Nyt uusiin yrityslainoihin 1-3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

Yritysten kustannustuki vaikeasti sopeutettavien kulujen kattamiseksi

Uusi kustannustuki kolmonen (3) vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi

Yleistuki kustannustuki vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa

Kustannustuen kolmas kierros

Kustannustuki on edennyt kolmanteen hakukierrokseen ja haku on auennut 27.4.2021. Kustannustuen kolmannen kierroksen ohjeistukset löydät sivulta https://www.kasvurahoitus.fi/tiedotteet/koronatuki-kustannustuki-kolme/

Aikaisemmat kustannustuen kierrokset

Eduskunta vahvisti lain kustannustuesta 26.6.2020. Nyt kustannustuki saa jatkoa uudesta kustannustuesta. Yrityksille tulee uusi toimialasta riippumaton tuki. Tuki on kustannustuki ja yleistuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi (-30%) yrityksellä on hankalasti sopeutettavia kustannuksia, tuen määrä yritystä kohden voi olla 2.000 - 500.000€ tukea haetaan Valtiokonttorista Tuki pyritään kohdistamaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan kustannustuen hakeminen avautuu uudelleen joulukuun 21. päivä.

Front Kasvurahoitus yrityslaina

Yrityslaina ja laskurahoitus on käytettävissä tavanomaiseen tapaan. Rahoitamme kasvukykyisiä yrityksiä aina 250.000€ asti.

Pyydä maksuton ja ehkä verkon edullisin lainatarjous vaivattomasti verkkopalvelustamme.

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen

Tuella on tarkoitus kompensoida vaikeasti sopeutettavissa olevia kustannuksia. Siinä missä ELY-keskusten ja Business Finlandin esiselvitys- ja kehitystuet ovat kohdistuneet yrityksen toiminnan ja tuotannon uudelleenorganisoitumiseen ja kehitystoimintaan ja näiden suunnitteluun, kustannustuki kohdistuu yrityksen kiinteisiin kustannuksiin.

Tuki on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mitkä toimialat ovat kärsineet koronakriisissä eniten. Rajana on vähintään 10 prosentin toimialakohtainen liikevaihdon lasku. Täydellinen lista toimialoista ja niiden kustannustukikelposuudestä tästä: https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/kustannustuki-toimialat/

Toisessa vaiheessa tarkastellaan tuen tarvetta yrityskohtaisesti näiden toimialojen sisällä. Yritykset, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia tai enemmän, voivat hakea tukea.

Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Tuki kohdistuu kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tuen suuruus voi vaihdella 2000 eurosta 1 000 000 euroon.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pandemian vuoksi pudonnut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020, kun sitä verrataan vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Jollei yritys sovella kuukausikohtaista menettelyä arvonlisäveroilmoittamisessaan, sen tulee todentaa liikevaihto muulla tavalla.

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa.

Yritysten kustannustuen maksaminen Valtiokonttorin tehtäväksi Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Valtiokonttori valmistautuu maksamaan yrityksille tukea lain valmistumisen jälkeen ja tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta. Tuki perustuu yrityksen omaan ilmoitukseen ja Verohallinnon tietoihin. Tuen maksamiseen on varattu yhteensä 550 miljoonaa euroa.

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien rahoitushakemusten vastaanotto päättyi 8.6.2020. ELY-keskus ja Business Finland jatkavat yritysten rahoitusta normaaleilla rahoitusistrumenteillaan.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-koronaviruksen-vuoksi

Toimialariippumaton kustannustuki - Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/21483223/Toimialariippumaton+kustannustuki+14.5.2020/7ec7c618-cae1-af7d-5471-66d686f7b03e/Toimialariippumaton+kustannustuki+14.5.2020.pdf

Lakiesitys kustannustuen voimaansaattamiseksi: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_91+2020.aspx

Tukea haetaan osoitteesta: https://www.valtiokonttori.fi/