Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Kassavirtalaskelma – mikä se on ja miten se tehdään?

Yleisin syy yritysten rahavaikeuksiin on se, ettei kassavirtaa ole osattu ennustaa tai tehdyn ennusteen mukaan ei ole toimittu silloin kun olisi pitänyt. Pankkitilin jatkuvasti pienenevä saldo voi olla merkki negatiivisesta kassavirrasta, mutta ei aina, sillä lainannostot sekä pitempi aikaiset investoinnit näkyvät pankkitilillä myös. Tässä kirjoituksessa kerromme, mitä kassavirtalaskelmalla tarkoitetaan ja miten se voi auttaa yrityksiä välttämään rahavaikeudet. Lisäksi esittelemme yleisimpiä kaavoja kassavirtalaskelman tekemisen tueksi.

Kassavirta tarkoittaa yrityksen pankkitilille tai käteisvaroihin tulevaa ja sieltä lähtevää rahaliikennettä. Kassavirtaa seuraamalla yrittäjä voi varmistua siitä, että kassassa on enemmän rahaa, kuin mitä sieltä lähtee. Näin ollen kassavirta kertoo yrittäjälle, onko toiminta kokonaisuudessaan kannattavaa.

Toiminnan ylläpitämisen lisäksi rahojen pitää riittää velkojen ja lainojen maksamiseen sekä investointeihin kasvun mahdollistamiseksi. Kassavirran seuraaminen taitaakin olla yksi yrittäjän arjen tärkeimpiä seurattavia asioita. Mikäli sinä et vielä aktiivisesti seuraa kassavirtaasi tai hyödynnä kassavirtalaskelmaa, lue tämä kirjoitus loppuun niin tiedät miten varmistua liiketoimintasi kannattavuudesta.

Mikä on kassavirtalaskelma

Kassavirtalaskelma on tuloslaskelman ja taseen ohella kolmas yrityksen taloudenpidon peruslaskelma. Se auttaa yrittäjää

 • selvittämään yrityksen todellisen maksuvalmiuden ennakkoon
 • hahmottamaan juoksevia kuluja ja
 • varautumaan tuleviin menoihin.

Lisäksi se on myös hyvä myynnin työkalu, sillä se kertoo, kuinka paljon myyntiä on vielä tehtävä, kunnes kassasta maksut on saatu katettua.

Kun taseeseen kirjataan isoja eriä ei tuloslaskelma anna oikeaa kuvaa kannattavuudesta. Tämä tilanne on esimerkiksi monessa tuotannollisessa yrityksessä, joilla on paljon koneita, laitteita, kalustoa ja kaupallista varastoa. Myös suuret kehittämismenot, myyntisaamiset, maksettavat palkat sekä poistot ovat esimerkkejä eristä, joiden takia kassavirta ja liiketoiminnan rahavirta on pidettävä aktiivisesti seurannassa.

Kassavirtalaskelma auttaa yrittäjää hahmottamaan, milloin on aika hankkia lisärahoitusta. Kasvu sitoo pääomaa, jolloin raha ei ole käytettävissä. Myös kausiluontoisissa liiketoiminnoissa tulot saattavat ajoittua tiettyyn vuodenaikaan, kun taas kiinteät kulut jakaantuvat tasaisemmin koko vuoden ajalle.

Yrityslainaa hakiessaan lainan myöntäjä usein tarkastelee yhtiön riskisyyttä kassavirran näkökulmasta. Millaisia ovat lainaamiseen liittyvät riskit? Riittääkö raha lainan takaisinmaksuun ja millaisin lainaehdoin lainaaminen olisi mahdollista?

Mikäli haluat tietää miten toiminimelle myönnetään lainaa, voit lukea lisää blogistamme Laina toiminimelle.

Kassavirtalaskelman osa-alueet

Kassavirtalaskelma voidaan jakaa kolmeen osaan: liiketoiminnan, rahoituksen ja investointien rahavirtaan.

Liiketoiminnan rahavirta kertoo liiketoiminnan kannattavuudesta, eli paljonko liiketoiminta tuottaa rahaa. Se koostuu myyntisaamisista, kassatuloista sekä toistuvista menoista kuten veroista, vuokrasta ja palkoista.

Rahoituksen rahavirta kertoo, kuinka paljon lainaa, velkaa tai muuta rahoitusta on otettu ja kuinka paljon velkaa on maksettu. Se siis koostuu lainojen nostoista, takaisinmaksuista ja pääoman maksullisista muutoksista. Rahoituksen rahavirta kertoo myös, kuinka paljon kassasta on maksettu rahaa rahoittajille takaisin. Jos liiketoiminnan rahavirran jälkeen yrityksellä ei riitä rahaa rahoituksen rahavirtaan, ei velkoja pystytä maksamaan takaisin.

