Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Yrityslainan lainaehdot

Oletko ensimmäistä kertaa suunnittelemassa yrityslainan ottamista? Jotta pankit ja rahoitusyhtiöt voisivat varmistaa yrityksen takaisinmaksukyvyn ja hallita omaa riskiään, on niiden asetettavat ehtoja lainan hakemiselle. Tässä artikkelissa kerromme millaisia lainanehdot usein ovat ja millaisia lainanehtoja sinulla voi yrityslainaa hakiessasi tulla vastaan.

Yleisimmät yrityslainan lainaehdot

Lainaehdot vaihtelevat rahoittajasta riippuen ja usein rahoittajan verkkosivuilla mainitaan, millaisilla lainaehdoilla lainaa on mahdollista saada. Tässä yleisimpiä yrityslainaa tarjoavien rahoittajien lainaehtoja:

  • Yrityksen riskiluokituksen on oltava kunnossa
  • Yrityksen maksuhistorian tulee olla kunnossa
  • Yrityksen on pitänyt olla toiminnassa riittävän pitkään
  • Yrityksen tulee olla kaupparekisterissä
  • Vastuuhenkilöillä ei saa olla epäsuotuisia yritysyhteyksiä
  • Takaajan luottotiedot on oltava kunnossa
  • Yrityksen omistajien on asuttava Suomessa
  • Yritystoiminnan tulee olla tarpeeksi suurta ja jatkuvaa
  • Lainan koon tulee olla sopiva suhteessa liiketoimintaan

Lainaehdot selitettynä

Seuraavaksi avaamme lainaehtoja hieman tarkemmin, jotta tiedät mitä niillä tarkoitetaan.

Yrityksen riskiluokituksen on oltava kunnossa

Kun rahoittaja vastaanottaa yrityslainahakemuksen, tarkistetaan usein ensimmäisenä yrityksen luottotiedot. Mikäli maksuhäiriömerkintöjä löytyy, hakemus usein hylätään automaattisesti. Maksuhäiriömerkinnät voivat näkyä yrityksen tiedoissa pitkään, joten maksujen eräpäivistä on syytä pitää kiinni.

Yrityksen riskiluokitukseen vaikuttavat kokonaisvaltaisesti sen kannattavuus, vakavaraisuus, toimiala, vastuuhenkilötausta, yritysyhteydet, yrityksen ikä, juridinen muoto ja maksutapa sekä maksuvalmius.

Me Kasvurahoituksella käytämme luottotietojen tarkistamiseen Asiakastiedon dataa mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen selvittämiseksi.

Yrityksen maksuhistorian tulee olla kunnossa

Myös yrityksen maksuviiveet tarkistetaan yrityslainaa hakiessa. Pienet maksuviiveet eivät yksinään tarkoita negatiivistä lainapäätöstä, eikä niiden määrään ole tarkkaa rajaa, mutta mikäli maksuviiveitä on useita, on seurauksena usein negatiivinen lainapäätös.

Yrityksen on pitänyt olla toiminnassa riittävän pitkään

Vaikka yrityslainaa myönnetään myös uusille yrityksille, on yrityksen oltava riittävän vanha saadakseen yrityslainaa. Tämä johtuu siitä, että rahoittajan on aina pyrittävä selvittämään yrityksen kannattavuus ja tätä varten yrityksen on pitänyt toiminnassa jonkin aikaa.

Me Kasvurahoituksella edellytämme, että yritys on ollut aktiivisesti toiminnassa vähintään neljä kuukautta, ennen kuin yrityslainaa voidaan myöntää. Tarkastelemalla viimeisen neljän kuukauden lukuja, voidaan tehdä johtopäätöksiä yrityksen kannattavuudesta ja tulevaisuuden suunnasta.

Yrityksen tulee olla kaupparekisterissä

Yrityslainaa saadakseen yrityksen on löydyttävä kaupparekisteristä. Jos yritys ei ole liittynyt kaupparekisteriin, voi rahoituksen saaminen voi olla haastavaa tai jopa mahdotonta.

Kun yrityksesi on liittynyt kaupparekisteriin, rahoittajat saavat rahoituksen myöntöön tarvittavia tietoja käyttöönsä. Esimerkiksi riskiluokitus ja maksuviivetiedot nähdään pääasiassa vain kaupparekisteriin ilmoittautuneilta. Tästä syystä moni rahoittaja myöntää yrityslainaa vain kaupparekisteriin liittyneille yrityksille ja toiminimille.

Jos et siis vielä ole liittynyt kaupparekisteriin, nyt on sen aika!

Vastuuhenkilöillä ei saa olla epäsuotuisia yritysyhteyksiä

Vastuuhenkilöllä ei saisi olla muissa yrityksissä maksuhäiriömerkintöjä tai konkursseja. Mikäli vastuuhenkilö, esimerkiksi yrittäjä itse on ollut mukana useissa yrityksissä, joilla on maksuhäiriömerkintöjä tai jotka ovat ajautuneet konkurssiin, voi nykyisen yrityksen lainansaanti vaikeutua.

Takaajan luottotiedot on oltava kunnossa

Vakuudeton yrityslaina ei vaadi reaalivakuuksia. Sen sijaan reaalivakuudeton laina vaatii omavelkaisen henkilötakauksen, joka tarkoittaa, että yrittäjä asettuu vastaamaan yrityksen lainan maksusta samalla tavalla, kuin jos hän olisi ottanut henkilökohtaista lainaa itselleen. Takaajan ei aina tarvitse olla yrittäjä itse ja joissain tapauksia takaajia voidaan tarvita enemmän kuin yksi. Yrityslainaa myönnetään vain, jos takaajan luottotiedot ovat kunnossa.

