Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Vinkkejä yrittäjälle – Miten tasoittaa yrityksen kausivaihtelut

Kevät ja kesä lähestyy päivä päivältä. Oletko innoissasi alkavasta sesongista vai kauhistuttaako talvikauden jälkeen alkava liiketoiminnan hiljaiselo? Kesä on toisilla korkeasesongin aikaa, toisilla taas kesäkuukausina vallitsee matalasuhdanne. Yrityksen kausivaihtelut ovat yleisiä ja voivat aiheuttaa suuriakin haasteita ja päänvaivaa yrittäjälle.

Yrityksen kausivaihtelut johtuvat usein sesongeista ja niiden aiheuttamista muutoksista asiakaskunnassa. Onneksi on olemassa erilaisia toimenpiteitä, joilla yrittäjät voivat välttyä kausivaihteluiden aiheuttamilta ongelmilta ja tasoittaa niitä. Tässä artikkelissa esitellään erilaisia keinoja, joilla yrittäjät voivat tasoittaa yrityksen kausivaihteluita ja välttyä taloudellisilta haasteilta.

Yrityksen kausivaihtelut riippuvat toimialasta ja asiakaskunnasta

Yrityksillä voi olla erilaisia sesonkeja, jotka riippuvat niiden toimialasta ja asiakaskunnasta. Yrittäjän onkin tärkeää ymmärtää oman yrityksensä sesongit ja kehittää keinoja niiden tasoittamiseksi.

Sesongilla usein viitataan usein vuosittaisiin sesonkeihin, kuten esimerkiksi matkailu- ja joulusesonkeihin, mutta myös erilaiset tapahtumat kuten festivaalit voivat aiheuttaa vaihteluita yrityksen myynnissä ja kysynnässä. Monilla yrityksillä on myös kuukausittaisia vaihteluita, kuten esimerkiksi palkka- ja veropäivän aikaan suurempi kysyntä.

Oli yrityksen kausivaihteluiden syy mikä tahansa, tulee yrityksen varmistaa, että sillä on riittävät varat kausivaihtelujen aikana. Yrityksen tulee osata ennustaa tulonsa ja hallita riskejä, jotka voivat aiheuttaa kausivaihteluita. Yrityksen tulee seurata tulostaan ja analysoida sitä säännöllisesti, jotta se voi tehdä tarvittavia muutoksia ja tasoittaa kausivaihteluita.

Miten tasoittaa yrityksen kausivaihteluita?

Listasimme alle keinoja, joilla yrittäjä voi pyrkiä vaikuttamaan kysynnän määrään ja näin tasoittaa yrityksen kausivaihteluita. Voit käydä listan rauhassa läpi ja lopuksi miettiä mikä vinkeistä soveltuisi parhaiten sinun yrityksellesi.

1. Hinnoittelu

Hinnoittelu on yksi tehokkaimmista keinoista ohjata kysyntää ja ostokäyttäytymistä eri aikoina. Oikeanlaisella hinnoittelulla yritys voi vähentää kausivaihteluita ja jopa parantaa tulostaan.

Hiljaisina aikoina yrittäjän kannattaa myöntää erilaisia alennuksia houkutellakseen lisää asiakkaita. Korkeasesongin aikana taas tietyt palvelut ja tuotteet voi hinnoitella hieman korkeammaksi.

  • Joillain toimialoilla hintaa voi muokata hyvinkin dynaamisesti tuotteen tai palvelun tarjonnan ja kysynnän mukaan. Esimerkiksi hotellit voivat hinnoitella huoneensa kalliimmaksi huippusesongin aikana ja halvemmaksi vähäisemmän kysynnän aikana.
  • Yritys voi hinnoitella tuotteensa ja palvelunsa suuremmilla hinnoilla huipputuotannon aikana ja alemmilla hinnoilla vähäisemmän tuotannon aikana. Tämä hinnoittelumalli sopii esimerkiksi puutarhoille, jotka tuottavat tiettyjä tuotteita ainoastaan tietyn ajan vuodesta.
  • Yritys voi hinnoitella tuotteensa ja palvelunsa kiinteällä hinnalla, mutta tarjota joustavia tarjouksia tiettyinä aikoina. Tämä hinnoittelumalli sopii esimerkiksi elintarvikeyrityksille, jotka tarjoavat tarjouksia tiettyinä viikonpäivinä tai kuukausina.
  • Suorien alennusten sijasta kannattaa miettiä myös muita alennuksia, kuten lisäpalveluiden tarjoamista tai kaupanpäällisiä. Valokuvaaja voi esimerkiksi tarjota potrettikuvauksen ostaneille perhekuvauksen samaan hintaan. Tämä voi kannustaa ostamaan valokuvauspalveluita myös yleisten juhlapäivien ulkopuolella.

Tulee kuitenkin muistaa, että hinnoittelustrategian täytyy olla järkevä ja perusteltu, jotta se voi vähentää kausivaihteluita. Hinnoittelustrategiassa on tärkeää huomioida toimialalla vallitseva kilpailutilanne, sillä hinnoittelun täytyy olla kilpailukykyistä, jotta se ei vaikuta haitallisesti yrityksen liiketoimintaan. Hinnoittelun muutokset voivat aiheuttaa myös reaktioita kuluttajien joukossa. Yrityksen on arvioitava mahdolliset vaikutukset hinnoittelumuutoksiin ennen niiden käyttöä. Myös alennusten vaikutus myyntikatteeseen tulee muistaa huomioida.

