Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Korotetut poistot (50%) verovuosina 2020–2023 kone- ja laiteinvestoinneista

Yrittäjä, olethan tietoinen että elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen voi tehdä korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisalaan kuuluvan koneen tai laitteen hankintamenosta 50 prosentin poiston verovuosina 2020–2023.

Koneiden, kaluston ja muun niihin verrattavan irtaimen käyttöomaisuuden korotetuista poistoista verovuosina 2020–2023 annettu laki on tullut voimaan 1.1.2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuonna 2020.

Elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen voi tehdä korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisalaan kuuluvan koneen tai laitteen hankintamenosta 25 prosentin sijaan enintään 50 prosentin poiston verovuosina 2020–2023.Korotetun poiston voivat siten tehdä esimerkiksi liikkeen- ja ammatinharjoittajat, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja yhteisöt. Laissa ei ole toimialakohtaisia rajoituksia.

Korotetun poiston tekeminen edellyttää, että korotetun poiston kohteena oleva kone tai laite täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

  • Kone tai laite on verovelvollisen itse harjoittaman elinkeinotoiminnan tai maatalouden käytössä.
  • Kone tai laite kuuluu elinkeinotoiminnan irtaimeen käyttöomaisuuteen (EVL 30 § tai 31 §) taikka maatalouden käyttöomaisuuteen (MVL 8 §).
  • Kone tai laite on uusi eli sitä ei ole hankittu käytettynä.
  • Kone tai laite on otettu käyttöön aikaisintaan 1.1.2020.

Korotetun poiston vähentäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää lisäksi, että poisto on vähennetty kuluna myös kirjanpidossa. Verohallinto julkaisee korotetuista poistoista syventävän vero-ohjeen alkuvuonna 2020.

Hankintaan voit käyttää myös vierasta pääomaa eli yrityslainaa. Voit pyytää maksuttoman ja yrittäjää ei-sitovan lainatarjouksen osoitteessa https://online.kasvurahoitus.fi/. Tarvittaessa voit olla suoraan yhteydessä asiakaspalveluumme, joka palvelee arkisin 09:00-16:00 osoitteessa asiakaspalvelu@kasvurahoitus.fi tai puhelimitse 09-6829 8003.