Yrityksen omistajien on asuttava Suomessa

Monesti yrityslainan hakijalta edellytetään, että tämän on asuttava Suomessa. Myös yrityksen fyysisen osoitteen on oltava Suomessa ja yrityksellä on oltava suomalainen pankkitili. Syy tämän lainaehdon taustalla on se, että jos lainanhakija ei ole asunut Suomessa tarpeeksi pitkään, ei hänestä ole saatavilla luottotietoja. Tämä vaikeuttaa luottokelpoisuuden tarkistamista ja laina voi jäädä saamatta, koska rahoittaja ei voi varmistua lainantakaisinmaksusta. Tästä lainaehdosta monet rahoittajat eivät ole valmiita joustamaan.

Yritystoiminnan tulee olla tarpeeksi suurta ja jatkuvaa

Yrityksellä tulee olla riittävän pitkä historia, mutta lisäksi toiminnan tulee olla tarpeeksi suurta haettavaan lainasummaan nähden. Yrityksen toiminnan tulee olla luonteeltaan jatkuvaa ja pitkäaikaista. Yrityslainaa ei siis myönnetä, mikäli toiminta vaikuttaa kannattamattomalta pitkällä tähtäimellä.

Arvion toiminnan laajuudesta tekee aina hakemuksesta vastaava rahoitusasiantuntija, jonka kanssa yrittäjä usein keskustelee puhelimitse hakemuksen lähetettyään. Puhelun aikana rahoitusasiantuntija voi pyytää lisätietoja ja selvitystä liiketoiminnan luonteesta, kuten asiakkuuksista ja yritystoiminnan päätoimisuudesta.

Lainan koon tulee olla sopiva suhteessa liiketoimintaan

Lainan tulee olla järkevä suhteutettuna liiketoiminnan kokoon. Yrityslainaa pitää pystyä lyhentämään aina ja tämän lisäksi rahaa tulisi jäädä vielä vähän yllättävien menojen varalle. Rahoittaja ei aina pysty ottamaan kaikkia yrityksen kuluja huomioon ja siksi taloustilanteen tunteminen on aina yrittäjän omalla vastuulla ja liian suuren lainan ottamista tulee varoa.

Kasvurahoitukselta osakeyhtiömuotoisten yritysten on mahdollista saada yrityslainaa aina 250 000 euroon asti. Toiminimiyrittäjille lainaa myönnetään 10 000 euroon asti yhdellä takaajalla ja sitä suuremmille summille edellytetään kaksi takaajaa. Tällä pyritään varmistamaan lainan takaisinmaksu, jos toinen takaajista ajautuu maksuvaikeuksiin.

Lainahakemus voidaan hylätä, jos olet arvioinut lainatarpeesi liian suureksi. Näissä tapauksissa voit kokeilla pienemmän lainasumman hakemista tai soittaa rahoittajalle ja kysyä millaisella summalla myönteinen lainapäätös olisi mahdollista saavuttaa.

Hae yrityslainaa

Mitä jos lainaehdot eivät täyty?

Mikäli lainaehdot eivät täyty, voivat laskurahoitus tai factoring olla yrityksellesi sopivia rahoitusratkaisuja. Niiden avulla voit rahoittaa yritysten välisiä myyntilaskuja aina tarvittaessa vapauttaen rahaa tuottavampaan käyttöön.

Laskurahoituksessa yrityksen luottotiedot tulee olla kunnossa ja yrityksen omistajien on asuttava Suomessa. Myös yrityksen pankkitili ja fyysinen osoite on oltava Suomessa. Muut yrityslainaan liittyvät lainaehdot eivät ole laskurahoituksen yhteydessä yhtä suuressa roolissa, sillä laskurahoituksessa tärkeämmässä roolissa on tilaajan eli yrityksesi asiakkaan maksukykyisyys.

Jos yritykselläsi on yritysasiakkaita, lue lisää laskurahoituksesta ja katso olisiko se yrityksellesi sopiva rahoitusratkaisu.

Lue lisää laskurahoituksesta

Lopulta kokonaiskuva ratkaisee

Lainaehtojen tarkoitus on varmistua lainan takaisinmaksusta, joten jos kaikki edellä mainituista lainaehdoista on kunnossa, ei muuta kuin yrityslainaa hakemaan.

Jos jokin kohta uupuu, voi olla, että toimintaa tulee hieman kasvattaa olemassa olevilla resursseilla tai aikaa tulee kulua hieman enemmän, jotta yritys voi todistaa kannattavuutensa. Hoida siis lainaehdot ja puuttuvat palaset kuntoon jos mahdollista ja kokeile hakea yrityslainaa uudestaan.

Usein rahoitusasiantuntijat soittavat yrittäjälle saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen sen hetkisestä tilasta. Nämä hetket kannattaa käyttää hyväksi, sillä ne ovat hyvä mahdollisuus kertoa lainapäätökseen positiivisesti vaikuttavista asioista, jotka eivät käy ilmi rahoittajan saatavilla olevista tiedoista. Esimerkiksi mahdollisuus toiseen takaajaan voi olla lainapäätökseen positiivisesti vaikuttava asia.