2. Kustannusten hallinta ja optimointi

Yrityksen tulee jatkuvasti löytää uusia keinoja hallita kustannuksia ja optimoida niitä mahdollisimman tehokkaasti. Kustannusten seuranta on ensimmäinen askel yrityksen kustannusten hallinnassa ja optimoinnissa. Yrittäjän on seurattava tarkasti yrityksensä kustannuksia ja tunnettava niiden kehitys kaikilla tärkeillä osa-alueilla, kuten henkilöstökustannukset, tuotantokustannukset, markkinointikustannukset ja muut kulut.

Kustannuksista tulee sen jälkeen pyrkiä vähentämään mahdollisimman tehokkaasti ilman laadun heikkenemistä. Yrittäjä voi esimerkiksi yrittää sopia paremmat hankintahinnat, tehostaa tuotantoprosesseja tai vähentää tarpeettomia kustannuksia.

3. Myynnin ja markkinoinnin tehostaminen

Kun myynti ja markkinointi ovat tehokkaita, yritys voi lisätä liiketoimintaansa ja välttää kausivaihteluita. Asiakkaiden ostokäyttäytymistä voi pyrkiä ohjaamaan myös markkinointiviestinnän keinoin (mainonta, myyntityö, myynninedistäminen & suhde- ja tiedotustoiminta). Esimerkiksi mainoskampanjan avulla voidaan luoda kysyntää korkeasesongin ulkopuolella - ja samalla kasvattaa yrityksen tunnettuutta. Myös aktiivinen myyntityö on avaintekijä myynnin tehostamisessa.

Vaikka mainonta digitaalisissa kanavissa voi olla suhteellisen edullista, on myyntiä ja markkinointia vaikea tehdä ilman rahaa. Mikäli yrityksellä ei ole rahaa investoida markkinointiin tai myyntihenkilön palkkaamiseen, on mietittävä muita keinoja.

4. Tuotteiden ja palveluiden monipuolistaminen

Monipuolistamalla tuotevalikoimaa yritys voi tavoittaa uusia asiakassegmenttejä ja tasoittaa kausivaihteluita. Esimerkiksi, jos yritys tarjoaa vain kesätuotteita, sen liiketoiminta voi olla hyvin sesonkipainotteista. Monipuolistamalla tuotevalikoimaa yritys voi tarjota tuotteita ja palveluita ympäri vuoden. Tai jos yritys tarjoaa vain tuotepalveluita, voisi se lisäpalveluita, kuten konsultointia tai neuvontaa tarjoamalla tasoittaa kausivaihteluita.

Voisiko sinun yrityksesi tarjota asiakkaille esimerkiksi erilaisia elämyksiä hiljaisena sesonkina kuin korkeasesongin aikaan?

Katso kuinka Korpistore onnistui lanseeraamaan uuden tuotekategorian!

5. Ulkopuoliset rahoitusratkaisut

Sen lisäksi, että yrityksen kausivaihteluihin voi vaikuttaa erinäisin markkinoinnillisin keinoin, kannattaa myös ulkopuolisen rahoituksen käyttöä harkita. Erilaiset rahoitusratkaisut tuovat nimittäin joustoa yrityksen liiketoimintaan, aivan uudella tavalla verrattuna muihin edellä mainittuihin keinoihin.

Yrityslaina yksittäisten investointien rahoittamiseen

Yrityslaina voi tarjota tarvittavat varat, jotta yritys voi ylläpitää toimintaansa ja kattaa kausittaisten alenemisten aiheuttamat kulut. Tämä voi auttaa yritystä varmistamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Yrityslaina voi myös tarjota tarvittavat varat liiketoiminnan laajentamiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen, esimerkiksi tuotevalikoiman laajentaminen. Yrityslaina sopii kuitenkin vain yksittäiseen tarpeeseen ja mikäli tarve on toistuva, on luottolimiitti yritykselle parempi vaihtoehto.

Luottolimiitti toistuviin rahoitustarpeisiin

Luottolimiitti on yrityksen käytössä aina tarvittaessa ja nostoja voi tehdä ilman erillisiä yhteydenottoja. Sen avulla yrittäjä on aina varautunut yllättäviin menoihin tai investointeihin ja voi nostaa rahaa aina halutessaan ennalta sovittuun luottorajaan saakka. Käytännössä luottolimiitti on jatkuva yrityslaina, yrittäjän ei tarvitse tehdä erillistä lainahakemusta aina kun rahoitustarve syntyy. Näin yritys voi hyödyntää sitä aina sesongin jälkeisenä aikana kausivaihteluiden tasaamiseen.

Avaa luottolimiitti maksutta!

Laskurahoitus tuo joustoa kassaan matalasuhdanteen aikana

Laskurahoituksella yrittäjä saa yritysten välisiin myyntisaataviin sitoutuneet pääomat heti käyttöönsä riippumatta laskun eräpäivästä tai asiakkaidesi maksuviiveistä. Rahoittamalla laskut ja saamalla rahat yrityksen kassaan nopeammin, yritys voi helposti ja ilman lainarahaa lisätä käyttöpääoman määrää ja pienentää kausivaihteluiden seurauksia.

Kokeile Laskurahoitusta!