Uusiin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Yksityistä yritysluototusta vai joukkorahoitusta

Muiden kuin pankkien myöntämien yrityslainojen ja muun yritysrahoituksen markkina on Suomessa vielä nuori. Alalle on kuitenkin viime vuosina tullut useita palveluntarjoajia ja uudenlaisia rahoitusratkaisuja. Yritykset voivat saada lainaa ilman reaalivakuuksia tai käyttämällä muita vakuus- tai takausmuotoja.

Muiden kuin pankkien tai niiden rahoituslaitosten myöntämien yrityslainojen ja muun yritysrahoituksen markkina on Suomessa vielä nuori. Alalle on kuitenkin viime vuosina tullut useita palveluntarjoajia ja uudenlaisia rahoitusratkaisuja.

Yritykset voivat saada lainaa ilman reaalivakuuksia tai käyttämällä muita vakuus- tai takausmuotoja. Laina- ja rahoitustarjonta ja ratkaisut ovat monipuolistuneet. Tämä on hyvä asia yritysten ja kansantalouden kannalta. Rahoituksen rattaat pidetään pyörimässä ja erikokoiset yritykset voivat kasvaa ja työllistää työntekijöitä.

Merkittävänä ajurina on toiminut pankkien sääntelyn ja toimintatapojen muutos. Vakavaraisuussäännökset ovat heikentäneet pienyritysrahoituksen houkuttelevuutta ja opastavat pankkeja karttamaan riskejä ja tämä on johtanut siihen, että uusien ja pienten yritysten tai haastavampaan tilanteeseen joutuneiden yritysten on entistä vaikeampaa saada pankeista luottoa. Toiminnan kasvattamiseen ja investointeihin tarvitaan muuta rahoitusta. Samaan aikaan sijoittajat etsivät salkkuihin hajautusta ja korkotuottoja, joita pääomamarkkinoilta on ollut entistä haastavampaa löytää markkinakorkojen oltua viime vuosina pohjalukemissa. Tämä yhtälö on johtanut uusien palveluiden ja rahoitusinnovaatioiden suhteellisen nopeaan kehittymiseen niin sijoituspalveluyhtiöissä kuin pankkien ulkopuolisessa rahoituskentässä.

Front Financen toiminnan käynnistyminen on yksi esimerkki tästä. Front on tarjonnut useamman vuoden ajan ja oikeastaan strukturoitujen tuotteiden pioneerina koko toimintansa ajan asiakkailleen myös vaihtoehtoisia korkotuotteita pääomamarkkinoilla toteutettavan ETF-pohjaisen allokaatiosijoittamisen ohessa. Front Finance käynnisti rahoitustoimintansa vuoden 2017 alussa ja se keskittyy pk-sektorin yritysrahoitukseen. Oman pääoman lisäksi yhtiö rahoittaa toimintansa pääosin velkakirjoilla, joita tarjotaan kokeneille ja ammattimaisille sijoittajille. Yrityksille toteutetut rahoitusratkaisut ovat vaihdelleet tilaus- ja laskurahoituksesta projektiluonteiseen hankerahoitukseen ja yleisempään käyttöpääomarahoitukseen. Usein rahoitus on täydentänyt pankkien tai muiden rahoitusyhtiöiden rahoitusta, esim. Front Financen rahoitettua tilausvaihetta tai rakennusprojektin alkuvaihetta ja rahoituksen siirryttyä myöhemmin pankin tai factoring-rahoituksen piiriin.

Luottolaitosten myöntämien yrityslainojen lainakannan kasvu on ollut nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin jo useamman vuoden ajan. Erityisesti lainamuotoinen joukkorahoitus on kasvanut huimaa vauhtia. Suomen Pankin mukaan vuonna 2018 lainamuotoista joukkorahoitusta välitettiin 98 miljoonalla eurolla ja kasvua vuoteen 2017 verrattuna oli 29%. (Suomen Pankki)

Sijoittajien rahoittamiin yrityslainoihin on olemassa erilaisia vaihtoehtoja. Lainamuotoista joukkorahoitusta voi kerätä joko julkisilla rahoituskierroksilla tai yksityisesti rahoituksen järjestäjän ja rahoitettavan yrityksen välillä. Julkisessa rahoituskierroksessa yritystä voi askarruttaa esimerkiksi se, onko kiinnostusta riittävästi ja voiko se silloin olla yhtiölle huonoa mainosta. Yksityisessä rahoituksessa lainan ehdot ja esim. ennenaikainen takaisinmaksu on helpompi sopia yhden kumppanin kanssa. Front Finance tarjoaa luottamuksellisen tavan rahoittaa yrityksiä perustuen jatkuvasti liikkeeseen laskettaviin sijoittajavelkakirjoihin ja omasta taseestaan myönnettävään yritysrahoitukseen.

Uutena toimijana markkinoille on tullut myös Front Kasvurahoitus, joka tavoittaa uuden verkkopohjaisen lainahakemusmallin avulla pienemmät yhtiöt ja rahoittaa pienten yhtiöiden rahoitustarpeita kasvuun ja investointeihin liittyvissä haasteissa.

Joni Nousiainen

Kirjoittaja