Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Koronakriisin vaikutukset yrityksen kassavirtaan – ratkaisuna yrityslaina?

Edelleen voimassa olevilla rajoituksilla on todella merkittävä negatiivinen vaikutus monen toimialan yrityksiin. Erityisesti ravintola- ja muut palvelualat kärsivät rajoituksien tyrehdyttämistä kassavirroista. Tilanne on hankala, sillä pakolliset kiinteät kusannukset on silti hoidettava, minkä seurauksena säästöt hupenevat ja käyttöpääomat ovat vähissä. Pk-yritykset tarvitsevat nopeita ja kilpailukykyisiä rahoituspäätöksiä selvitäkseen tilanteen yli.

kasvurahoitus yrityslaina

Rajoitusten purku etenee

Ravintoloiden sulku purettiin huhtikuussa, mutta aukioloaikoja sekä asiakaspaikkoja rajoitetaan edelleen. Tämä on toki parempi kuin täysi sulku, mutta kavennetut mahdollisuudet harjoittaa liiketoimea eivät yksinään välttämättä riitä paikkamaan vajetta kassavirrassa. Hallitukselta on odotettavissa uusia linjauksia rajoituksiin. Selkeät linjaukset tarkkoine päivämäärineen auttavat niin yrityslainan hakijoita kuin myöntäjiäkin tekemään rahoituspäätöksiä. Tämä on tärkeää yrityksien elinvoiman kannalta, eikä vaikutus pysähdy yksittäisiin yrityksiin. Suomi tarvitsee pienten ja keskisuurten yritysten panosta talouskasvun kiihdyttämiseksi ja pandemian aiheuttamien tuhojen korjaamiseksi.

Talous palautuu kustannustukien kirittämänä

Suomen talous jaksoi kuitenkin hyvin viime vuoden ja esimerkiksi teollisuuden toimiala näyttää palautumisen olevan käynnissä. Yritysten kustannustuen kolmas hakukierros avautui 27.4.2021. Kustannustuki 3 on aiempien kustannustukien tavoin tärkeä palanen liikevaihdon pudotuksesta kärsineiden yrityksien toimintakyvyn ylläpidossa.

Valtion tarjoamat tuet kustannuksiin ja kehittämistoimenpiteisiin ovat toimineet piristysruiskeina, mutta nekään eivät ole olleet ratkaisu kaikille yrityksille. Tukirahoituksia on myönnetty muun muassa kehittämisprojekteihin tai ne ovat olleet sidottuja liikevaihdon laskuun, ja täten osa yrityksistä on jäänyt julkisen tuen ulkopuolelle. Tällaisiin tilanteisiin sopivat edulliset ja ehdoiltaan joustavat yrityslainat sekä ripeät rahoituspäätökset, jotta toimintaa voidaan jatkaa kannattavasti. Lyhennysvapaat helpottavat yrityksien toimintaa tiukimpien kuukausien aikana.

Toukokuu määrittää kehityksen suunnan

Toukokuu näyttää suuntaa tulevalle kehitykselle ja kysynnän voimakkuudelle, jonka optimistisesti arvioiden voisi olettaa jopa ylittävän normaalitason rajoituksien purkamisen myötä. Kysyntään on patoutunut nousupainetta ja kotitalouksien ostovoiman uskotaan purkaantuvan jo kuluvan vuoden loppupuolella.