Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Markkinoinnin kasvurahoitus - rahoitusratkaisut kasvutavoitteiden saavuttamiseksi

Miten voimme kuvitella yrityksen kasvavan, jos emme panosta markkinointiin? Oletko ajatellut, että rahoitusta voisi ottaa myös yrityksen markkinoinnin rahoittamiseen? Yritykset ottavat lainaa toimitilojen laajentamiseen, kassavajeiden paikkaamiseen, kausivaihteluiden tasaamiseen ja uusien laitteiden hankintaan. Markkinointia puolestaan pyöritetään kassasta löytyvällä rahalla, mikäli sitä on. Tässä artikkelissa kerromme milloin markkinoinnin kasvurahoitus kannattaa ja miksi. Lisäksi käymme läpi kasvurahoituksen eri muotoja ja annamme vinkkejä sopivan rahoitusmuodon valintaan.

Mitä markkinoinnin kasvurahoitus tarkoittaa?

Liiketoiminnan kasvu on tärkeää kaikille yrityksille, mutta se ei koskaan tule ilmaiseksi. Usein kasvun edellytykset vaativat investointeja. Markkinointi on yksi tärkeimmistä liiketoiminnan kasvun katalyyteistä, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan rahoitusta. Markkinoinnin kasvurahoitus tarkoittaa rahoitusratkaisuja, joilla yritykset voivat saavuttaa kasvutavoitteensa investoimalla markkinointiin.

Ymmärrä kasvurahoituksen merkitys liiketoimintasi kehittämisessä

Onko tavoitteenasi kasvattaa yritystäsi, saada lisää asiakkaita ja laajentaa toimintaa? Entä jos asiakkaat eivät tiedä yrityksesi olemassaolosta? Entä jos he eivät tiedä tuotteestasi tai palvelustasi tai mitä lisäarvoa se hänelle tuottaisi. Markkinoinnin kasvurahoitus voi auttaa yrityksiä monin eri tavoin, kuten esimerkiksi uusien asiakasryhmien tavoittamisessa, brändin tunnettuuden lisäämisessä tai uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä.

Kasvurahoituksen merkitys voi olla erityisen suuri silloin, kun yritys pyrkii nopeaan kasvuun esimerkiksi uusilla markkinoilla tai kilpailijoiden edelle. Tällaisessa tilanteessa yrityksen on pystyttävä investoimaan tehokkaaseen ja tavoitteelliseen markkinointiin, mikä onnistuu parhaiten riittävän rahoituksen avulla.

Milloin markkinointiin kannattaa investoida?

Kun yrityksellä menee hyvin, ei tarvitse markkinoida, koska kysyntää riittää muutenkin. Sitten kun menee huonosti, ei ole varaa siihen.

Markkinointiin investoiminen on erityisen tärkeää silloin, kun yritys pyrkii kasvamaan nopeasti, laajentumaan uusille markkina-alueille tai kilpailemaan tehokkaasti jo olemassa olevilla markkinoilla. Markkinointi voi auttaa yritystä erottumaan kilpailijoistaan ja rakentamaan vahvaa brändi-imagoa, joka houkuttelee uusia asiakkaita ja vahvistaa nykyisten asiakkaiden sitoutumista yritykseen.

Yrityksellä on paljon muita kehityskohteita, kuten tuotekehitys tai infrastruktuurin kehitys, jotka nähdään pitkän ajan investointina, joista ei odotetakkaan välittömiä tuloksia, sillä ymmärretään, että ne voivat vaatia aikaa ennen kuin niistä tulee kannattavia. Markkinointia puolestaan tarkastellaan liian usein lyhyellä aikavälillä, jolloin se näyttäytyy vain kulueränä. Kun markkinointi nähdään pitkän ajan investointina ja ymmärretään, että sen vaikutukset voivat näkyä vasta myöhemmin, on brändin rakentaminen ja tunnettuuden lisääminen oikean kohderyhmän joukossa mahdollista.

Etenkin heikkoina aikoina markkinointiin panostaminen kannattaa

Monet liiketaloustieteen tutkijat ja markkinointiasiantuntijat ovat esittäneet näkemyksen siitä, että taantuman aikana yritysten tulisi panostaa markkinointiin. Taantuman aikana muut yritykset saattavat joutua lopettamaan toimintansa tai ainakin pienentämään markkinointipanostuksia, jolloin markkinoille voi avautua uusia mahdollisuuksia.

