Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Yrityksen ostaminen – rahoitusvinkit uudelle omistajalle

Yrityksen ostaminen on loistava tapa aloittaa yrittäjyys tai kasvattaa jo olemassa olevaa yritystä, sillä näin yrittäjä saa asiakkaiden ja liikevaihdon lisäksi myös monta muuta asiaa valmiina. Tänä päivänä myös valinnan varaa riittää, sillä kansan ja yrittäjien ikääntyessä moni terve ja elinvoimainen yritys on vailla uutta ostajaa.

Myytäviä yrityksiä on paljon ja monessa eri paikassa. Juuri itselle tai jo olemassa olevan yrityksen laajentamiseksi sopiva yritys voi löytyä myös paikallisen yritysyhdistyksen avulla tai yritysmyyntisivustoilta, kuten Yrityspörssistä.

Potentiaalisen yrityksen löydyttyä on yritykseen ensin tutustuttava huolellisesti. On hyvä käydä läpi yrityksen tilinpäätökset, omaisuus, toimialan kilpailutilanne sekä yrityksen tulevaisuuden näkymät ja suunnitelmat. Toimialatietämyksestä ja kokemuksesta on aina hyötyä, kun edessä on yrityksen ostaminen.

Miksi yrityksen ostaminen kannattaa?

  • Yrityksen ostamalla saat valmiin liikeidean, asiakaskunnan ja liikevaihdon ja voit alkaa heti kehittämään jo olemassa olevaa yritystä sen sijaan, että alkaisit rakentamaan tuotteita tai palveluita alusta.
  • Olemassa olevan yrityksen ostaminen on myös riskittömämpää kuin uuden perustaminen.
  • Yritys tuottaa kassavirtaa jo ensimmäisestä päivästä lähtien
  • Olemassa olevan yrityksen historiatietojen perusteella tulevaisuuden kassavirran ennustaminen on helpompaa.

Yrityksen ostamisen rahoittaminen

Ennen kaupan toteutumista ostaja tulee tarvitsemaan rahaa kauppahinnan maksamiseen ja yritysjärjestelyn toteuttamiseen. Kaupan toteuduttua uusi omistaja tarvitsee rahaa yrityksen kehittämiseen ja pyörittämiseen esimerkiksi investointien ja käyttöpääoman muodossa.

Yrityslaina

Jos mietinnässä on vielä, miten oston voisi rahoittaa, kannattaa tutustua Kasvurahoituksen yrityslainaan. Voit hakea yrityslainaa, kun omistat jo ennestään yrityksen ja tarkoituksesi on laajentaa olemassa olevaa yritystä yrityskaupan avulla.

Yrityslainaa voi saada aina 2000 eurosta 250 000 euroon ja mikäli summa ei riitä koko kaupan rahoittamiseen, voi lainalla täydentää myös pankista haettua isompaa yrityslainaa.

Kun yrityksen ostaminen on onnistuneesti viety läpi, sopii yrityslaina hyvin myös yksittäisten investointien ja äkillisten kustannusten rahoittamiseen. Yrityslaina on erityisen suosittu rahoitusratkaisu sen nopeuden, reaalivakuudettomuuden sekä ennustettavuuden vuoksi.

Yrityslaina

Hae yrityslainaa yrityskaupan tai yksittäisen investoinnin rahoittamiseksi.

Käyttöpääoman rahoitus yrityksen ostamisen jälkeen

Yrityksen ostamisen lisäksi myös yrityksen kehittäminen ja pyörittäminen vaativat monesti ulkopuolisen rahoittajan apua ja siksi uuden omistajan on hyvä olla tietoinen mahdollisista rahoitusvaihtoehdoista viimeistään yrittäjyyttä aloitellessaan.

Suosituimmat rahoitusratkaisut yrityslainan lisäksi ovat laskurahoitus ja luottolimiitti, joista kerromme seuraavaksi enemmän. Kullekin yritykselle paras rahoitusratkaisu riippuu yrityksen toiminnan luonteesta.

Laskurahoitus

Usein paras keino käyttöpääoman lisäämiseksi on myyntisaamisten kiertoajan nopeuttaminen laskurahoituksen avulla. Laskurahoitus on vaivaton tapa saada rahat yritysasiakkaille osoitetuista laskuista yrityksen käyttöön heti ilman, että yrityksen tarvitsee odottaa maksuja eräpäivään saakka. Laskurahoituksen suosion taustalla ovat suurten yritysten vaatimat pitkät maksuajat, jotka yleistyvät jatkuvasti.

