Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Terveydenhuollon yrittäjä löysi helpotusta ja tukea korona-ajan luomiin käyttöpääomahaasteisiin

Koronakriisin aikana monen yrittäjän työt ovat vähentyneet huomattavasti asiakkaiden eristäytyessä kotioloihinsa. Tämän seurauksena esimerkiksi kulutuspalveluita ei olla hyödynnetty enää entiseen tapaan.

Yrittäjien kulut eivät kuitenkaan ole laskeneet samassa suhteessa ja käyttöpääomaa tarvitaan edelleen muun muassa päivittäisten kulujen ja toimintojen sekä verojen ja hallintomaksujen kattamiseen. Vastaan saattaa tulla myös välttämättömiä hankintoja tai investointimahdollisuuksia.

Näin kassa pysyy balanssissa tiukkoinakin hetkinä

Korona loi omat haasteensa myös Etelä-Espoossa toimipistettään pitävän hampaiden hoitoon keskittyvän Sun Hymy - nimisen yrityksen toimintaan. Sun Hymy tarjoaa hampaiden valkaisua ja puhdistusta tavalla, jota ei muualta saa. Sun Hymyn viihtyisä hoitola saa asiakkaan rentoutumaan heti sisään astuessaan, ja kaikki aikaisemmin muualla koetut huonot kokemukset jäävät historiaan, sillä Sun Hymy ymmärtää suun hoidon mukavuuden.

Sun Hymyn perustaja Hannele Nyfors keksi ratkaisukseen tukeutua Kasvurahoitukseen. Pk-yritysten rahoitukseen erikoistunut pankin ulkopuolinen toimija Kasvurahoitus tuntee yritysten rahoitushaasteet ja tarjoaa helpon avun käyttöpääomahaasteiden taklaamiseksi.

Käyttöpääomalaina eli yrityslaina soveltuu erinomaisesti pk-yritysten investointien rahoittamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja kausivaihteluiden tasoittamiseen ja sen avulla kassa pysyy balanssissa tiukkoinakin hetkinä.

Yrittäjälle pankin ulkopuolisen rahoituksen hakeminen voi tuntua pelottavalta. Kasvurahoitus on saanut alkunsa aidosta auttamisen halusta huomattuaan, että alalla on selvästi tarvetta rehelliselle ja läpinäkyvälle toimijalle. Kasvurahoituksen tarkoituksena on olla kumppani, johon yrittäjä uskaltaa turvautua pienellä kynnyksellä, kun äkilliset kustannukset yllättävät tai yritys haluaa kasvattaa liiketoimintaansa nopeasti.

Etenkin pienyrityksen on usein vaikea nykyään saada lainaa pankista, sillä pienyrityksellä harvoin on tarjota pankkilainan vaatimia reaalivakuuksia. Pankit eivät myöskään myönnä lainaa vasta toimintansa aloittaneille yrityksille. Pankeille pienyrityksille myönnettävät lainat eivät ole kannattavaa liiketoimintaa ja tämän vuoksi monissa pankeissa pienyritykset koetaan rasitteeksi. Kasvurahoitukselle pienten- ja keskisuurten yritysten rahoitushaasteiden ratkaiseminen puolestaan on intohimo.

Yrityslainan avulla käyttöpääomahaasteet jäävät historiaan

Kasvuvaiheessa olevalla yrityksellä on harvoin aikaa odotella ja kuten korona-aika osoitti, liiketoiminnan ylläpitäminen vaatii joskus nopeaa reagointia. Kasvurahoituksen yrityslainan avulla yrittäjä välttyy turhalta byrokratialta ja aikaa vievältä hakuprosessilta. Lainan myöntämiseksi ei myöskään vaadita lainkaan reaalivakuuksia. Kun maksuaika ei ole liian pitkä, pysyvät myös korot maltillisina ja yrityslainan hinta kohtuullisena.

Nämä olivat myös syitä, miksi Sun Hymy päätyi valitsemaan Kasvurahoituksen kumppanikseen.

Kasvurahoituksen yrityslaina on etenkin tuoreelle yritykselle kätevä ratkaisu. Oli ilo huomata, että palvelu oli joustavaa ja toimii hyvin. Kasvurahoituksen tuen ansiosta olemme saaneet helpotusta korona-ajan tuomiin haasteisiin ja voineet jatkaa vanhojen sekä uusien asiakkaiden auttamista entiseen tapaan, kertoo yrittäjä Hannele Nyfors.

Voit hakea yrityslainaa tästä.

Rahoitusratkaisut koko yrityksen elinkaaren ajalle

Lainan ottamista ei siis kannata empiä, silloin kun tarve on selkeä. Yrityslainan lisäksi loistavia rahoitusratkaisuja ovat luottolimiitti ja laskurahoitus. Nämä rahoitustuotteet yhdessä tarjoavat ratkaisut kaikkiin yrityksen elinkaaren vaiheisiin.

Yrityslaina on loistava ratkaisu yksittäisten kustannusten rahoittamiseen ja sopii yritykselle, joka haluaa pitää riskinhallintansa helposti seurattavana. Luottolimiitti puolestaan on ratkaisu toistuviin tarpeisiin. Limiitistä voi tehdä nostoja tarpeen mukaan ja limiittiä palautuu uudelleen nostettavaksi aina yrityksen tekemien pääomasuorituksien myötä. Koska luottolimiitin avaaminen on täysin maksutonta, moni yritys on avannut maksuttoman luottolimiittisopimuksen toiminnan taustalle, varmuuden vuoksi. Yritykselle, joiden maksuajat ovat pitkiä (14–90 päivää) helppo tapa lisätä käyttöpääomaa on laskurahoitus.

Tarvitsetko sinä lisää käyttöpääomaa? Voit hakea Kasvurahoituksen yrityslainaa tästä.