Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Pk-yritysbarometri kevät 2020 - osa yrityslainaa tarvitsevista yrityksistä jättää lainan hakematta

Yritysrahoituksen heikon saatavuuden vuoksi joka kuudennella pk-yrityksellä jäi tärkeitä investointi-, kehitys-, markkinointi- tai muita hankkeita toteutumatta.

Pk-yritysbarometri on Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä tekemä tutkimus, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä.

Uusimmassa raportissa PK-yritysbarometri 2020 kerrotaan pk-yritysten ulkoisen rahoituksen tarpeen hieman lisääntyneen. Tästä huolimatta suuri osa yrityksiä on jättänyt hakematta yritysrahoitusta, vaikka sitä olisi tarvittu.

Osa yrityslainaa tarvitsevista eivät hae yrityslainaa

Pankkitoiminnan kiristyneet säätelyt on vaikuttaneet osaltaan yritysten heikentyneeseen luottokelpoisuuteen ulkoisessa rahoituksessa. Yritysbarometrin mukaan lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta on harvemmalla kuin joka toisella pk-yrityksellä. Edelliseen barometriin verrattuna ulkoisen rahoituksen käyttö on kuitenkin hieman lisääntynyt.

Yllättävää oli kuitenkin se, että lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, ettei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Suuri osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä siis jättää hakematta yrityslainaa.

Barometrin mukaan viime vuonna joka kuudennella pk-yrityksellä jäi tärkeitä investointi-, kehitys-, markkinointi- tai muita hankkeita toteutumatta rahoituksen heikon saatavuuden vuoksi.

Kireät vakuusvaatimukset yritysrahoituksen esteenä

Tästä herää väistämättä kysymys - Miksi? Barometrin perusteella syynä ulkoisen rahoituksen hakematta jättämiseen ovat ensisijaisesti kireät vakuusvaatimukset ja myös rahan hinta.

Viime vuonna rahoitusta hakeneista yrityksistä kuitenkin ainoastaan kolme prosenttia sai kielteisen rahoituspäätöksen pk-barometrin mukaan.

Mikäli yritys kuitenkin kokee pankin vakuusvaatimukset liian kireiksi, vaihtoehtona ovat netistä haettavat vakuudettomat yrityslainat, joiden joukosta löytyy myös kilpailukykyisiä vaihtoehtoja niin vakuuksien kuin hintansakin puolesta. Lue lisää yrityslainojen hintaeroista vertailustamme.

Yrityslainaa hakee tänä vuonna viidesosa yrityksistä

Pk-yritysbarometrin mukaan seuraavan 12 kuukauden aikana pk-yritykset aikovat hakea rahoitusta suurin piirtein saman verran kuin edellisen barometrin perusteella (21 % kyselyyn vastanneista yrityksistä).

Yleisimmin rahoitusta suunnitellaan otettavan teollisuudessa, vähiten kaupassa. Ulkoisen rahoituksen tärkein aiottu käyttötarkoitus kaikilla toimialoilla on kone- ja laiteinvestoinnit (54 %).

Yrityslainaa pankista, Finnveralta vai netistä?

Yrityslainan hakeminen pankista on pk-yrityksille edelleen yleistä, mutta barometrin mukaan yritysrahoituksen tarjonta on monipuolistumassa. Tämä nähdään tärkeänä seikkana, koska perinteisen pankkirahoituksen saatavuus yrityksille on koettu hankaloituneen. On tärkeää saada uudenlaisia rahoitusmuotoja pk-yritysten kasvua mahdollistamaan.

Finnveran rooli pankkilainojen tärkeimpänä täydentäjänä on barometrin mukaan hieman laskenut. Hieman vajaa neljäsosa yritysrahoitusta harkitsevista suunnittelee kääntyvänsä Finnveran puoleen.

Pk-yritysbarometrin perusteella myös netistä haettavien yrityslainojen käyttö on yleistynyt nopeasti. Osa toimijoista tarjoaa rahoitusta kuitenkin vaihtelevin ehdoin ja lainan korot ja muut kustannukset ovat erittäin korkeat.

Lue kevään 2020 Pk-yritysbarometri kokonaisuudessaan täältä.