Useissa eri tutkimuksissa on havaittu, että yritykset, jotka jatkoivat markkinointipanostustensa ylläpitämistä tai kasvattamista taantuman aikana, menestyivät paremmin kuin yritykset, jotka leikkasivat markkinointibudjettejaan. Ne ovat osoittaneet myös, että yritykset, jotka leikkasivat markkinointibudjettejaan, kokivat usein negatiivisia vaikutuksia pitkällä aikavälillä, kuten asiakasmenetyksiä ja liikevaihdon laskua. Yksi näistä tutkimuksista on Srinivasan, Rangaswany ja Lilien vuonna 2002 teettämä tutkimus.

Markkinoinnin kasvurahoituksen eri muodot

Rahoitusratkaisuja on monenlaisia, ja juuri sopivan ratkaisun valintaan vaikuttavat muun muassa yrityksen koko, kasvutavoitteet, riskinsietokyky, rahoituksen käyttökohde ja muut tekijät. Myös yrityksen kasvutavoitteet ja kasvustrategia vaikuttavat siihen, millaisia kasvurahoitusvaihtoehtoja yrityksellä on käytettävissään. Tässä kuitenkin kolme yleisesti käytettyä rahoitusratkaisua:

Yrityslainalla rahoitat yksittäisen investoinnin

Yrityslaina markkinoinnin kasvurahoituksena kannattaa silloin, kun yrityksellä on selkeä ja konkreettinen suunnitelma siitä, miten markkinointitoimenpiteillä pyritään kasvattamaan myyntiä ja markkinointitoimenpiteiden tuoma hyöty on mitattavissa ja se todennäköisesti ylittää lainan lyhennykset ja korot. Yrityslainassa on maksusuunnitelma, jossa yrityksen on pysyttävä. Tämä takaa yritykselle tietyn ennustettavuuden. Yrityslaina soveltuu hyvin yksittäisen investoinnin, kuten yhden kampanjan rahoittamiseen.

Hae yrityslainaa!

Luottolimiitti auttaa varautumaan

Luottolimiitti sopii jatkuvaan tarpeeseen, sillä yritys voi sen avulla nostaa rahaa ennalta sovittuun rajaan saakka ilman erillisiä yhteydenottoja. Käyttämättömänä limiitti ei maksa mitään, vaan korkoa maksetaan vain avoimelle, nostetulle pääomalle. Tämän vuoksi luottolimiitti sopii toistuvaan tarpeeseen ja niille, jotka arvostavat joustavuutta takaisinmaksussa. Limiittiä ei tarvitse lyhentää ensimmäisen 12 kk aikana ja sitä voi maksaa takaisin joustavasti omaan tahtiin. Mikäli yrityksesi haluaa varautua tilanteeseen, jossa markkinointikuluihin voidaan tarvita rahoitustukea, on limiitin avaaminen suositeltavaa.

Avaa luottolimiitti maksutta!

Laskurahoituksella buustia markkinointiin ilman lainaa

Laskurahoitus sopii markkinoinnin kasvurahoitukseen silloin, kun yritys tarvitsee nopeasti rahaa, mutta ei halua ottaa lainaa. Huomaa, että laskurahoitus soveltuu vain yritysten välisten laskujen rahoittamiseen. Laskurahoituksen avulla voit myös rahoittaa yksittäisen laskun, joka toimii hyvin silloin kun rahoituksen tarve ei ole suuri.

Kokeile yksittäisen laskun rahoittamista ilman sitovaa sopimusta!

Lopuksi markkinoinnin kasvurahoituksesta

Suomalaisissa pk-yrityksissä markkinointia toteutetaan hyvin suppeana funktiona minimibudjetilla myynnin tukitoimintona, mutta toivottavasti tämä artikkeli sai sinut näkemään markkinoinnin uudella tavalla.

Ennen kuin yritys hakee markkinoinnin kasvurahoitusta, on tärkeää varmistaa, että yritys pystyy käyttämään rahoituksen tehokkaasti ja tuottamaan tuloksia. Yrityksen tulee tehdä huolellista suunnittelua ja budjetointia markkinointiin investoimisen suhteen, jotta investoinnin tuottavuus voidaan varmistaa. On tärkeää huomata, että lainan käyttö markkinoinnin kasvurahoituksena on aina riski, sillä markkinointikampanjat ja -toimenpiteet eivät aina tuota odotettua tulosta. Varmoja nakkeja ei markkinoinnissa ole, vaan kaikki nojaa kokeiluun, oppimiseen ja kehittymiseen. Mitä nopeammin aloitat, sitä nopeammin voit saavuttaa kasvutavoitteesi.