Kesäetu! Kesän aikana nostettuihin yrityslainoihin 3 kuukauden lyhennysvapaa maksuohjelman alkuun veloituksetta.

22.2.2021 klo 00.00

Yritysten kustannustuki vaikeasti sopeutettavien kulujen kattamiseksi

Uusi kustannustuki kolmonen (3) vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi

Yleistuki kustannustuki vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa

Kustannustuen kolmas kierros

Kustannustuki on edennyt kolmanteen hakukierrokseen ja haku on auennut 27.4.2021. Kustannustuen kolmannen kierroksen ohjeistukset löydät sivulta https://www.kasvurahoitus.fi/tiedotteet/koronatuki-kustannustuki-kolme/

Aikaisemmat kustannustuen kierrokset

Eduskunta vahvisti lain kustannustuesta 26.6.2020. Kustannustukea on myönnetty nyt kaksi erillistä hakukertaa. Nyt kustannustuki saa jatkoa kolmannesta kustannustuesta. Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi (-30%) yrityksellä on hankalasti sopeutettavia kustannuksia, tuen määrä yritystä kohden voi olla 2.000 - 500.000€ tukea haetaan Valtiokonttorista Tuki pyritään kohdistamaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan kustannustuen hakeminen avautuu uudelleen joulukuun 21. päivä.

Front Kasvurahoitus yrityslaina

Yrityslaina ja laskurahoitus on käytettävissä tavanomaiseen tapaan. Rahoitamme kasvukykyisiä yrityksiä aina 250.000€ asti.

Pyydä maksuton ja ehkä verkon edullisin lainatarjous vaivattomasti verkkopalvelustamme.

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen

Kustannustuen kolmas hakukierros alkaa 27.4. Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tukipaketissa on mukana yksinyrittäjätuki ja sulkemiskorvaus.

Kustannustuen kolmas hakukierros on avautunut 27.4.2021 ja päättyy 23. kesäkuuta.

Sulkemiskorvauksen haku alkaa 12.5.2021 ja päättyy kustannustuen tapaan 23.6.

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia koronaepidemian vuoksi tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan ajankohtaan vuosina 2019–2020. Sulkemiskorvausta voivat hakea mikro- ja pienyritykset, joiden asiakastilat on suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä. Suljetut yritykset voivat hakea myös kustannustukea.

Tuella on tarkoitus kompensoida vaikeasti sopeutettavissa olevia kustannuksia. Siinä missä ELY-keskusten ja Business Finlandin esiselvitys- ja kehitystuet ovat kohdistuneet yrityksen toiminnan ja tuotannon uudelleenorganisoitumiseen ja kehitystoimintaan ja näiden suunnitteluun, kustannustuki kohdistuu yrityksen kiinteisiin kustannuksiin.

Tuki on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mitkä toimialat ovat kärsineet koronakriisissä eniten. Rajana on vähintään 10 prosentin toimialakohtainen liikevaihdon lasku. Täydellinen lista toimialoista ja niiden kustannustukikelposuudestä tästä: https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/

Toisessa vaiheessa tarkastellaan tuen tarvetta yrityskohtaisesti näiden toimialojen sisällä. Yritykset, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia tai enemmän, voivat hakea tukea.

Yritys voi kuitenkin hakea tukea, vaikka toimialan liikevaihto ei olisi laskenut vähintään 10 prosenttia eikä toimialaa sen vuoksi ole mainittu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Tällöin yrityksen on hakemuksessaan osoitettava erityisen painavat syyt sille, että yrityksen liikevaihto on kärsinyt koronapandemian vuoksi.

Tuki kohdistuu kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tuen suuruus voi vaihdella 2000 eurosta 1 000 000 euroon.

Jollei yritys sovella kuukausikohtaista menettelyä arvonlisäveroilmoittamisessaan, sen tulee todentaa liikevaihto muulla tavalla.

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa.

Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Valtiokonttori valmistautuu maksamaan yrityksille tukea lain valmistumisen jälkeen ja tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta. Tuki perustuu yrityksen omaan ilmoitukseen ja Verohallinnon tietoihin. Tuen maksamiseen on varattu yhteensä 550 miljoonaa euroa.

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien rahoitushakemusten vastaanotto päättyi 8.6.2020. ELY-keskus ja Business Finland jatkavat yritysten rahoitusta normaaleilla rahoitusinstrumenteillaan.

Yksinyrittäjät hakevat tukea Valtiokonttorista

Mikäli yritys täyttää kustannustuen ehdot, kustannustukea maksetaan vähintään 2000 euroa. Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten mukaan. Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus. Yrityksellä on pitänyt olla tukikaudella hyväksyttäviä kustannuksia vähintään 2000 euroa.

Sulkemiskorvaus pienille yrityksille

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Sulkemiskorvauksen piirissä on ravintolat ja ravitsemisyritykset, jotka on suljettu tilapäisesti asiakkailta lailla. Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee. Esimerkiksi ruoan noutomyynti on sallittua.

Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.

Sulkemiskorvauksen perusteena yrityksen kulut helmikuussa 2021

Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä. Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta: https://tem.fi/-/kustannustuen-ja-sulkemiskorvauksen-haut-aukeavat-yrityksille-huhti-toukokuussa

Toimialariippumaton kustannustuki - Valtioneuvosto: https://valtioneuvosto.fi/-/1410877/yksinyrittajat-mukaan-kustannustukeen-lakiluonnos-lausunnoille

Lakiesitys kustannustuen voimaansaattamiseksi: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_91+2020.aspx

Tukea haetaan osoitteesta: https://www.valtiokonttori.fi/