Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Yrityslaina vakuudet – kaikki mitä yrittäjän tulee tietää

Se saako yrityksesi yrityslainaa riippuu yrityksen taloudellisesta tilanteesta, maksukyvystä ja tulevaisuuden näkymistä. Myös yrityksen ja sen omistajien luottotietojen tulee olla kunnossa. Näiden lisäksi tarvitaan aina yrityslainan vakuudet. Pankit ja rahoituslaitokset vaativat aina lainaa myöntäessään vakuuksia ja siksi yrittäjän kannattaa miettiä etukäteen mitä yrityslainan vakuuksia yrityksellä on tarjota. Tämän kirjoituksen luettuasi tiedät mikä on yrityksellesi paras ratkaisu lainan vakuudeksi.

Mikä on yrityslainan vakuus ja miksi sitä tarvitaan?

Yrityslainan vakuuksia vaaditaan, koska lainan myöntäjä pyrkii välttämään luottotappiota ja varmistumaan siitä, että laina tullaan maksamaan takaisin. Jos velallinen ei pysty maksamaan lainaansa, voi lainanantaja periä velan korkoineen muuttamalla vakuuden rahaksi. Vakuudet vaikuttavat oleellisesti lainan hintaan. Mitä paremmat vakuudet ovat, sitä paremmat ovat lainaehdot ja sitä edullisemmin yrittäjän on mahdollista saada lainaa.

Pääsääntöisesti yrityslainan vakuudet voidaan jaotella reaalivakuuksiin ja henkilövakuuksiin.

Vakuudesta puhuttaessa tarkoitetaan usein reaalivakuutta, jonka avulla lainan myöntäjä pyrkii suojautumaan luottotappioilta. Reaalivakuuksilla tarkoitetaan rahassa mittavaa, fyysistä omaisuutta, joka säilyttää arvonsa hyvin. Reaalivakuuksia voivat olla esimerkiksi kiinteistökiinnitykset, yhtiön kalusto tai muu fyysinen omaisuus sekä erilaiset asiakirjat kuten pörssiosakkeet.

Henkilövakuudella eli henkilötakauksella puolestaan tarkoitetaan sitoumusta, jossa takauksen antaja sitoutuu vastaamaan yrityksen velasta kuin omastaan. Henkilötakaajia voi olla yksi tai useampia. Henkilötakauksen lisäksi lainan takaajana voi toimia valtio. Esimerkiksi valtion omistama Finnvera tukee yrityksen rahoittamista myöntämällä valtiontakauksia yrityslainalle.

Seuraavaksi avaamme olemassa olevia vakuustyyppejä hieman tarkemmin.

Mikä on yrityslainan reaalivakuus?

Kuten jo mainittu ylempänä reaalivakuus tarkoittaa lainan vakuudeksi annettavaa fyysistä omaisuutta. Reaalivakuus on tyypillisin yrityslainan vakuus suuremmista lainasummista puhuttaessa. Reaalivakuus turvaa lainan henkilötakausta varmemmin, sillä lainan myöntäjän on helppo realisoida vakuus rahaksi, jos yritys ei pysty maksamaan lainaa takaisin.

Reaalivakuutta vastaan myönnetyn lainan korko on usein matalampi kuin henkilötakausta vastaan myönnetyn lainan korko. Kaikille reaalivakuuden käyttäminen ei ole mahdollista, jos kertynyttä omaisuutta ei ole tai yrittäjä tarvitsee lainan nopeasti tilille.

Reaalivakuus voi olla esimerkiksi:

  • Asunto
  • Liiketila tai muu yrityksen omistama kiinteistö
  • Arvopaperisalkku
  • Ajoneuvo
  • Työkoneet
  • Muu yrityksen irtaimisto

Reaalivakuudet voidaan jakaa edelleen neljään ryhmään, joista kaksi ensimmäistä ovat yleisimmin käytettäviä vaihtoehtoja:

Käteispantti: yritys luovuttaa lainan vakuudeksi rahaa, pörssiosakkaita tai muita helposti siirrettäviä ja realisoitavia asioita.

