Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Pk-yritysbarometri syksy 2021

Yyritysten näkymät ovat parantuneet ja nousseet nopeasti takaisin pandemiaa edeltävälle tasolle.

Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan yritysten suhdanneodotukset ovat nousseet voimakkaasti ja talouden odotetaan kasvavan kuluvan ja ensi vuoden aikana selvästi.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 4600 yritystä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta. Rahoitusmuodoista yrityslaina ja sen saatavuus on myös tarkasteltavana.

Liikevaihto kasvussa, mutta investoinnit eivät lähde liikkeelle yleisestä epävarmuudesta johtuen

Pk-yritykset odottavat liikevaihdon kehittyvän positiivisesti, ja odotukset liikevaihdon kasvusta ovat nousseet käytännössä pandemiaa edeltävälle tasolle. Kannattavuusodotukset ovat liikevaihto-odotusten tapaan parantuneet selvästi. Odotuksissa heijastuu kuitenkin epävarmuus tulevasta, ja siksi odotukset jäävät alle pitkän aikavälin keskiarvon. Näkymien paranemisesta huolimatta pk-yritykset arvioivat edelleen lievästi vähentävänsä investointejaan lähiaikoina.

Kustannusten nopea nousu uhkaa kannattavuutta

Tuotantokustannusten ja raaka-ainekustannusten nousu uhkaa Pk-yritysten kannattavuutta mikäli kustannusten nousua ei pystytä täysimääräisesti siirtämään lopputuotteiden hintoihin. Tuotantokustannusten odotetaan nousevan jopa puolitoistakertaiseksi verrattuna lopputuotehintoihin. Haastavaksi nykytilanteen tekee se, että tuotantokustannusten arvioidaan kasvavan voimakkaasti tilanteessa, jossa joudutaan elämään edelleen epävarmassa toimintaympäristössä ja aiempaa heikommin taloudellisin puskurein.

Kasvua haetaan teknologiasta ja kansainvälistymisestä

Yritykset hakevat kasvua ja menestystä useasta lähteestä. Hieman yli neljännes yrityksistä on ottanut käyttöön uutta teknologiaa. Eniten uutta teknologiaa ovat ottaneet käyttöön kaupan ja palveluiden toimialoilla toimivat yritykset. Kasvua haetaan myös ulkomailta yritysten kansainvälistyessä. Yhä useampi start-up yritys nojaa vahvasti kansainvälistymiseen ja kokee kansainvälisyyden olevan välttämätön väylä selvitymiselle.

Yrityslainaa hyödynnetty liian vähän osana poikkeustilanteen rahoitusta

Lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen vuoden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Vaikuttaa siltä, että osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä kireiden vakuusvaatimusten ja oman pääoman vaatimusten vuoksi. Oman pääoman puutteesta on tullut merkittävä este rahoituksen saannille.

Vaihtoehto pankkien tarjoamalle yrityslainalle

Väistyvä pandemia on muuttanut yritysten toimintaympäristöä pysyvästi ja pärjätäkseen siinä yritysten on reagoitava ja sopeutettava toimintaansa sen muutoksiin. Pankkirahoituksen rinnalle on tullut yritysrahoittajia kuten Kasvurahoitus yrityslaina, joiden lainoille ei vaadita vakuutta eikä omaa pääomaa. Tämä poistaa merkittävän esteen Pk-yrityksiltä hakea rahoitusta.

Kasvurahoitus on reagoinut yritysten muuttuneisiin tarpeisiin ja tarjoaa yrityslainaa ilman oman pääoman vaatimusta sekä ilman vakuutta. Kasvurahoitus on poistanut ylimääräisen byrokratian lainan hakemisesta. Yrityslainan voi hakea kätevästi netistä ja saada sen jopa saman päivän aikana tilille. Suosituksi kassanhallinnan välineeksi on noussut uusi luottolimiitti, jonka turvin yritykset voivat säädellä kassavarojen riittävyyttä muuttuneen toimintaympäristön keskellä.

Lue Pk-yritysbarometri kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä. https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/sy_pk_barometri_syksy2021.pdf