Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Kustannustuen kolmas hakukierros on alkanut 27.4.

Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4. Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tukipaketissa on mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus.

Kustannustuen kolmas hakukierros on avautunut 27.4.2021 ja päättyy 23. kesäkuuta.

Sulkemiskorvauksen haku alkaa 12.5.2021 ja päättyy kustannustuen tapaan 23.6.

kustannustuki kolme

kustannustuki kolme 1

Yritykset voivat hakea molempia tukia Valtiokonttorista sähköisen asioinnin sivustolta. Kirjautuminen palveluun tapahtuu Suomi.fi -tunnistautumisella.

Kustannustuen kolmas kierros sai perjantaina 9.4.2021 eduskunnan hyväksynnän. Kustannustukea on pyritty kehittämään palautteen ja aiempien kustannustuesta saatujen kokemusten perusteella. Käsittelyssä on kustannustuen lisäksi ollut sulkemiskorvaukset mikro- ja pienyrityksille, joiden toiminta on suljettu viranomaisten päätöksellä.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

Tasavallan presidentti vahvisti kustannustukilain muutokset 9.4.2021, ja laki tulee voimaan 12.4.2021. Lakiin on tehty muutoksia, jotka mahdollistavat tuen myöntämisen yksinyrittäjille ja pienyrityksille sekä uuden sulkemiskorvauksen koronaepidemian takia suljetuille yrityksille.

Miten kustannustuen käsittely etenee?

kustannustuki kolme 3

Kustannustuen yleisistä periaatteista lisää kustannustuen sivustollamme https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/ Kustannustuen kolmannesta kierroksesta Työ- ja elinkeinöministeriön sivustolla https://tem.fi/-/lakiesitys-eduskuntaan-kustannustuen-kolmas-hakukierros-alkaa-huhtikuussa-yksinyrittajat-mukana-tuessa

Valtiokonttorin kustannustuki-sivusto https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/

Kustannustuki kaikille toimialoille

Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto antaa huhtikuussa asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.

Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin. Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja työterveyskustannuksista, voidaan jatkossa korvata tietty osuus.

Yksinyrittäjät hakevat tukea Valtiokonttorista

Mikäli yritys täyttää kustannustuen ehdot, kustannustukea maksetaan vähintään 2000 euroa. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Yrityksellä on pitänyt olla tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa.

kustannustuki kolme neljä

Tuen enimmäismäärä on kasvanut 1000 000 euroon, kun aiemmilla hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.

Sulkemiskorvaus pienille yrityksille

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvauksen piirissä on ravintolat ja ravitsemisyritykset, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta lailla. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee. Esimerkiksi ruoan noutomyynti on sallittua.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Sulkemiskorvauksen perusteena yrityksen kulut helmikuussa 2021

Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä. Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

– Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee parhaillaan kiireisesti tukimallia kohtuullisesta korvauksesta yrityksille, joihin uudet maaliskuussa ilmoitetut sulkutoimenpiteet kohdistuvat. Nyt annettu hallituksen esitys kustannustuen kolmannesta hakukierroksesta kohdentuu näitä maaliskuun sulkutoimia edeltävään yritystoimintaan, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Kustannustuen haku on käynnissä 23.6.2021 saakka. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi. Nyt alkavalle kolmalle hakukierrokselle ja sulkemiskorvaukseen on varattu rahaa yhteensä 356 miljoonaa euroa.

Kustannustuen hakemusprosessi on yrittäjän itsensä tehtävissä, hakuprosessissa on painotettu tuen hakemisen helppokäyttöisyyttä. Kasvurahoituksen asiantuntijapalvelut avustavat tarvittaessa yrityksiä myös kustannustuen hakemisessa. Lisätietoa osoitteessa https://www.kasvurahoitus.fi/asiantuntijapalvelut/

Kasvurahoitus yrityslaina on joustava valinta yritykselle myös lyhytaikaisiin rahoitustarpeisiin. Kasvurahoitusta voi hyödyntää myös siltarahoituksena kustannustuen hakemisen ja maksamisen väliaikana yrityksen likviditeettiaseman näin vaatiessa. Kasvurahoituksen kuluja voi tarkastella hakulomakkeessa olevalla laskurilla ja rahoitustarjouksen pyytäminen on maksutonta, eikä sido yritystä vielä mihinkään.