Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Henkilöstövuokraukseen erikoistunut yritys löysi tarpeisiinsa sopivan tavan hallita kassavirran vaihteluita

Työkuutio on Suomen Turussa toimistoaan pitävä yritys, mutta sen henkilöstöratkaisut palvelevat yrityksiä ympäri Suomen. Työkuutio nimittäin löytää oikeat tekijät oikeille paikoille toimialasta ja sijainnista riippumatta.

Tehotiimi, yrittäjät Kirsi ja Marko ovat pyörittäneet Työkuutiota jo kymmenen vuoden ajan ja 11. vuoden startattua, toiminnan ytimessä on edelleen työn ja sen tekijöiden yhteensovittaminen. Ensimmäisten kahdeksan vuoden aikana ulkopuolista rahoitusta ei tarvittu lainkaan, mutta kun yritys kasvoi, kasvoivat myös rahoitustarpeet.

Henkilövuokrauksessa palkkakustannukset ovat suuri osa kulurakennetta ja kuten kaikki tiedämme, palkat maksetaan aina samana päivänä, ilman joustoa ja poikkeuksia. Jotta voitiin varmistua siitä, että kassassa on palkanmaksupäivänä riittävästi rahaa, oli löydettävä tarpeeseen sopiva rahoitusratkaisu.

Laskurahoituksella ennustettavuutta kassanhallintaan

Ulkopuolisista rahoitusratkaisuista parhaimmaksi osoittautui laskurahoitus. Laskurahoituksen avulla Työkuutio rahoitti aluksi yksittäisiä asiakkailleen osoitettuja myyntilaskuja ja kun laskujen rahoittaminen osoittautui hyödylliseksi ja sujuvaksi prosessiksi, laajennettiin palvelua ottamalla käyttöön Laskurahoitus Pro. Sen avulla laskujen rahoittaminen onnistuu sopimuksessa määritetyn limiitin ylärajaan saakka ilman erillisiä yhteydenottoja.

Laskurahoituksen avulla asiakasyrityksille osoitetut myyntilaskut muuttuvat rahaksi juuri ennen palkanmaksupäivää ja rahaa on käytettävissä aina tarvittaessa, vieläpä ilman lainaa.

Yhteistyön vaivattomuus ja helppous ovat avainasemassa laskuja rahoittaessa

Nyt Työkuutio on ollut Kasvurahoituksen asiakkaana viisi vuotta ja laskurahoituksen aloittamisen jälkeen muuta lisärahoitusta ei ole enää tarvittu. Laskurahoituksen avulla hommat hoituvat vaivattomasti ja helposti. Kassankierto nopeutuu, kassavirta on ennustettavampaa ja helpommin hallittavaa. Myös hyvä vuorovaikutus rahoituskumppanin kanssa on tärkeää.

Vaivattoman palvelun taustalla on Kasvurahoituksen asiantunteva ja helposti lähestyttävä tiimi, jossa ymmärretään yrittäjien haasteet ja niihin vastataan nopeasti. Vastaavaa palvelua ei ole yrittäjille tarjolla pankissa.
Työkuutiolle Kasvurahoitus erottui myös nopeudella ja läpinäkyvyydellään.

Meillä on selkeä sopimus siitä, mitä yksittäisen laskun rahoittaminen maksaa ja tiedämme aina, kuinka paljon laskusta kotiutuu heti ja kuinka suuri osa sitten kun asiakkaamme maksaa laskun. Lisäksi yhteydenpito on helppoa ja vaivatonta. Tiedämme, että Kasvurahoituksen yhteyshenkilö vastaa aina ajallaan ja voimme luottaa, että laskujen rahoittaminen onnistuu myös tiukalla aikataululla. Kasvurahoitus on kullan arvoinen kumppani.

Plussaa Kasvurahoituksen laskurahoituksessa on myös se, että voimme lähettää laskun asiakkaillemme itse, omilla logoillamme ja yrityksemme brändiä kunnioittaen. Laskuun lisätään vain siirtolauseke, toteavat Marko ja Kirsi Työkuutiolta.

Nyt Työkuutio pyörittää laskurahoituksen kautta kymmenien asiakkaidensa laskuja ja yhteistyö sujuu mutkitta.

työkuutio