Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Kannattavuus – näin parannat yrityksen kannattavuutta

Yrityksen kannattavuus on koko liiketoiminnan perusedellytys. Jos kannattavuus on heikko eli yritys ei voi kantaa kustannuksiaan, joudutaan toiminta lopettamaan ennemmin tai myöhemmin. Onko sinun yrityksesi kannattava eli ovatko tulot menoja suurempia? Tässä kirjoituksessa sukellamme kannattavuuden maailmaan ja kerromme, miten yritystoiminnan kannattavuuden voi selvittää ja miten kannattavuutta voi parantaa.

Miten sinun yrityksesi taloudellista menestystä mitataan tällä hetkellä?

Taloudellisen menestyksen mittareita on pääasiassa kolme – kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus. Näiden kolmen tekijän avulla saadaan kokonaiskuva yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Tätä kuvaa alapuolella esitetty talouden terveyskolmio. Tässä kirjoituksessa paneudumme näistä erityisesti yhteen, kannattavuuteen.

Kannattavuus

Yrityksen kannattavuus

Kannattavuus tarkoittaa sitä, että yrityksen tuotot ovat suuremmat kuin sen toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Kannattavuus mittaa siis yrityksen voitontuottokykyä.

Kannattavuuteen tulee kiinnittää huomiota jo ennen liiketoiminnan aloittamista, mutta myös sen aikana. Kannattavuuden kehittäminen on jatkuvaa työtä ja se on läsnä koko yrityksen elinkaaren ajan.

Mikäli tiedät jokaisen talouskolmion osa-alueen olevan kunnossa, yritykselläsi on luultavimmin terveen paperit ja voit huoletta lähteä kasvattamaan yritystäsi. Tutustu siis pk-yrityksen rahoitusratkaisuihin ja valitse sieltä juuri sinun yrityksellesi parhaiten sopiva rahoitusratkaisu yrityksesi kasvun tueksi.

Jos et ole täysin varma ja haluat oppia lisää, jatka lukemista. Tämä kirjoitus auttaa sinua selvittämään yrityksesi kannattavuuden ja antaa sinulle eväät sen parantamiseen.

Yrityksen kannattavuuden laskeminen

Yksistään yrityksen liiketuloksen eli tuloslaskelmassa näkyvän tuloksen tarkastelu ei ole järkevää yrityksen talouden nykytilan selvittämiseksi. Sen perusteella ei myöskään voida tehdä johtopäätöksiä siitä, onko yritys kannattava. Tämä johtuu siitä, että liiketuloksen saavuttamisesta aiheutuneet kustannukset voivat olla tätä suuremmat.

Liiketuloksen sijaan kannattaa tarkastella yleisimpiä kannattavuuden tunnuslukuja. Yrityksen talouden tunnuslukuja voidaan verrata yleisiin tavoitelukuihin, mutta usein ne ovat hyvin toimialakohtaisia. Sen sijaan kannattaa siis seurata omien tunnuslukujen trendiä ja hahmottaa niiden avulla mihin suuntaan talous on kehittynyt. Omia tunnuslukuja voi verrata myös kovimpiin kilpailijoihin ja miettiä mistä mahdolliset erot voisivat johtua.

Seuraavaksi listaamme yleisimmät yrityksen kannattavuuden mittaamiseen käytettävät tunnusluvut ja niiden kuvaukset. Hieman alempaa löydät tunnuslukujen laskemiseen käytettävät kaavat.

Liikevaihtoon suhteutetut katemittarit:

Liiketulosprosentti

 • Kuvaa liiketuloksen suhdetta liikevaihtoon
 • Soveltuu useiden saman toimialan sisällä toimivien yritysten vertailuun
 • Yli 10 % liiketulosprosentti voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla

Myyntikateprosentti

 • Kuvaa liikevaihdosta yritykselle jäävää osuutta
 • Käytetään usein vain tukku- ja vähittäiskaupassa
 • Suuri vaihtelu toimialoittain, tästä syystä ei yhtenäisiä viitearvoja

Käyttökateprosentti

 • Kuvaa yrityksen liikevaihdosta jäävää katetta, kun siitä vähennetään yrityksen muuttuvat kustannukset (esimerkiksi palkat, raaka-aineet)
 • Soveltuu eri toimialojen vertailuun
 • Luvun tulisi olla noin 10 % tai yli, teollisuudessa mielellään yli 20 %

