Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta. Tutustu myös uuteen Kasvurahoituksen luottolimiittiin!

5.8.2019 klo 00.00

Yrityslainojen vakuudet

Yrityksen on suositeltavaa huomioida pankkien ja rahoituslaitosten vaatimat vakuudet hakiessaan yrityslainaa. Pääsääntöisesti yrityslainan vakuudet voidaan jaotella reaalivakuuksiin ja henkilövakuuksiin.

Yrityslainan vakuudet

Vakuudesta puhuttaessa tarkoitetaan usein reaalivakuutta, jonka avulla lainan myöntäjä pyrkii suojautumaan luottotappioilta. Reaalivakuuksia voivat olla esimerkiksi kiinteistökiinnitykset, yhtiön kalusto tai muu fyysinen omaisuus sekä erilaiset asiakirjat kuten pörssiosakkeet.

Erilaisia henkilövakuustyyppejä ovat esimerkiksi takaus, luottovakuus sekä remburssi, jolla tarkoitetaan ulkomaankaupan maksu- sekä vakuusjärjestelyä. Yleisimmin käytetty henkilövakuus on kuitenkin takaus. Takauksella tarkoitetaan sitoumusta, jossa takauksen antaja sitoutuu vastuuseen toisen henkilön velasta. Takaaja vastaa takaamasta velasta henkilökohtaisella omaisuudella.

Mistä vakuus yrityslainalle?

Yritystoiminnan kehitysvaiheessa yrityksellä voi olla hankaluuksia löytää tarvittavia vakuuksia etenkin pankkilainan takaamiseksi, jonka pankit pääsääntöisesti vaativat lähes poikkeuksetta asiakkailtaan.

Yrittäjille on tarjolla erilaisia rahoitusmuotoja, joilla pyritään tarjoamaan ratkaisuja vakuusongelmiin - etenkin toiminnan alkuvaiheessa. Tällaisia ratkaisuja voivat olla leasing- tai factoring-rahoitus, jolloin vakuus sisältyy rahoitusmuotoon.

Yhtenä vaihtoehtona on myös ottaa vakuudeton yrityslaina esimerkiksi Front Kasvurahoitus -palvelusta, jolloin vältytään byrokratialta sekä aikaa vievältä vakuusprosessilta. Ajankäyttö rahoitusprosessissa on hyvä huomioida etenkin, jos yritys tarvitsee nopealla aikataululla esimerkiksi käyttöpääomaa tai välirahoitusta toimintansa ylläpitämiseen.

Vakuuksien arvot

Yrityksen on suositeltavaa huomioida pankkien sekä rahoituslaitosten erilaiset menetelmät vakuuden arvon arvostamisessa.

Tyypillisesti esimerkiksi asunnon vakuusarvo on noin 70 % käyvästä arvosta, kun taas liike- sekä teollisuuskiinteistöjen vakuusarvot vaihtelevat vakuutena olevan kiinteistön sekä rahoittajan mukaan. Liike- sekä teollisuuskiinteistöjen vakuusarvo on tyypillisesti korkeintaan 60 % kohteen käyvästä arvosta, ja pörssiosakkeita ja sijoitusrahastoja käytettäessä lainan vakuutena vakuusarvo on tyypillisesti noin 60 % osuuksien markkina-arvosta.

Rahoitusta suunnitellessa yrityksen onkin tärkeää tarkistaa vakuuksien vaikutus rahoituksen hintaan sekä lainaprosessin sujuvuuteen.

Tarkistuslista yrityslainoja vertailevalle

Mikäli olet hakemassa tulevaisuudessa rahoitusta yritykselle, huomioi ainakin seuraavat asiat hakuvaiheessa:

  • Vakuuksien vaikutus yrityslainan hintaan
  • Reaalivakuuksia käytettäessä eri rahoituslaitosten vakuusarvojen arvostamisperiaatteet
  • Ajankäytön hallinta hakuprosessissa (esimerkiksi vakuudeton yrityslaina voi tulla kyseeseen rahoitustarpeen ollessa akuutti)