Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Korona ja yrityksen rahoitusmahdollisuudet

Mitä tehdä, kun yrityksen rahoitustilanne on muuttunut äkillisesti? Yrittäjän oma aktiivisuus on keskeistä tilanteen hoidossa. Nopea reagointi on välttämätöntä yrityksen rahoituskelpoisuuden säilyttämiseksi.

Olemme koonneet lisää ajankohtaista tietoa pienille ja keskisuurille yrityksille mahdollisuuksista reagoida poikkeustilan aiheuttamiin häiriöihin liiketoiminnassa erilliseen korona-oppaaseemme, joka on luettavissa osoitteessa https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/

yrityslainat

Mitä tehdä, kun yrityksen rahoitustilanne muuttuu äkillisesti?

Yrittäjän oma aktiivisuus on keskeistä tilanteen hoidossa. Nopea reagointi on välttämätöntä ja toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus aikaisessa vaiheessa on tärkeää yrityksen rahoituskelpoisuuden säilyttämiseksi.

Ole ensin yhteydessä yrityksen omaan rahoitusyhtiöön tai luotonmyöntäjiin ja selvitä minkälaisia rahoitusmahdollisuuksia heillä on tarjolla tähän tilanteeseen. Rahoittajilla on tarjolla myös erilaisia vaihtoehtoja tilanteen helpottamiseksi, joilla elinkelpoisen yrityksen hetkellistä maksurasitetta voi pienentää. Tällaisia tuotteita ovat mm. lyhennysvapaa, limiittisopimuksen maksuaikataulun muutokset ja jopa maksuvapaat kuukaudet.

On tärkeää olla liikkeellä varhaisessa vaiheessa ennen maksujen viivästymistä. Näin suojellaan yrityksen rahoituskelpoisuutta, joka on edellytys lisärahoitukseen ja maksuohjelmien muutoksiin tässäkin tilanteessa. Keskustelut maksuohjelman mahdollisista muutoksista on syytä käydä ennen maksuerän erääntymistä.

Saavatko kaikki pk-yritykset rahoitusta?

Koronakriisin hoitoon tarkoitettu rahoitus on tarkoitettu kriisistä johtuvan rahoitustarpeen hoitoon. Rahoitusta saadakseen yrityksen rahoitustarpeen tulee siis olla äkillistä ja johtua kriisistä. Poikkeustilanne ei lähtökohtaisesti mahdollista rahoituksen saamista, jos yritys ei ole ennen kriisiä ollut rahoituskelpoinen.

Mitä tehdä, jos pankista ei saa rahoitusta?

Jos rahoituksen saannissa esiintyy ongelmia joko saatavuuden tai lainahakemuksen käsittelyaikojen osalta, pankkisektorin ulkopuolinen rahoitus toimii täydentävänä rahoituksen muotona. Yritysrahoituksen tarjonta on laajaa ja erityisesti yrityslainan hinta ja kokonaiskustannukset tulee selvittää huolellisesti ennen luoton nostamista.

Valtio takaa ja pankkien piti jakaa - elinkelpoistenkin yritysten pankkirahoituksessa on tällä hetkellä suuria vaikeuksia.

Kannattaako kulutusluottoa ottaa?

Hyvin korkeakorkoiseen rahoitukseen ei tulisi kriisitilanteessakaan ainakaan ensisijaisesti turvautua. Tässä poikkeustilanteessa pankkirahoituksen ja Finnveran rahoitustuotteiden ehdot ovat joustavia, mutta eivät edelleenkään mahdollista rahoitusta yritykselle joka ei aikaisemmin ole ollut pankkirahoituskelpoinen. Pankkisektorin ulkopuolisessa yritysrahoituksessa on myös toimijoita, joiden hinnat ovat korkeita. Mikäli kallis raha on ainoa vaihtoehto, kannattaa vakavasti harkita yritystoiminnan jatkoa.

Rahoituslähteet koronan synnyttämässä kriisissä

Pankit

Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla niiden yritysten, jotka ovat olleet pankkirahoituskelpoisia jo ennen kriisiä, on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Mikäli pankkirahoitus ei tule kyseeseen prosessin hitauden tai esimerkiksi vakuuksien puutteen vuoksi, pankkisektorin ulkopuolinen yrityslaina voi osoittautua hyväksi vaihtoehdoksi rahoitukselle.

Finnvera

Finnvera ei käsittele suoria lainahakemuksia tällä hetkellä. Finnveran rahoitustuotteista on käytössä tällä hetkellä vain pankkien kautta käytettävät alkutakaus ja pk-takaus sekä Finnvera-takaus.

Business Finland

Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista vakavimmin, eli matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 150 miljoonaa euroa.

ELY-keskukset

ELY-keskukset saavat lisätalousarviossa 50 miljoonan euron lisätukiresurssin elinkeinorahoitukseen. Rahoitus on kehittämisavustusten muodossa jaettavaa rahoitusta ja se suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan. Tavoitteena on, että uutta rahoitusta voisi hakea viikosta 13 alkaen. Lisäksi ELY-keskukset nopeuttavat tukien maksatuksia.

TyEL-takaisinlaina

Yritysten TyEL-takaisinlainausta helpotetaan nostamalla Finnveran takaus 80 prosenttiin. Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Takaisinlainaus edellyttää vakuutta, joka voi olla pankin, Finnveran tai Garantian takaus.

Teollisuussijoituksen jatkorahoitus asiakkailleen

Teollisuussijoitus on varautunut jatkorahoittamaan pääomasijoitusrahastoja ja kohdeyhtiöitään koronaviruksen mahdollisesti aiheuttamissa ylimääräisissä rahoitustarpeissa yhdessä muiden sijoittajien kanssa.

Muut rahoituslähteet

Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on kaikki normaalit rahoituslähteet, kuten rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus. Myös Kasvurahoitus yrityslaina on käytettävissä tavanomaiseen tapaan.

Lähteenä käytetty mm. Suomen Yrittäjien Korona ja yrityksen rahoitus-artikkelia https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle/a/yrityksen-sopimukset-talous-ja-korvaukset/korona-ja-yrityksen-rahoitus-622094

Olemme koonneet koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilaan liittyen tietopaketin yrittäjille osoitteeseen https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas ja pyrimme pitämään sivustoa ajan tasalla koko akuutin tilanteen ajan.