Pääomaan suhteutetut tuottomittarit:

Oman pääoman tuottoprosentti (ROE)

 • Kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa
 • Yli 15 % ROE voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE)

 • Tuotto, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle
 • Yli 10 % ROCE voidaan sanoa olevan hyvällä tasolla

Kannattavuuden tunnusluvut

Yrityksen kannattavuuden parantaminen

Kaikessa yksinkertaisuudessaan kannattavuutta voidaan parantaa kahdella tapaa – kasvattamalla tuloja tai pienentämällä menoja. Tulojen kasvattaminen tai menojen pienentäminen puolestaan voi tapahtua monella liiketoiminnan eri tasolla. Näitä ovat esimerkiksi pääoman käyttö, myynti, kustannukset, prosessien tehokkuus, hinnoittelu ja valikoima.

 • Pääoman käytön tehostaminen

Pääoman käytön tehostamisella tarkoitetaan esimerkiksi varaston nopeampaa kierrättämistä ja myyntisaamisten kiertoajan nopeuttamista.

Laskurahoitus on loistava tapa myyntisaamisten kiertoajan nopeuttamiseen. Se sopii pk-yritykselle, jolla on laskuilleen pitkät maksuajat (14–90 päivää). Laskurahoituksen avulla yritys voi rahoittaa valitsemansa laskut ilman, että sen tarvitsee odottaa asiakkaan suoritusta eräpäivään saakka.

Lue lisää laskurahoituksesta!

Mitä käyttöpääoma on ja mistä sitä voi tarvittaessa saada lisää? Lue lisää Yrityspörssin kattavasta artikkelista aiheesta käyttöpääoma.

 • Myynnin lisäys

Myynnin lisääminen kasvattaa yrityksen katetuottoa sekä tulosta. Kun kiinteät kustannukset pysyvät ennallaan ja vain muuttuvat kustannukset kasvavat, tuotot kasvavat kustannuksia enemmän ja tuotekohtaiset kustannukset alenevat. Myynnin kasvattaminen vaatii usein markkinointipanostusten lisäämistä, sillä myynnin kasvattaminen tapahtuu joko nykyisten asiakkaiden ostomäärää kasvattamalla tai uusia asiakkaita hankkimalla.

 • Hintojen nostaminen

Hintojen nostaminen on tehokas tapa parantaa kannattavuutta. Tämä päätee vain, jos myyntimäärä ei alene hintojen nostamisen seurauksena. Mitä kovempi kilpailu alalla on, sitä vaikeampaa yrityksen on nostaa hintojaan. Hintojen nostamisen kanssa kannattaa siis olla varovainen ja sitä tulee harkita tarkkaan.

 • Tuotevalikoiman muuttaminen

Kannattavuutta voi parantaa poistamalla kannattamattomimpia tuotteita valikoimasta ja korvaamalla niitä kannattavimmilla.

 • Kustannusten karsiminen

Kustannukset voidaan jakaa muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Muuttuvien kustannusten karsiminen tarkoittaa tuotteiden ostohintojen tai valmistamisen hintojen laskemista. Ostohintojen alentaminen tarkoittaa ostoehdoista neuvottelemista tai toimituskustannusten alentamista. Tätä on usein haastavaa saavuttaa ilman, että lisää ostettavien tuotteiden tai tavaran määrää.

Toinen keino ostohintojen laskemiseen voi olla toimittajan kilpailuttaminen. Myös ostamiseen käytettyä aikaa voi pyrkiä vähentämään. Koska ostokustannuksilla ei ole vaikutusta kiinteisiin kustannuksiin, yrityksen tuotot kasvavat kustannusten alenemisen verran.

Lopuksi

Nyt kun osaat arvioida yrityksesi kannattavuutta ja tiedät miten voit lähteä parantamaan sitä, voit ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin.

Kun yrityksen kannattavuus on kunnossa, on kasvun edellyttämän ulkopuolisen rahoituksen saaminen helpompaa ja rahoitus edullisempaa.

Tarvitsetko rahoitusta kasvun tueksi?

Lue lisää pk-yrityksen rahoitusvaihtoehdoista ja valitse yrityksellesi sopivin rahoitusratkaisu!

Viisi parasta vaihtoehtoa yrittäjälle