Yksinyrittäjän koronatuen haku-ohje

Yksinyrittäjille on oma 2.000 euron koronatuki, jota voi hakea yrityksen kotikunnasta.

Yksinyrittäjät voivat hakea yritystensä kotikunnista 2000 euron koronatukea

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjyys määritellään yrittäjän hakemushetken tilanteen mukaisesti.

Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi työntekijöitä, mutta on lomauttanut työntekijänsä hakemuksen tekohetkellä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

1-5 henkilöä työllistävä yrittäjä voi hakea ELY-keskukselta koronarahoitusta. Enemmän kuin 5 henkilöä työllistävät yritykset voivat hakea tukea Business Finlandilta.

Yksinyrittäjäntuen haku on päättynyt 30.9.2020.

Katso lisää kustannustuen ja sulkemiskorvauksen hakemisesta: https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/

Ely-keskukset ja Business Finland myöntävät koronarahoitusta eli yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille.

Ohjeistus ELY-keskusten rahoituksen hakemiseen https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/ely-avustuksen-teko-ohje/

Yrittäjän työttömyysturva https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/yrittaejaen-tyoettoemyysturva/

Yrittäjän laajennettua työttömyysturvaa voi hakea yksinyrittäjän kertaluontoisen koronatuen lisäksi.

Yksinyrittäjien 2000 euron korona-avustus ("koronatuki")

Yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron suuruista tukea koronaviruksen aiheuttamiin vaikeuksiin. Tukea voi hakea 30.9.2020 saakka.

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi.

Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle.

Tukea voidaan myöntää rinnakkain yrittäjille laajennetun työttömyysturvan kanssa.

Tarkista yrityksen kotikunta yritys- ja yrhteisötietojärjestelmästä (YTJ): https://www.ytj.fi/. Hakemus jätetään yrityksen kotikuntaan. Kukin kunta järjestää hakemisen sopivalla tavalla joko sähköisesti tai paperilomakkeilla.

Hakemuksessa kysytään seuraavia tietoja:

  • Hakijan perustiedot
  • Toiminnan kuvaus
  • Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana
  • Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)
  • YEL-vakuusnumero
  • Yritystoiminnan aloituspäivä

Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:

  • Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020. Yrityksen tilin kuukausittaiset saldot, otot ja panot vuoden 2020 osalta voivat osoittaa yrityksen tilanteen heikkenemisen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan johdosta.
  • Vapaamuotoinen selvitys yrittäjän suunnitelmista käyttää tuki, esimerkiksi luettelo kustannuksista, joita voivat olla muun muassa tilat, laitteet, kirjanpito- ja toimistomenot. Yrittäjän palkka ei ole hyväksyttävä kulu.
  • Verovelkatodistus on pakollinen. Verovelkatodistuksen voi tilata verkosta verohallinnon verkkopalvelusta

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/yhteystiedot-ja-asiointi/asioi-verkossa/verovelkatodistuksen-tilaaminen/

Taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronatilannetta olleelle yrittäjälle ei avustusta voida myöntää. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla tehtynä ennen hakemuksen jättämistä.

Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikein. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia, mutta yrittäjän tulee vakuuttaa, että ne ovat oikeita.

Tarvittavat tiedot ja liitteet kannattaa valmistella ennen hakemuksen tekoon ryhtymistä. Ole kirjanpitäjääsi tai laskutusosuuskuntaasi yhteydessä saadaksesi hakemukseen tarvittavat liitteet sähköisessä muodossa. Kunnat neuvovat yrittäjiä haussa ja käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä.

Yksinyrittäjän tuki on saajalleen veronalaista tuloa. Tuen myöntävä kunta ilmoittaa tuen suoraan Verohallinnolle. Starttiraha ei ole este yksinyrittäjän tuelle. Starttiraha turvaa yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan alkuvaiheessa. Yksinyrittäjän koronatuki on tarkoitetty yritystoiminnan kustannuksiin koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Tuet eivät ole päällekkäisiä, yrittäjä voi saada samanaikaisesti sekä starttirahaa että yksinyrittäjän tukea.

Front Kasvurahoitus rahoituspalvelut

Yrityslaina ja laskurahoitus ovat käytettävissä poikkeustilan aikana tavanomaiseen tapaan.

Kustannustuki yleistuki https://www.kasvurahoitus.fi/korona-opas/kustannustuki-yleistuki/