Meillä Kasvurahoituksella voit rahoittaa yksittäisiä laskuja tai suurempia laskutuskokonaisuuksia.

Laskurahoitus PRO suurempien laskutuskokonaisuuksien rahoittamiseen

Laskurahoitus Pro mahdollistaa laskujen rahoittamisen factoring-rahoitusta joustavammin – se ei edellytä koko laskutuskannan kierrättämistä ja soveltuu akuutteihinkin rahoitustarpeisiin.

Laskurahoituslimiitin avattuasi voit rahoittaa haluamiasi laskuja aina tarpeen mukaan limiitin ylärajaan saakka ilman erillisiä yhteydenottoja. Laskurahoituslimiitin avaaminen on täysin ilmasta ja eikä käyttämättömänä aiheuta lainkaan kuluja yrityksellesi. Sinun ei myöskään tarvitse huolehtia eräpäivien valvonnasta, vaan hoidamme sen puolestasi. Mikäli laskutat samoja asiakkuuksia uudelleen ja uudelleen, on jatkuvan laskurahoituspalvelun aloittaminen suositeltavaa.

Aloita Laskurahoitus PRO:n käyttö.

Laskurahoitus yksittäisten laskujen rahoittamiseen

Laskurahoitus mahdollistaa yksittäisten laskujen rahoittamisen helposti ja vaivattomasti. Voit pyytää tarjouksia yksittäisille laskuille aina, kun haluat vapauttaa myyntisaamisissa olevia pääomia.

Kirsikkana kakun päällä toimii luottovakuutus. Luottovakuutus siirtää asiakkaidesi maksukyvyttömyyteen liittyvät riskit vakuutusyhtiölle ja se kuuluu kaikkiin rahoittamiimme laskuihin maksuttomasti.

Laskurahoitus

Tutustu yksittäisten laskujen rahoittamiseen.

Luottolimiitti

Yrittämiseen liittyy usein monenlaisia yllätyksiä, osa on toivottuja ja osa ei niin toivottuja. Suuret investoinnit voivat olla välttämättömiä ja tapahtua nopeallakin aikataululla, äkilliset kustannukset voivat yllättää tai kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti. Jo ennen näiden tilanteiden koittamista on erittäin hyödyllistä olla varautunut ja tietoinen siitä, mistä käyttöpääomaa voi tarvittaessa hankkia lisää.

Inflaation pauhatessa luottolimiitti on osoittautunut loistavaksi ratkaisuksi monelle pk-yritykselle, sillä luottolimiitin avulla yritys on aina varautunut kasvaneisiin kuluihin ja hinnan nousun aiheuttamaan mahdolliseen kassavajeeseen.

Luottolimiitti on uusiutuva laina, jota yritys voi käyttää, maksaa takaisin ja käyttää taas uudelleen. Se soveltuu erityisen hyvin kausiluontoisiin, toistuviin rahoitustarpeisiin.

Luottolimiitti kannattaa avata yritykselle heti, vaikka tarvetta rahoitukselle vielä ei olisikaan, sillä sen avaaminen on täysin ilmasta eikä se käyttämättömänä synnytä lainkaan kuluja.

luottolimiitti

Avaa luottolimiitti maksutta.

Lopuksi

Kannattavankin yrityksen ostaminen tietää rahan menoa myös oston jälkeen, sillä investointeja on tehtävä ja käyttöpääomaa vaaditaan liiketoiminnan jokapäiväiseen pyörittämiseen. Yrityslaina, laskurahoitus ja luottolimiitti ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja pk-yritykselle, mutta soveltuvat hieman erilaisiin tilanteisiin.

Yrityslaina auttaa yrityskaupan rahoituksessa sekä auttaa selviämään äkillisistä kustannuksista tai nopealla aikataululla toteutettavista investoinneista. Luottolimiitti puolestaan kannattaa avata heti toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta ja laskurahoitus aloittaa, mikäli yritys haluaa nopeuttaa kassankiertoaan ja käyttää myyntisaamisissa istuvat rahat tuottavampaan käyttöön.