

Näin valitset yrityksellesi sopivan laskurahoituspalvelun

Näitä askeleita seuraamalla löydät juuri sinun yrityksellesi sopivan laskurahoituspalvelun.

  • Kilpailuta laskurahoituksen hinnoittelu, ja huomioi provision ohella myös laskutus- ja muut palkkiot
  • Selvitä hoitaako laskurahoittaja laskutuksen ja perinnän täysin puolestasi
  • Sopimusta allekirjoittaessa huomioi mihin sitoudut: vaatiiko palveluntarjoaja yritystäsi sitoutumaan rahoittajan palveluihin myös jatkossa?
  • Mikä on laskurahoittajan rahoitusaste eli summa, joka maksetaan tilillesi välittömästi

Kasvurahoituksen tiimi on oheisten tuotteiden vahvuuksien ja heikkouksien pohjalta rakentanut laskurahoituspalvelun, joka huomioi yrittäjän akuutit rahoitustarpeet sekä pitkäaikaisen asiakassuhteen tuomat hyödyt palvelun laadussa ja hinnoittelussa!

Kasvurahoituksen laskurahoituslimiitin avaaminen on täysin kulutonta, ja voit pitää laskurahoituslimiittiä kuluttomasti avoinna ja pitkien maksuehtojen hankaloittaessa yrityksen maksuvalmiutta palvelu on välittömästi käytettävissäsi. Hoidamme laskutuksen täysin yrityksesi puolesta, ja tarjoamme erittäin kilpailukykyisen rahoitusasteen yrityksesi laskuille ilman piilokuluja.

Lue lisää Kasvurahoituksen laskurahoituksesta.

Jäikö sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme ja palaamme asiaan viipymättä.

Ota yhteyttä