Yritysten kustannustuki vaikeasti sopeutettavien kulujen kattamiseksi

Kustannustuki viisi (5), kustannustuen viides hakukierros vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi

Yleistuki kustannustuki vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa

Kustannustuen viides hakukierros

Kustannustuen viides hakukierros alkaa 21.12.2021.

Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisestä asiointipalvelusta. Kustannustuki 5 korvaa kuluja yrityksille, jotka ovat kärsineet koronapandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista. Tuki kohdistuu kuluihin, jotka ovat syntyneet 1.6.–30.9.2021.

Kustannustuen viides hakukierros on avoinna 21.12.2021–18.2.2022. Hakemuksen tulee olla Valtiokonttorissa viimeistään 18.2.2.2022 klo 16.15.

Tuen saamisen ehtona on, että yrityksen Verohallinnolle 1.6.2021 mennessä ilmoitettu päätoimiala kuuluu tuen piiriin. Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin mutta muut tuen ehdot täyttyvät muilta osin, tukea voidaan myöntää harkinnanvaraisesti, jos yritykseen tai sen asiakaskuntaan on kohdistunut koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus.

Katso tuen piiriin kuuluvat toimialat tästä: https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/

Toinen ehto on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 % vertailukausien välillä. Vertailukausi riippuu yrityksen ALV-verokaudesta. Mikäli yrityksen ALV-verokausi on kuukausi ja yritys on perustettu ennen 1.6.2019: vertailukaudet ovat 1.6.–30.9.2019 ja 1.6.–30.9.2021. Katso muut verokaudet ja vertailukaudet Valtiokonttorin sivulta: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#yleista-tietoa-tuesta_mihin-liikevaihtoa-verrataan-mika-on-vertailukausi.

Kolmantena ehtona on, että yrityksellä on ollut palkkakuluja ja joustamattomia kuluja, joita on vaikea sopeuttaa. Katso lisätiedot ja esimerkit joustamattomista kuluista: https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#yleista-tietoa-tuesta_joustamattomat-kulut

Yritysten lisäksi säätiöt ja yhdistykset, joilla on liiketoimintaa, voivat hakea tukea. Yritysten kokoa tai yhtiömuotoa ei ole myöskään rajattu. Yrityksellä tulee kuitenkin olla voimassaoleva Y-tunnus.

Kustannustukea haetaan Valtiokonttorin sähköisessä asiointipalvelussa. Kustannustuen maksettava määrä on 2 000 – 1 000 000 euroa. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria koronatukia. Hae tukea osoitteessa: https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/etusivu/

Kustannustuen neljäs hakukierros

Kustannustuen neljäs hakukierros, kustannustuki 4, avautui 17.8.2021 09:00 alkaen ja päättyi 30.9. klo 16.15.

Kustannustukea voivat hakea kaikkien toimialojen yritykset. Eniten koronapandemiasta kärsineiden toimialojen yritykset voivat tehdä hakemuksen ilman lisäperusteluja.

Kustannustukea voivat saada yritykset, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi yli 30 prosenttia vertailukausien aikana. Vertailukausilla tarkoitetaan niitä ajanjaksoja, joita vertailemalla määritellään yrityksen liikevaihdon alenema normaalikauden ja pandemiakauden välillä. Kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on yli 30 % liikevaihdon pudotus.

Yrityksen n ormaalikausi ja pandemiakausi määräytyvät yrityksen ALV-ilmoituskauden ja perustamisajankohdan mukaan seuraavan kuvan mukaisesti:

pandemiakausi

Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Myös yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kustannustukea. Tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuen tarkoituksena on tukea yritysten selviämistä koronapandemian yli.

Tuki on vähintään 2000 euroa, jos tuen ehdot täyttyvät. Tuen enimmäismäärä on miljoona euroa kuten edelliselläkin hakukierroksella.

Muutoksia edelliseen kierrokseen (kustannustuki kolme)

Pahiten kärsineille toimialoille saa nyt tukea ilman lisäperusteluja.

Valtioneuvosto antoi 12.8.2021 asetuksen toimialoista, joiden yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joilla liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia. Yleisen taloustilanteen elpymisestä kertoo, että kriteerin täyttäviä toimialoja on nyt 221, kun ensimmäisellä hakukierroksella kesällä 2020 niitä oli 368.

Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyihin toimialoihin, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronapandemian takia.

Lista toimialoista löytyy allaolevasta linkistä.https://tem.fi/delegate/file/93625

Aikaisemmat kustannustuen kierrokset

Eduskunta vahvisti lain kustannustuesta 26.6.2020. Kustannustukea on myönnetty nyt kolmena erillisenä hakukertana. Nyt kustannustuki saa jatkoa neljännestä kustannustuesta. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi (-30%).

