Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Näin luottovakuutus pienentää yrittäjän kassaa uhkaavia riskejä

Yrittäjä, kuinka hyvin tunnet asiakkaasi? Uskotko saavasi työtäsi vastaavan suorituksen yrityksesi tilille ajallaan? Tänä päivänä omien asiakkaiden tunteminen ei enää riitä, vaan jotta välttyisit ikäviltä yllätyksiltä, tulisi sinun tuntea erittäin hyvin myös asiakkaidesi asiakkaat, alihankintasuhteet ja tavarantoimittajat sekä muut sidosryhmät. Siitä huolimatta joku yksityiskohta jäisi todennäköisesti huomaamatta. Näitä tilanteita varten on olemassa luottovakuutus. Luottovakuutus suojaa ja turvaa yritystä ja sen myyntisaamisia asiakkaiden maksukyvyttömyydeltä.

Mikä on luottovakuutus?

Luottovakuutus on vakuutus, joka kattaa yritykselle sen asiakasyritysten maksamattomista laskuista aiheutuvat kustannukset. Se suojelee yrityksen myyntisaatavia hyvinkin harmillisilta riskeiltä, kuten yritysasiakkaan maksukyvyttömyydeltä, yrityssaneeraukselta ja konkurssilta. Luottovakuutus onkin oiva tapa suojata yrityksesi toimintaa tilanteissa, joissa tilaajasi maksut jäävät saamatta itsestäsi riippumattomista syistä.

Miksi luottovakuutus kannattaa?

Luottovakuutus antaa yritykselle mahdollisuuden pyörittää liiketoimintaansa rohkeammin ja uskaliaammin, tehdä asioita, jotka ilman sitä olisivat liian riskisiä. Luottovakuutus mahdollistaa myös uusien asiakkaiden palvelemisen ja jopa uusille markkinoille menemisen luoden yritykselle uudenlaista kilpailuetua. Parempien maksuehtojenkin antaminen asiakkaille on mahdollista luottovakuuden avulla, sillä kun toimitukset ovat vakuutettu, riski siitä, että maksu jäisi saamatta, on poistettu. Luottovakuuden avulla voit siis kasvattaa yrityksesi myyntiä entistä turvallisemmin, sillä tiedät yrityksesi olevan turvassa lukemattomilta luottoriskeiltä.

Luottovakuutus sopii kaikille luotollista kauppaa tekeville B2B-yrityksille toimialasta riippumatta. Erityisen kannattavaa sen käyttö on silloin, kun maksuehdot ovat neuvoteltu siten, että laskun eräpäivä on esimerkiksi 14–90 päivän päästä. Mitä kauempana tulevaisuudessa laskun eräpäivä on, sitä suuremmaksi riski saatavan kotiutumiseen ajallaan kasvaa.

Tämä on tuttu tilanne monelle pk-yritykselle – suuret yhtiöt sanelevat kohtuuttomat maksuehdot samalla hyödyntäen pk-yrityksiä pankkeinaan ja jättäen pk-yritykset tiukkaan tilanteeseen. Tähän on kuitenkin olemassa ratkaisu, nimittäin laskurahoitus.

Luottovakuutus laskurahoituksen yhteydessä

Laskurahoitus on vaivaton tapa saada rahat yritysasiakkaille osoitetuista laskuista yrityksen käyttöön heti ilman, että yrityksen tarvitsee odottaa maksuja eräpäivään saakka. Laskurahoituksen avulla voit rahoittaa yksittäisiä laskuja tai suurempia laskutuskokonaisuuksia ja luoda näin lisää joustoa yrityksen kassaan.

Rahoittaessasi yrityksesi laskuja Kasvurahoituksen kautta, me lähetämme rahoituksen yrityksellesi viipymättä ja laskutamme summan loppuasiakkaaltasi. Näin yrityksesi saa laskut rahaksi heti, mutta loppuasiakkaasi maksaa laskun sovitun maksuajan mukaan.

Mikäli asiakkaasi ajautuu maksukyvyttömyyteen, astuu luottovakuutus kuvioon. Kasvurahoituksen Laskurahoituksessa riski asiakkaasi taloudellisesta tilanteesta siirtyy siis luottovakuuden myötä vakuutusyhtiölle. Luottovakuutus kuuluu automaattisesti kaikkiin Kasvurahoituksen rahoittamiin laskuihin ja on täysin maksuton. Kasvurahoituksen Laskurahoitus siis tulouttaa myyntilaskusi yrityksesi tilille heti ja ilman riskiä ostajan maksukyvyttömyydestä.

Kasvurahoituksen kumppanina luottovakuutusten yhteydessä toimii Atradius. Yrittäjän tarpeisiin räätälöidyllä Laskurahoituspalvelulla sekä Atradiuksen luottovakuutuksella olemme halunneet rakentaa yrittäjän arkeen kassavirtaa nopeuttavan ja riskejä vähentävän rahoitustuotteen, joka sopii jokaiselle yritykselle toimialasta riippumatta.

Hyödynnä luottovakuutus laskurahoituksen yhteydessä

Yrityksen viive- ja perintäprosessit helpottuvat laskurahoituksen myötä

Kasvurahoituksen kokonaisvaltaisen laskurahoituspalvelun ansiosta yrittäjän ei tarvitse huolehtia laskun saapumisesta ajallaan. Me hoidamme maksusuoritteen seurannan ja mikäli tilaajasi maksu viivästyy, hoidamme viiveprosessin ja perintään siirron puolestasi.

Kasvurahoituksen vuosien kokemus yrittäjien rahoitustarpeista on mahdollistanut huolettoman Laskurahoituspalvelun rakentamisen, jonka avulla voit yrittäjänä keskittyä kaikista oleellisimpaan asiaan - ydinliiketoimintasi kehittämiseen.

Mikäli rahoitettu lasku viivästyy yli 14 päivää, hoidamme eräpäivien seurannan puolestasi. Jos emme saa suoritetta 30 päivän kuluessa, siirrämme laskun perintäyhteistyökumppanimme hoidettavaksi. Asiakkaasi ajautuessa maksukyvyttömyyteen luottovakuutus korvaa laskun kokonaissumman lähes täysimääräisesti eikä luottovakuutuksen hyödyntäminen edellytä erillisiä toimenpiteitä. Riittää, että toimitat meille laskun rahoitettavaksi normaaliin tapaan.

Perintäprosessi

Inflaation lisätessä yritysten epävarmuutta luottovakuutus vähentää yritykseen kohdistuvia riskejä

Raaka-aineiden sekä sähkön hinnan nousu voi aiheuttaa odottamattomia ongelmia myös omien asiakkaidesi taloudellisessa tilanteessa. Näihin tilanteisiin sekä maksuehtojen pidentymiseen haluamme vastata kokonaisvaltaisella laskurahoituspalvelulla, josta asiantuntijamme kertovat sinulle mielellään lisää jo tänään.

Ota yhteyttä!

Hyödynnä luottovakuutus

Valitse yrityksellesi sopiva laskurahoituspalvelu ja pienennä luottoriskejä.

Aloita laskurahoitus!