Kiinnitysperusteinen pantti: tarvitaan kun lainan vakuutena käytetään omaisuutta, jonka hallintaa ei voi helposti luovuttaa lainan myöntäjälle. Vakuutena toimiva omaisuus voi olla esimerkiksi kiinteistö, jota yritys tarvitsee toimintaansa. Kiinteistöä pantattaessa haetaan kiinteistöpanttioikeutta, jonka perustamiseksi haetaan Maanmittauslaitokselta vahvistettu kiinnitys.

Vierasvelkavakuus: vakuuden luovuttaa jokin muu kuin yritys itse. Yrityksen omistaja voi esimerkiksi luovuttaa vakuudeksi omaa henkilökohtaista omaisuuttaan.

Jälkipantti: Harvemmin käytetty yrityslainoissa. Kun jo pantatun vakuuden arvo on suurempi kuin velan suuruus, voidaan vakuuden arvoa pantata uuden lainan vakuudeksi.

Yrityslainan vakuuksien arvot

Yrityksen on suositeltavaa huomioida pankkien sekä rahoituslaitosten erilaiset menetelmät vakuuden arvon arvostamisessa.

Tyypillisesti esimerkiksi asunnon vakuusarvo on noin 70 % käyvästä arvosta, kun taas liike- sekä teollisuuskiinteistöjen vakuusarvot vaihtelevat vakuutena olevan kiinteistön sekä rahoittajan mukaan. Liike- sekä teollisuuskiinteistöjen vakuusarvo on tyypillisesti korkeintaan 60 % kohteen käyvästä arvosta, ja pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja käytettäessä lainan vakuutena vakuusarvo on tyypillisesti noin 60 % osuuksien markkina-arvosta.

Rahoitusta suunnitellessa yrityksen onkin tärkeää tarkistaa vakuuksien vaikutus rahoituksen hintaan sekä lainaprosessin sujuvuuteen.

Tiedätkö jo, ettei sinulla ole tarjota reaalivakuutta yrityslainasi vakuudeksi? Ei huolta, henkilötakaus voi olla sinulle sopivampi ratkaisu. Jatkamalla lukemista saat tietää lisää henkilötakauksesta.

Mitä tarkoittaa henkilötakaus?

Erilaisia henkilövakuustyyppejä ovat esimerkiksi takaus, luottovakuus sekä remburssi, jolla tarkoitetaan ulkomaankaupan maksu- sekä vakuusjärjestelyä. Yleisimmin käytetty henkilövakuus on kuitenkin henkilötakaus.

Henkilötakauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa takauksen antaja (esimerkiksi yrittäjä) sitoutuu vastaamaan velasta henkilökohtaisella omaisuudellaan. Tämä tarkoittaa samaa kuin omavelkainen takaus.

Henkilötakausta voidaan käyttää myös täytetakauksena, jolloin lainan vakuudeksi voidaan asettaa osittain kiinteää omaisuutta ja lisäksi yrittäjä vastaa omavelkaisella henkilötakauksella lopusta summasta.

Kasvurahoituksen yrityslaina edellyttää henkilötakausta. Voit tutustua yrityslainaamme ja sen vaatimiin vakuuksiin tarkemmin täältä.

Toissijainen lainantakaaja

Joskus henkilötakaus voidaan antaa myös toissijaisena takauksena. Se tarkoittaa, että velallinen yritys on oikeutettu perimään velkojaan toissijaiselta lainantakaajalta vasta sen jälkeen, kun päävelallinen on kykenemätön maksamaan lainaa ja on viranomaisten toimesta todettu maksukyvyttömäksi.

Useita lainan takaajia

Takaajia voi olla myös useampia, jolloin takaajat vastaavat velasta yhteisvastuullisesti. Erääntynyttä velkaa voidaan näin ollen vaatia keneltä tahansa ennalta sovitulta takaajalta.

Muut yrityslainan takaukset

Henkilötakauksen lisäksi voi hyödyntää myös muita takaajia, mikäli yrittäjän itse ei ole mahdollista taata laina henkilökohtaisesti.

