Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Front Kasvurahoituksen katsaus kesään ja koronaan

Kulunut kevät ja kesä on ollut erityisen haastavaa aikaa suomalaiselle pk-yrityssektorille. Maaliskuussa puhjenneen maailmanlaajuisen pandemian seurauksena suurin osa yrityksistä on joutunut sopeuttamaan toimintaansa ja koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan häiriöiden pidemmän aikavälin vaikutukset liiketoimintaan alkavat vasta näkyä.

Osa yrityksistä kohtasi poikkeustilan alkamisen myötä nopean kassakriisin, osalle yrityksistä poikkeustila aiheutti vähäisemmän kysyntähäiriön. Useat yritykset ovat kuitenkin raportoineet laskutuksensa jatkuneen lähes ennallaan tai laskutus on jopa kasvanut kriisin johdosta tapahtuneiden toimintatapojen muutosten myötä. Front Kasvurahoitus yrityslaina soveltuu poikkeustilan aikanakin kasvukykyisten yritysten rahoitustarpeisiin ja erityisesti kasvun ja investointien rahoittamiseen. Nykytilanteessa, kun yrityskentältä kantautuneiden tietojen perusteella yhteiskunnan takaamaa pankkirahoitusta ei lupauksista huolimatta ole saatu toimimaan riittävän joustavasti, kiinnostus nopeaan ja kohtuuhintaiseen rahoitukseen on kasvussa.

Yrityksen kumppani kaikessa rahoituksessa

Kriisin akuutissa vaiheessa maalis-toukokuussa Front Kasvurahoituksen rahoitustiimi toimi aktiivisesti asiakkaidemme kumppanina ELY:n ja Business Finlandin kehitystukien haussa. Konsultoinnin tulokset ovat olleet rohkaisevia sekä yrittäjien että Front Kasvurahoituksen näkökulmasta. Suoraviivainen kehitystukien hakuprosessi herätti yrittäjät pohtimaan omien kehityshankkeiden tukikelpoisuutta. Olemme iloksemme huomanneet useiden kauttamme kulkeneiden yritysten elinkelpoisuutta ja selviytymismahdollisuuksia parantaneiden kehityshankkeiden osoittautuneen rahoituskelpoisiksi myös tukien myöntövaiheessa.

Yritysten kiinteiden kustannusten tukemiseen tarkoitettu yleistuki kustannustuki avautui 7.7. Tukea on mahdollista hakea Valtionkonttorista. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronakriisin seurauksena ja lisäksi yrityksen toimiala on kohdannut koronakriisistä johtuvia haasteita. Tuki kohdistetaan yrityksen vaikeasti sopeutettaviin kiinteisiin kustannuksiin, jollaisiin lasketaan esimerkiksi vuokrat ja henkilöstökustannukset. Erityisen painavissa syissä tukea on mahdollista saada myös tukikelpoiseksi määriteltyjen toimialojen ulkopuolelta. Kustannustuki yleistuella on tarkoitus ehkäistä konkursseja ja auttaa yritykset kriisin yli. Front Kasvurahoituksen tiimi auttaa tarvittaessa myös kustannustuen hakemisessa.

Yrittäjänkin akut ladataan kesällä

Yrittäjän rentoutuminen voi tänä kesänä olla poikkeustilan seurauksena erityisen vaikeaa, jokainen meistä tarvitsee kuitenkin akkujen lataamista. Kesän jälkeen edes optimistisimmat meistä tuskin uskovat tilanteen palautuvan kriisiä edeltävään aikaan pikaisesti ja suurelle osalle yrityksistä kysynnän lasku tulee aiheuttamaan haasteita lähikuukausina ja jopa lähivuosina.

Yhteiskunnan tukijärjestelyiden painopiste on siirtynyt kustannustyen myötä kehittämisestä konkurssien ehkäisyyn. Kun yrityksen haasteet ovat ylitetty ja yritys tuntee olevansa valmis kasvuun ja investointeihin, Front Kasvurahoituksen yrityslaina on käytettävissä yrityksen kasvuun tavanomaiseen tapaan. Lue lisää rahoituspalveluistamme yrityksille linkistä Front Kasvurahoitus - rahoitusta kasvuun ja likviditeetinhallintaan.