Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Pk-yritysbarometri syksy 2020 - yritysten odotukset tulevasta ovat heikentyneet

PK-yritysbarometrin (2020 syksy) mukaan yritysten odotukset tulevasta ovat heikentyneet mutta yrityslainan saatavuus on parantunut.

Tuoreen Pk-yritysbarometrin (Suomen yrittäjät, PK-yritysbarometri 2020-2) mukaan koronapandemiasta johtuva poikkeuksellinen tilanne heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä. Odotukset ovat laskeneet voimakkaasti.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5100 yritystä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Rahoitusmuodoista yrityslaina ja sen saatavuus on myös tarkasteltavana.

Odotukset tulevasta laskeneet voimakkaasti

Edellinen Pk-yritysbarometri julkistettiin juuri ennen koronanviruksen leviämistä Suomeen. Silloin 17 prosenttia ennusti suhdanteiden heikkenevän ja 26 prosenttia paranevan. Koronakriisi muutti kaiken: nyt pienistä ja keskisuurista yrityksistä 32 prosenttia arvioi suhdanteiden heikkenevän ja 21 prosenttia paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana.

Yrityslainan saatavuus parantunut

Rahoituksen yleinen saatavuus näyttäisi parantuneen hieman, ja yrityslainaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ottaneiden pk-yritysten määrä nousi. Pk-yritykset myös aikovat hakea yrityslainaa seuraavien 12 kuukauden aikana hieman enemmän kuin edellisen barometrin aikaan.

Yrityslainaa haetaan käyttöpääomaksi

Suhdanneodotusten heikentyminen ja haastava kevät näkyvät siinä, että rahoitusta käyttöpääomaksi hakevien osuus on jopa kaksinkertaistunut. Poikkeuksellisen kevään seurauksena pk-yritysten kassatilanne on heikentynyt alkuvuodesta. Tällä kertaa 19 prosenttia yrityksistä raportoi vaikeuksista hoitaa maksujaan viimeksi kuluneen kolmen kuukauden aikana. Kireät vakuusvaatimukset edelleen esteenä rahoitukselle Suuri osa yrityksistä kertoo edelleen tiukkojen vakuusvaatimusten olevan syy jättää yrityslaina nostamatta. Rahoituksen korkea hinta mainittiin myös esteeksi yrityslainalle. Rahoituksen tyypilliset käyttökohteet ovat edelleen kone- ja laiteinvestoinnit sekä erilaiset kehittämishankkeet.

Yrityslainaa pankista, Finnveralta vai netistä rahoitustyhtiöstä?

Yrityslainan hakeminen pankista on pk-yrityksille edelleen yleistä, mutta barometrin mukaan yritysrahoituksen tarjonta on monipuolistumassa. Tämä nähdään tärkeänä seikkana, koska perinteisen pankkirahoituksen saatavuus yrityksille on koettu hankaloituneen. On tärkeää saada uudenlaisia rahoitusmuotoja pk-yritysten kasvua mahdollistamaan.

Finnveran rooli pankkilainojen tärkeimpänä täydentäjänä on barometrin mukaan hieman laskenut. Tällä hetkellä Finnvera ei tarjoa rahoitusta suroaan vaan on keskittynyt myöntämään pelkästään takauksia pankkien myöntämiin lainoihin. Pk-yritysbarometrin perusteella myös netistä haettavien yrityslainojen käyttö on yleistynyt nopeasti. Osa toimijoista tarjoaa rahoitusta kuitenkin vaihtelevin ehdoin ja lainan korot ja muut kustannukset ovat erittäin korkeat. Yrityslainan hinnan kilpailutus on erittäin tärkeää verkosta haettavien yrityslainojen osalta.

Lue syksyn 2020 Pk-yritysbarometri kokonaisuudessaan täältä: https://www.yrittajat.fi/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-22020-629974