Laskun maksuaika yritykselle – vinkit maksuajan optimointiin

Jos asiakkaalle osoitetun laskun maksuaika on lyhyt, voi se tuoda välittömiä etuja omalle kassavirralle, mutta samalla aiheuttaa haasteita asiakassuhteissa. Asiakkaat eivät välttämättä pidä, tai jopa hyväksy, liian lyhyitä maksuaikoja. Toisaalta liian pitkä maksuaika voi asettaa oman kassan tiukoille. Yrittäjänä sinun tehtävänäsi on tasapainoilla oman yrityksen taloudellisten tarpeiden ja asiakkaan edun välillä. Tämä tasapainoilu ei kuitenkaan ole niin vaikeaa kuin aluksi voisi kuvitella. Itse asiassa on olemassa yksinkertainen ratkaisu, joka ei pelkästään luo vakaampaa kassavirtaa omalle yrityksellesi, vaan myös vahvistaa asiakassuhteita.