Uusi yleistuki kustannustuki yrityksille koronaviruksen vuoksi | Front Kasvurahoitus

Uusi kustannustuki vaikeasti sopeutettavien kulujen kattamiseksi

päivitetty 26.6.2020 14:18

Yleistuki kustannustuki vaikeasti sopeutettavissa olevien kulujen kattamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa

Eduskunta vahvisti lain kustannustuesta 26.6.2020. Yrityksille tulee uusi toimialasta riippumaton tuki. Tuki on kustannustuki ja yleistuki on tarkoitettu yrityksille, joiden

  • liikevaihto on laskenut koronaviruksen vuoksi merkittävästi (-30%)
  • toimialan liikevaihto on laskenut kriisin seurauksena (-10%)
  • yrityksellä on hankalasti sopeutettavia kustannuksia, tuen määrä yritystä kohden voi olla 2.000 - 500.000€ 
  • tukea haetaan Valtiokonttorista

Tuki pyritään kohdistamaan eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan kustannustuen hakeminen avautuu heinäkuun alusta. Haun avauduttua löydät sivustoltamme seikkaperäiset ohjeet tuen hakemiseksi. 

Front Kasvurahoitus yrityslaina


Yrityslaina ja laskurahoitus ovat käytettävissä poikkeustilan aikana tavanomaiseen tapaan. Rahoitamme kasvukykyisiä yrityksiä aina 250.000€ asti.

Pyydä maksuton ja ehkä verkon edullisin lainatarjous vaivattomasti verkkopalvelustamme

Kustannustuen edellytyksenä on liikevaihdon heikkeneminen

Tuella on tarkoitus kompensoida vaikeasti sopeutettavissa olevia kustannuksia. Siinä missä ELY-keskusten ja Business Finlandin esiselvitys- ja kehitystuet ovat kohdistuneet yrityksen toiminnan ja tuotannon uudelleenorganisoitumiseen ja kehitystoimintaan ja näiden suunnitteluun, kustannustuki kohdistuu yrityksen kiinteisiin kustannuksiin. 

Tuki on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, mitkä toimialat ovat kärsineet koronakriisissä eniten. Rajana on vähintään 10 prosentin toimialakohtainen liikevaihdon lasku. Täydellinen lista toimialoista ja niiden kustannustukikelposuudestä tästä: https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/kustannustuki-toimialat/

Toisessa vaiheessa tarkastellaan tuen tarvetta yrityskohtaisesti näiden toimialojen sisällä. Yritykset, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia tai enemmän, voivat hakea tukea.

Toimialojen tilanne arvioidaan huhtikuun liikevaihtokehityksen pohjalta verraten sitä toimialan viime vuoden maalis-kesäkuun keskimääräiseen kuukausiliikevaihtoon.

Tuki kohdistuu kiinteisiin kuluihin ja palkkamenoihin. Tuki maksetaan kertakorvauksena. Tuen suuruus voi vaihdella 2000 eurosta 500 000 euroon.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Tuen perusteena olevan huhtikuun 2020 myyntitiedon sekä vertailuajankohdan liikevaihtotiedot saadaan lähtökohtaisesti Verohallinnon Valtiokonttorille toimitettavista tiedoista.

Tuen maksamiseksi käytetään huhtikuun liikevaihtotietoja. Yritys voi halutessaan vaatia tukea maksettavaksi kuitenkin sekä huhti- että toukokuun myyntitietojen perusteella.

Jos yrityksen liiketoiminta on kokonaan tai osittain muuta kuin arvonlisäverollista myyntiä, yritys ilmoittaa tiedon huhti- ja toukokuun myynnistä ja vertailukuukausien myynnistä hakemuksessa.

Jollei yritys sovella kuukausikohtaista menettelyä arvonlisäveroilmoittamisessaan, sen tulee todentaa liikevaihto muulla tavalla.

Yritysten pitää hakea tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta muut suorat tuet vähennetään kustannustuesta. Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista otetaan huomioon 70 prosenttia. 

Yritysten kustannustuen maksaminen Valtiokonttorin tehtäväksi

Kustannustuki maksetaan Valtiokonttorista. Valtiokonttori valmistautuu maksamaan yrityksille tukea lain valmistumisen jälkeen ja tukea haetaan sähköisen asiointikanavan kautta. Tuki perustuu yrityksen omaan ilmoitukseen ja Verohallinnon tietoihin. Tuen maksamiseen on varattu yhteensä 300 miljoonaa euroa.

Linkki Valtionkonttorin kustannustuen hakemukseen: https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/

ELY-keskusten ja Business Finlandin koronatukien rahoitushakemusten vastaanotto päättyi 8.6.2020. 

ELY-keskus ja Business Finland jatkavat yritysten rahoitusta normaaleilla rahoitusistrumenteillaan.  

Toimialariippumaton kustannustuki - Valtioneuvosto: 
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/21483223/Toimialariippumaton+kustannustuki+14.5.2020/7ec7c618-cae1-af7d-5471-66d686f7b03e/Toimialariippumaton+kustannustuki+14.5.2020.pdf

Lakiesitys kustannustuen voimaansaattamiseksi: 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_91+2020.aspx

Tukea haetaan osoitteesta:
https://www.valtiokonttori.fi/