Asiakaspalvelumme on auki heinäkuussa arkisin klo 10-14.

Korotetut poistot (50%) verovuosina 2020–2023 kone- ja laiteinvestoinneista

Yrittäjä, olethan tietoinen että elinkeinotoimintaa harjoittava verovelvollinen voi tehdä korotettuja poistoja koskevan lain soveltamisalaan kuuluvan koneen tai laitteen hankintamenosta 50 prosentin poiston verovuosina 2020–2023.