Investointien rahavirta kertoo, paljonko rahaa on käytetty investointeihin. Jos rahaa ei riitä investointeihin, kannattaa yrityksen miettiä mikä on yrityksen arvo tulevaisuudessa? Jos yritys ei ole tehnyt lainkaan investointeja, onko yritykselle odotettavissa tuottoja tulevaisuudessakaan? Investointeihin tulisi riittää rahaa, jotta yrityksen toimintaa voidaan kasvattaa. Jos taas isoja investointeja on tehty, eikä kassavirta niistä ole vielä nähtävissä, tuotot voivat olla odotettavissa tulevaisuudessa.

Kassavirtalaskelman laatiminen

Pienten yritysten kohdalla kassavirtalaskelman laatiminen itse onnistuu kätevästi kassavirtalaskelma kaavaa tai valmista kassavirtalaskelma pohjaa käyttäen.

Yksinkertainen kassavirtalaskelma

Yksinkertainen kassavirtalaskelma sisältää tiedot yrityksen menoista ja tuloista ja se auttaa pienyrittäjää seuraamaan kassavirtaa ja auttaa hahmottamaan yrityksen tulevaisuutta.

Mikäli haluat tehdä yksinkertaisen kassavirtalaskelman itse, voit käyttää tätä yksinkertaista kassavirtalaskelman kaavaa ja vähentää menot tuloista.

Tulot

 • Myyntitulot
 • Tulevaisuuden myynnit
 • Alv-palautukset
 • Yrittäjän tuet
 • Yrityslainat
 • Muut tulot

Menot

 • Palkat ja niistä aiheutuvat sivukulut
 • Muut kiinteät kulut kuten vuokra, vakuutukset ja kalusto
 • Ostot
 • Lainojen lyhennykset
 • Alv-maksut
 • Verot
 • Investoinnit

Jos haluat tehdä kattavamman kassavirtaennusteen itse, katso seuraavasta kappaleesta kassavirtalaskelman kaava.

Kassavirtalaskelman kaava

Käteinen (kuukauden alussa)

+ 

Kassaanmaksu

Käteismyynti Lainat tai muut käteispanot

Kassastamaksu

 • Ostot (tavarat)
 • Bruttopalkat
 • Palkkakulut (verot jne.)
 • Tarvikkeet (toimisto ja toiminta)
 • Mainonta
 • Ajoneuvot, toimitus ja matkustus
 • Kirjanpito ja lakiasiat
 • Vuokra
 • Puhelin
 • Vakuus
 • Korot
 • Muut

Kassastamaksu (ei tuloslaskelmassa)

 • Lainan lyhennys
 • Oma otto

=

Maksuvalmius (kuun lopussa)

Mikäli maksuvalmius ei ole juuri tällä hetkellä toivotulla tasolla ja tarvitset ulkopuolisen apua äkillisten kustannusten hoitamisessa tai kasvuun investoimisessa, tutustu monipuolisiin rahoitusratkuisuihimme.

Kassavirtalaskelman pohja

Netistä löytyy paljon valmiita ja ilmaisia kassavirtalaskelmapohjia, jotka auttavat yrittäjää ennakoimaan yrityksen kassavirtoja.

Voit hyödyntää esimerkiksi Microsoftin kassavirtalaskelman pohjaa ja ladata sen tietokoneellesi. Näin säästyt laskemiselta ja sinun tarvitsee vain syöttää luvut taulukkoon.

Löydät varmasti myös monia muita kassavirtalaskelman pohjia googlaamalla hakusana: ilmainen kassavirtalaskelma pohja. Maksulliset taloudenhallintapalvelut tarjoavat aina jotakin enemmän ilmaisiin verrattuna. Voit siis myös selvittää, löytyykö maksullisista vaihtoehdoista yrityksesi käyttöön paremmin soveltuva kassavirtalaskelmapohja. Uskon kuitenkin, että moni pienyrittäjä hyötyy varmasti jo ilmaisistakin versioista.

Kassavirtaa tulee seurata säännöllisesti ja realistisesti

Rahan riittävyys ja yrityksen maksuvalmius eli likviditeetti ovat yrityksen toiminnan edellyttäjiä ja taloudenhallinnan keskeisimpiä kysymyksiä. Siksi yrittäjän kannattaa seurata ja ennustaa yrityksensä kassavirtaa kuukausittain ja myyntiin perustavat tulot ja menot kannattaa arvioida mahdollisimman realistisesti.

Tarvitsetko lisää käyttöpääomaa?

Vakuudeton yrityslaina on yksi tämän hetken suosituimmista rahoitusratkaisuista pienyrittäjien kesken. Sen hakeminen onnistuu minuuteissa, eikä sido yrittäjää mihinkään.

Voit hakea yrityslainaa nopeasti tästä