Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Laskurahoitus ja factoring – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Laskurahoitus ja factoring ovat molemmat luotu samaan tarkoitukseen, mutta ne eivät kuitenkaan tarkoita samaa asiaa, vaikka monesti niitä nähdäänkin käytettävän synonyymeinä. Tässä artikkelissa selkeytämme näiden kahden eroja ja käymme läpi niiden hyötyjä. Kerromme myös palveluiden hinnoitteluista ja siitä, miten pääset alkuun niiden kanssa. Seuraavaksi siis kaikki tarpeellinen laskurahoitukseen ja factoring-rahoitukseen liittyen.

Laskurahoitus ja factoring yleisesti

Laskurahoitus ja factoring tarkoittavat yritysten välisten myyntisaatavien eli toistaiseksi vielä maksamattomien myyntilaskujen rahoittamista. Yrittäjä hyötyy laskurahoituksesta ja factoring-rahoituksesta saamalla rahat yrityksen tilille heti, eikä vasta laskun eräpäivänä, joka on usein 7–90 päivän päässä.

Laskurahoitus ja factoring ovatkin hyödyllisiä rahoitustuotteita yritykselle, jolla laskutettavat summat ovat suuria ja maksuajat pitkiä.

Yrittäjä voi päättää rahoittaa joitain yksittäisiä laskuja tai kierrättää automaattisesti kaikki yrityksen myyntisaatavat palvelun läpi, ensimmäinen on nimeltään laskurahoitus ja jälkimmäisestä käytetään nimitystä factoring –rahoitus.

Voit halutessasi tutustua laskurahoitukseen videon kautta.

Tarkastellaan laskurahoitusta ja factoring-rahoitusta seuraavaksi hieman tarkemmin.

Mitä laskurahoitus tarkoittaa?

Laskurahoituksella tarkoitetaan yksittäisten laskujen rahoittamista.

Mikäli olet yrittäjänä toteuttanut työsuoritteen tilaajalle, jonka kanssa on sovittu maksuehdoksi 45 päivää, mutta haluaisit muuttaa tämän laskun välittömästi rahaksi yrityksesi tilille esimerkiksi palkanmaksua varten, kannattaa kääntyä laskurahoituksen puoleen.

Palvelun avulla voit rahoittaa yksittäisen laskun ilman laajempaa sitoutumista laskurahoituspalvelun käyttöön jatkossa. Laskurahoituksessa rahoitusaste on tyypillisesti 90–100 %, eli voit saada lähes koko laskun summan yrityksesi tilille välittömästi.

Tutustu Kasvurahoituksen Laskurahoitukseen.

Mitä factoring tarkoittaa?

Factoring samaan tapaan kuin laskurahoitus, on tarkoitettu kassankierron nopeuttamiseen, mutta se on laskurahoitusta kokonaisvaltaisempi ratkaisu. Se soveltuu hyvin yrityksille, joille kertyy paljon myyntisaamisia yrityksen taseeseen. Tyypillisesti tässä rahoitusmuodossa yritykselle myönnetään limiitti, jonka sisällä laskuja voidaan rahoittaa tiettyyn euromäärään asti ja yrityksen taseessa olevia myyntisaatavia käytetään vakuutena rahoituksen yhteydessä.

Factoringin yhteydessä laskun rahoitusaste, eli summa, joka maksetaan yrityksen tilille välittömästi laskua vastaan voi vaihdella esimerkiksi 60-80 % välillä riippuen sopimuksesta, jonka olet tehnyt pankin tai rahoitusyhtiön kanssa. Rahoitusaste siis monesti jää pienemmäksi verrattuna laskurahoitukseen, mutta lopulta saatu rahamäärä on lähes sama – factoring-rahoituksessa loput maksetaan yritykselle, kun tilaaja on maksanut laskun rahoittajalle.

Factoring vaatii laskurahoitusta laajemman sopimuksen, jonka vuoksi se ei sovellu akuutteihin laskurahoitustarpeisiin. Factoringia tarjoavat tyypillisesti pankit, ja sen edellytyksenä voi olla, että koko laskutuskanta kierrätetään pankin kautta.

Näin ei kuitenkaan ole Kasvurahoituksella. Kasvurahoituksen factoring-rahoituksen avulla voit valita itse rahoittamasi laskut.

Tutustu Kasvurahoituksen factoring-rahoitukseen.

Miten laskurahoitus ja factoring toimivat?

Laskurahoitus ja factoring toimivat lähes samalla tavalla. Ensin on pyydettävä tarjous laskun rahoittamisesta, tämä onnistuu usein helposti netistä. Tämän jälkeen rahoittaja päättää haluaako rahoittaa laskun/laskuja vai ei. Laskurahoituksessa, jos rahoitus myönnetään, saat sopimuksen allekirjoitettavaksi ja sopimuksen hyväksyttyäsi rahoitus maksetaan yrityksellesi ja maksettava lasku lähtee rahoitusyhtiön lähettämänä loppuasiakkaalle. Factoring-rahoituksessa puolestaan avataan limiitti, joka on avaamisen jälkeen vapaasti yrityksen käytettävissä.

