Uusi yleistuki kustannustuki yrityksille koronaviruksen vuoksi | Front Kasvurahoitus

Uusi kustannustuki koronaviruksen vuoksi

Uusi yleistuki kustannustuki koronaviruksen vuoksi

Hallitus on linjannut 13.5.2020, että yrityksille tulee uusi yrityksen toimialasta riippumaton tuki. Tuki on kustannustuki ja yleistuki on tarkoitettu yrityksille, joiden

  • liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi
  • yrityksellä on hankalasti sopeutettavia kustannuksia

Tuki pyritään kohdistamaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin.

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen

Tuen suuruus on vielä avoimena. Tuen kesto tulee olemaan kaksi kuukautta. Kustannustukea koskevan lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Laki yritysten kustannustuesta valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä ja valtiovarainministeriössä. 

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia. 

Yritysten kustannustuen maksaminen Valtiokonttorin tehtäväksi

Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Valtiokonttori valmistautuu maksamaan yrityksille tukea lain valmistumisen jälkeen ja tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta. Valtiokonttori tulee tiedottamaan lisää yksityiskohtien varmistuttua kotisivuillaan ja some-kanavissaan. Tuki perustuu yrityksen omaan ilmoitukseen ja Verohallinnon tietoihin.

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien haut ajetaan hallitusti alas

Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus linjasi, että näiden niin sanottujen koronatukien haut suljetaan samassa yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Käsityksemme mukaan ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien rahoitushakemusten vastaanotto päättyisi vielä toukokuussa 2020. 

ELY-keskus ja Business Finland jatkavat yritysten rahoitusta jatkossa normaaleilla rahoitusistrumenteillaan.  

ELY-keskuksen koronatuen hakeminen: https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/ely-avustuksen-teko-ohje/

Business Finland koronatuista: https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/business-finland-koronatuki-ohje/

Business Finland ja ELY-keskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla. 

Mikäli tarvitset apua nopeallakin aikataululla ELY-keskuksen tai Business Finland koronatukien hakemiseen, ole yhteydessä asiantuntijapalveluihimme: https://www.kasvurahoitus.fi/asiantuntijapalvelut/

 

Kunnat myöntävät toimintatukea yksinyrittäjille. Yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/hallitus-linjasi-yrityksille-uusi-kustannustuki-koronaviruksen-vuoksi

Toimialariippumaton kustannustuki - Valtioneuvosto: 
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/21483223/Toimialariippumaton+kustannustuki+14.5.2020/7ec7c618-cae1-af7d-5471-66d686f7b03e/Toimialariippumaton+kustannustuki+14.5.2020.pdf