Kustannustuen kolmas hakukierros alkoi 27.4.2021 ja päättyi 23.6.2021. Tuki suunnattiin kaikkien toimialojen yrityksille. Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tukipaketissa oli mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus.

Kustannustuen kolmannen kierroksen ohjeistukset löytyvät kootusti kustannustuen omalta sivulta https://www.kasvurahoitus.fi/tiedotteet/koronatuki-kustannustuki-kolme/

Sulkemiskorvauksen haku alkoi 12.5.2021 ja päättyi kustannustuen tapaan 23.6.

Kustannustuki kolme tarkoitettiin yrityksille, joiden liikevaihto laski yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021.

Sulkemiskorvausta tarjottiin mikro- ja pienyrityksille, joiden asiakastilat suljettiin lain tai viranomaisen määräyksestä.

Tuella on tarkoitus kompensoida vaikeasti sopeutettavissa olevia kustannuksia. Siinä missä ELY-keskusten ja Business Finlandin esiselvitys- ja kehitystuet ovat kohdistuneet yrityksen toiminnan ja tuotannon uudelleenorganisoitumiseen ja kehitystoimintaan ja näiden suunnitteluun, kustannustuki kohdistuu yrityksen kiinteisiin kustannuksiin.

Kutsannustuki kolme oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mitkä toimialat ovat kärsineet koronakriisissä eniten. Rajana on vähintään 10 prosentin toimialakohtainen liikevaihdon lasku. Täydellinen lista toimialoista ja niiden kustannustukikelposuudestä tästä: https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/

Toisessa vaiheessa tarkastellaan tuen tarvetta yrityskohtaisesti näiden toimialojen sisällä. Yritykset, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia tai enemmän, voivat hakea tukea.

Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Tuki kohdistuu kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tuen suuruus voi vaihdella 2000 eurosta 1 000 000 euroon.

Jollei yritys sovella kuukausikohtaista menettelyä arvonlisäveroilmoittamisessaan, sen tulee todentaa liikevaihto muulla tavalla.

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa.

Kustannustuki kolme on maksettu Valtiokonttorista. Tuki perustui yrityksen omaan ilmoitukseen ja Verohallinnon tietoihin. Tuen maksamiseen on varattu yhteensä 550 miljoonaa euroa.

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien rahoitushakemusten vastaanotto päättyi 8.6.2020. ELY-keskus ja Business Finland jatkavat yritysten rahoitusta normaaleilla rahoitusinstrumenteillaan.

Yksinyrittäjät hakevat tukea Valtiokonttorista

Mikäli yritys täyttää kustannustuen ehdot, kustannustukea maksetaan vähintään 2000 euroa. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Yrityksellä on pitänyt olla tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa.

Sulkemiskorvaus pienille yrityksille

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvauksen piirissä on ravintolat ja ravitsemisyritykset, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta lailla. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee. Esimerkiksi ruoan noutomyynti on sallittua.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Sulkemiskorvauksen perusteena yrityksen kulut helmikuussa 2021

Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä. Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta: https://tem.fi/-/kustannustuen-ja-sulkemiskorvauksen-haut-aukeavat-yrityksille-huhti-toukokuussa

Toimialariippumaton kustannustuki - Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/yksinyrittajat-mukaan-kustannustukeen-lakiluonnos-lausunnoille

Lakiesitys kustannustuen voimaansaattamiseksi: [https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_91

2020.aspx](https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE 91

2020.aspx)

Tukea haetaan osoitteesta: https://www.valtiokonttori.fi/

Kasvurahoitus yrityslaina, luottolimiitti ja laskurahoitus

Kasvurahoitus on yrityksen kasvun kumppani. Rahoituspalvelumme ovat vaivattomia rahoituspalveluita yrityksen kasvun käynnistämiseen ja kasvun kiihdyttämiseen.

Kasvurahoitus yrityslaina on nopea ja vaivaton rahoitustuote investointeihin kiinteällä maksuaikataululla.

Kasvurahoituksen laskurahoitus vapauttaa yrityksen myyntisaamisissa kiinni olevan pääoman yrityksen käyttöön välittömästi.

Yrityksen luottolimiitti on joustava ratkaisu yrityksen kassanhallintaan. Limiitin nostot suoritetaan verkkopalvelusta ja yritys maksaa vain käytetystä limiitistä.

Kasvurahoituksen tiimi auttaa kasvun rahoituksen suunnittelussa. Tavoitat asiantuntijamme numerosta

358