Laskurahoitus ja factoring toimivuus

Laskurahoitus ja factoring eroavaisuudet

Laskurahoitus ja factoring omaavat saman tavoitteen; nopeuttaa myyntisaatavien kiertoaikaa ja saada raha liiketoiminnan kannalta tuottavampaan käyttöön.

Erojakin näiden kahden välillä löytyy ja tiivistimme ne seuraavaan taulukkoon: Laskurahoitus ja factoring eroavaisuudet

Voit lukea lisää erilaisten laskurahoituspalveluiden eroista täältä.

Mitkä ovat laskurahoituksen ja factoringin hyödyt?

 • Yrityksen maksuvalmius paranee ja kassankierto nopeutuu.
 • Yrityksen rahat saadaan tuottavampaan käyttöön, kun pääomat eivät ole kiinni myyntisaatavissa.
 • Yritys voi myöntää asiakkailleen pidempiä maksuaikoja, ja saada näin jopa lisää asiakkaita.
 • Yritys voi myyntisaatavansa vapauttamalla rahoittaa toimintaansa ilman lainarahaa, joka monessa tapauksessa tulee edullisemmaksi.

Edellä mainittujen hyötyjen lisäksi Kasvurahoituksen laskurahoitustuotteisiin sisältyy automaattisesti ja maksutta luottovakuutus, joka siirtää riskin asiakkaan maksukyvyttömyydestä yritykseltä vakuutusyhtiölle.

Millaisia laskuja voit rahoittaa laskurahoituksella ja factoring-rahoituksella?

 • Laskun tulee olla riidaton.
 • Laskutettava tuote tai palvelu tulee olla asianmukaisesti toimitettu tilaajalle.
 • Laskua ei ole vielä lähetetty tilaajalle.
 • Laskun vastaanottaja on yritysasiakas.

Huomaa, että laskurahoituksen ja factoring-rahoituksen käyttäjällä tulee olla nimenkirjoitusoikeus rahoitusta hakevaan yhtiöön ja rahoitettavalla yrityksellä tulee olla tili suomalaisessa pankissa.

Millaiselle yritykselle laskurahoitus ja factoring soveltuu?

Laskurahoitus ja factoring ovat molemmat tarkoitettu Suomessa liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle, joka haluaa rahat laskuista heti yrityksen käytettäväksi. Yrityksen koolla tai toimialalla ei ole väliä, mutta usein palveluita käyttävät yritykset toimivat aloilla, joissa laskutettavat summat ovat suuria ja maksuajat pitkiä. Näitä ovat esimerkiksi rakennus, teollisuus, kiinteistönhoito ja kuljetus.

Yksittäisten laskujen rahoittaminen kannattaa aina, kun haluat vapauttaa myyntisaamisissa olevia pääomia. Erityisen hyvin se soveltuu yrityksen akuutteihin kassatarpeisiin tai tilanteisiin, joissa kysyntä laskee yllättäen.

Factoring puolestaan sopii yrityksille, joilla tarve rahoitukselle on säännöllisempää, esimerkiksi niillä, joilla yritystoiminta on sesonkiluonteista.

Valitse yrityksellesi sopivin laskurahoituspalvelu.

Laskurahoitus ja factoring hinta

Laskurahoituksen ja factoring-rahoituksen hinta vaihtelee palvelun tarjoajasta, rahoitettavien laskujen määrästä, laskun maksuehdoista, rahoitusasteesta, vakuuksista sekä asiakkaan luottoluokituksesta riippuen. Yleisesti ottaen rahoittajat veloittavat noin 1–4 prosenttia laskun loppusummasta.

Rahoitusaste on usein laskurahoituksessa isompi kuin factoring-rahoituksessa, mutta myös muita eroja esimerkiksi käsittelymaksuihin liittyen voi olla. Usein factoring tulee kuitenkin laskurahoitusta halvemmaksi, mikäli laskuja on useita.

Lue lisää hinnoittelusta.

Mikä on paras laskurahoituspalvelu?

Netistä voi löytää helposti omalle yritykselle sopivimman laskurahoitus-palvelun tarjoajan. Vertaillessa eri palveluntarjoajia kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • mitkä ovat sopimusehdot ja miten hinnoittelu muodostuu? (huomioi provision ohella myös laskutus- ja muut palkkiot)
 • vaatiiko palveluntarjoaja yritystäsi sitoutumaan rahoittajan palveluihin myös jatkossa?
 • mikä on laskurahoittajan rahoitusaste eli summa, joka maksetaan tilillesi välittömästi?
 • kuinka nopeasti laskut käsitellään?
 • kuinka joustava palvelu on?
 • kuka kantaa luottoriskin?