Finnveran takaus

Suomen valtion omistama Finnvera tukee yrityksiä rahoituksen ja valtiontakauksien avulla. Finnveran valtion takaukset ovat tarkoitettu erilaisiin tilanteisiin, joissa yritys tarvitsee rahoitusta, esimerkiksi alkuvaihe, toiminnan laajentaminen ja kansainvälistyminen.

Finnvera-takauksen alaraja on 10 000 euroa ja sitä myönnetään kaikille toimialoille lukuun ottamatta varsinaista maatilataloutta, metsätaloutta ja rakennusliiketoiminnan perustajaurakointia.

Pankkitakaus

Pankkitakausta haetaan jonkin sopimuksen vakuudeksi. Pankki, esimerkiksi Nordea voi taata esimerkiksi lainan, vuokrasopimuksen tai urakan, mutta pankki usein vaatii näitä vastaan jonkin reaalivakuuden itselleen. Tästä syystä se soveltuu vain harvoin pk-yrittäjään lainan takaukseksi.

Mistä vakuus yrityslainalle?

Yritystoiminnan kehitysvaiheessa yrityksellä voi olla hankaluuksia löytää tarvittavia vakuuksia etenkin pankkilainan takaamiseksi, jonka pankit pääsääntöisesti vaativat lähes poikkeuksetta asiakkailtaan. Tästä syystä yrittäjän kannattaa harkita vaihtoehtoista rahoitusratkaisua.

Yrittäjille on tarjolla erilaisia rahoitusmuotoja, joilla pyritään tarjoamaan ratkaisuja vakuusongelmiin – etenkin toiminnan alkuvaiheessa. Tällaisia ratkaisuja voivat olla leasing- tai factoring-rahoitus, jolloin vakuus sisältyy rahoitusmuotoon.

Yhtenä suosituimpana vaihtoehtona on ottaa vakuudeton yrityslaina esimerkiksi Kasvurahoitus -palvelusta, jolloin vältytään byrokratialta sekä aikaa vievältä vakuusprosessilta. Ajankäyttö rahoitusprosessissa on hyvä huomioida etenkin, jos yritys tarvitsee nopealla aikataululla esimerkiksi käyttöpääomaa tai välirahoitusta toimintansa ylläpitämiseen.

Tutustu Kasvurahoituksen reaalivakuudettomaan yrityslainaan ja pyydä lainatarjous jo tänään!

Yrityslaina ilman vakuuksia

Täysin vakuudetonta yrityslainaa ei ole olemassa, vaan usein vakuudettomasta yrityslainasta puhuttaessa tarkoitetaan reaalivakuudetonta yrityslainaa, jota on mahdollista saada henkilötakausta vastaan.

Kasvurahoituksen kautta yrityksen on mahdollista saada lainaa ilman reaalivakuuksia, kun takaajilla ei ole maksuhäiriöitä. Kasvurahoituksen yrityslainaa on mahdollista saada jopa 250.000 euroon asti.

Voit lukea vakuudettomasta yrityslainasta lisää blogistamme Vakuudeton yrityslaina.

Hae vakuudetonta yrityslainaa tästä!

Lopuksi: tarkistuslista yrityslainoja vertailevalle

Mikäli olet hakemassa tulevaisuudessa rahoitusta yritykselle, huomioi ainakin seuraavat asiat hakuvaiheessa:

  • Vakuuksien vaikutus yrityslainan hintaan
  • Reaalivakuuksia käytettäessä eri rahoituslaitosten vakuusarvojen arvostamisperiaatteet
  • Ajankäytön hallinta hakuprosessissa (esimerkiksi vakuudeton yrityslaina voi tulla kyseeseen rahoitustarpeen ollessa akuutti)

Mikäli haluat aina olla varautunut äkillisiin investointeihin ja kuluihin, suosittelen sinua tutustumaan myös uuteen rahoitustuotteeseemme luottolimiittiin.

Laina-asioita ei tarvitse miettiä ja pähkäillä yksin. Mikäli sinulla jäi kysyttävää, ota meihin yhteyttä puhelimitse 09 6829 8003 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi.

Kiinnostuitko vakuudettomasta yrityslainasta?

Voit hakea vakuudetonta yrityslainaa vaivattomasti sivuiltamme. Se vie vain minuutin!

Hae yrityslainaa!