Koronakriisin vaikutukset yrityksen kassavirtaan – ratkaisuna yrityslaina?

Edelleen voimassa olevilla rajoituksilla on todella merkittävä negatiivinen vaikutus monen toimialan yrityksiin. Erityisesti ravintola- ja muut palvelualat kärsivät rajoituksien tyrehdyttämistä kassavirroista. Tilanne on hankala, sillä pakolliset kiinteät kusannukset on silti hoidettava, minkä seurauksena säästöt hupenevat ja käyttöpääomat ovat vähissä. Pk-yritykset tarvitsevat nopeita ja kilpailukykyisiä rahoituspäätöksiä selvitäkseen tilanteen yli.